DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Za uspjeh projekta uz dobro odabrane metode i definiran
cilj projekta potrebno je i dobro "upravljati"
ljudskim resursom. Vrlo zanimljivo predavanje u tom
smjeru održao je gospodin H. Peck, psiholog. On je
originalno izložio i prezentirao načine komunikacije,
upravljanje s ljudskim resursima i grupirao razloge incidenata
na relaciji upravitelj - osoblje, te kako izbjeći
incidente, odnosno kako se koristiti njima.


Detaljno su predstavljene tehnologije za recikliranje
i/ili odlaganje otpada, isplativost pojedinih tehnologija
i kriteriji izbora tehnologije. Isto tako su pretstavljeni
najvažniji međunarodni propisi izdani od 1972-1996.
godine za gospodarenje okolišem (Bazelski dogovor,
Londoski dogovor, Montrealski dogovor, Rio de Jeneiro
koncept, itd.), te načini i mogućnosti financijske potpore
za ekološke projekte (Svjetska banka, Europska
banka, itd.).


Iako šumarstvo Izraela programom tečaja nije obuhvaćeno,
na našu zamolbu organiziran nam je susret s
predstavnicima Židovske nacionalne zaklade (Jewish
National Fund) koji su odgovorni za rad šumarstva,
glede proizvodnje šumskih sadnica, pošumljavanja,
održavanja šumskih kultura, kontrolu eksploatacije i
sustava osmatranja, dojave i intervencije na požar.


Kada je u XIX. stoljeću stvoren koncept za uspostavu
države Izrael (Herzelov zionistički pokret), donesena
je odluka da svaki Židov bez obzira gdje živi i kakvog
je materijalnog stanja mora jednom tjedno poslati
cent za ozelenjavanje prostora na kojem će se uspostaviti
država. Sadnja drveća označena je kao najviši prioritet
u realizaciji uspostave države i povratka Židova u
Izrael. Važnost "zelenog krajolika" nije ništa manja niti
danas. Unatoč pustinjskim klimatskim uvjetima godišnji
plan pošumljavanja je 2000 ha, a uspjeh pošumljavanja
zadovoljavjući. Za pošumljavanje se koristi više
metoda, a jedna od metoda je i pošumljavanje sa većim
biljkama koje su specijalno pripremljene za tu namjenu,
a prsni promjer iznosi 10 do 12 cm (Slika 1). Glavna
autoktona vrsta koja se najčešće rabi za pošumljavanje
je Quercus ithaburensis. Kada dolazi do prenamjene
korištenja zemljišta zatečena stabla Quercus ithaburensis
se ne sijeku, već se vade s korijenom i prenose na
lokalitet u blizini nacionalnog parka Cypori. Trošak
prijenosa stabla i njege u prva tri mjeseca nakon presadnje
iznosi 100 US $ po stablu. Za pošumljavanja osim
hrasta koriste se i brzorastući borovi od kojih najviše


Pinus brutia Ten. Planirani opseg pošumljavanja u
1995. godini od 2000 ha nije ostvaren zbog nedostatka
zemljišta. Jedini vlasnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta
je država i ono se ne može kupiti nego samo iznajmiti
najduže na 100 godina.


Slika 1 : Osvajnje pustinje pomoću posebno pripremljnih sadnica
Quercus ithaburensis
(Snimio Z. Perić).


Okolišem upravlja Ministarstvo za zaštitu okoliša
koje je ustanovljeno 1988. godine. Zaduženo je za formuliranje
i objedinjavanje nacionalne politike i razvoj
strategija i standarda i određivanje prioriteta zaštite
okoliša. Djeluje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj
razini. 1994. godine je imalo 313 uposlenika, a budžet
Ministarstva je iznosio 21 milijun US $, što se smatra
nedovoljnim za pokriće svih potreba zaštite okoliša.


Izrael zauzima prvo mjesto u pročišćavanju otpadne
vode u svijetu. U 1994. godini je recikliranje vode iznosilo
oko 20 % ukupne potrošne vode, oko 70 % otpadne
vode se reciklira i koristi za navodnjavanju u poljoprivrednoj
proizvodnji. Reciklirana voda se uglavnom koristi
za proizvodnju stočne hrane poštujući kriterije Ministarstva
zdravstva.


Mr.sc.Zlatko Perić, Šumarski institut, Jastrebarsko,
Mr.sc. Jela Bilandžija, Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva
Sandro Šegedin, dipl.inž.šum., Ministarstvo unutarnjih
poslova