DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


IZVJEŠĆE S MEĐUNARODNOG TEČAJA
GOSPODARENJE OKOLIŠEM, TIVON, IZRAEL, 12. do 31. 08. 1996. GODINE


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, te Ministarstvo
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
proslijedilo je natječaj za tečaj o gospodarenju okolišem
(Environmental Management Course) u Izraelu,
Galillee Collage, Tivon.


Galillee koledž je ustanovljen 1987. godine s ciljem
izobrazbe i usavršavanja stručnjaka iz Izraela, a
kasnije je prerastao u međunarodni program. Koledž
nema svoje predavače, već poziva iz izraelskih sveučičišta
i instituta najistaknutije stručnjake za pojedine
programe. Stalno zaposeleni u koledžu su: generalni
direktor, tehnički direktor, direktor za međunarodnu
suradnju i koordinator Galillee koledža uz
administrativno osoblje. Danas Koledž svojim programom
tečaja za upravitelje projekata pokriva sljedeća
područja:


zdravstveni sustav,
lučko poslovanje,
planiranje i razvoj turizma
urbano-ekonomski razvoj,
upravljanje okolišem
razvoj malih poduzeća i industrije.
Na tečajeve uglavnom dolaze stručnjaci iz zemalja
u kojima se izvode projekti finacirani iz sredstava
međunarodnih banaka npr. Svjetske banke i si. Postoji
više koledža u svijetu koji osposobljavaju voditelje
projekata za Svjetsku banku. Galillee Colege jedan je
od tih i pokriva područje Južne Amerike, Karibskih
otoka, Azije, Istočne Europe i Afrike.
Tečajevi su organizirani u nekoliko godišnjih turnusa
uz potporu međunarodnih organizacija, od kojih
su najznačajnije International Maritime Organization
(IMO), UNDP, World Bank, International Union of
Local Authorities (IULA), International Labour Organization
(ILO), International Air Traffic Association
(IATA), World Health Organization (WHO).
Program tečajeva traje 150 akademskih radnih sati,
s dnevnim programom od 8 akademskih sati. Više
od 2000 stručnjaka uspiješno je završilo programe
međunarodnih tečajeva.


Organizacija tečaja


Tečaj Upravljanje okolišem (Environmental Management
Course) Galillee koledž organizirao je u
suradnji s IULA (International Union of Local Authorities)
i \srael Union of Local Authorities, Local
Government Economic Services.


Rad na tečaju bio je organiziran kroz predavanja,
praktikume i terensku prezentaciju učinkovitosti organizcije
pojedinih načina upravljanja i kontrole izvršenja
projekata.


Tečaju su pribivali stručnjaci iz Ugande (1), Nigerije
(6), Lesota (1), Tanzanije (1), Indije (1) i Hrvatske
(3). Nastavni program tečaja Upravljanje okolišem
obuhvaćao je dyije stručne cjeline.


U prvom dijelu obuhvaćena su sljedeća područja:
uvod u znanost okoliša, uvod u kompjutorsku znanost,
uvod u upravljanje projektima, ekonomika upravljanja,
analiza izvedivosti ekoloških projekata, temeljni
koncepti biologije okoliša, temeljni koncepti
kemije okoliša.


U drugom dijelu obuhvaćena su sljedeća područja:
stanje okoliša, kompjutorizirane tehnike donošenja
odluka, upravljanje otpadom i recikliranje, analiza
resursa vode, analiza ulaganja (investicija) u ekološke
projekte, procjena utjecaja na okoliš, ekonomika
okoliša, ekološki projekti: vrijeme i financiranje,
okolišno planiranje i primjena.


Praktični rad organiziran je kroz dva praktikuma:
razvoj i upravljanje ljudskim resursima i upravljanje
okolišem.


Stručne izlete: Misgav - industrijski inkubator,
Haifa - postrojenje za pročišćavanje vode, Haifa postrojenje
za recikliranje otpada, Tefen - zeleni industrijski
park, Rafinerija nafte u Haifi.


Za utvrđivanje vrijednosti (ekonomske opravdanosti
i dobiti) ekoloških projekata korištene su tehnike:
cost-benefit analysis, sensitivity analysis i internal
rate of return. Za određivanje životnog ciklusa
projekata i određivanje prioriteta korišteni su FEEDBACK
CONCEPT, CPM (critical path method) i
PERT (project evaluation and review techniques).