DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U Zagrebu je 1913. godine izašao i HRVATSKI
KOMPAS u kojem je obuhvaćeno područje od Gorice,
Istre i Trsta do Crne Gore, Bosne i Hercegovine te
Bačke i Banata. Taj Kompas uz podatke o bankama i industrijskim
podacima donosi i popis odvjetnika te javnih
bilježnika u Hrvatskoj i Slavoniji, Iseljeničke poslovnice,
konzularna zastupstva u Hrvatskoj i dr. U Zagrebu
je, nadalje, tri godine (1921-1923.) izlazio JUGOSLAVENSKI
KOMPAS a od 1938. do 1941. godine
PRIVREDNI KOMPAS.


Matković, Stjepan: Pomorski promet Splita između
dvaju svjetskih ratova. Sadržaj ovoga rada je Opći razvoj
pomorstva nakon osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, Brodarska poduzeća, Brodogradnja,
Promet stranaca, Lučki promet, Opća pomorska politika
i Širenje ideja o razvoju pomorstva.


U lučkom prometu pojedinih roba navodi se jedino
daje "osobito važna stavka u lučkom prometu Splita bilo
izvozno orijentirana proizvodnja cementa, cementnog
lapora i tupine". Učešće ovih proizvoda doseglo je
90% cjelokupnog prometa a koji je, npr., 1932. godine
iznosio 17 919 brodova s 5 430 306 tona. O ostalim
robama autor ne navodi podatke u kojima bi drvo imalo
znatne stavke u lukama Sušak (za drvo iz Hrvatske),
Šibenik (za drvo iz Like i zapadne Bosne, uglavnom
poduzeća Šipad) i Dubrovnik (- Gruž, drvo iz središnje
i istočne Bosne).


Erceg, Ivan: Uvod u ekonomsku povijest (Izvori,
pomoćne povijesne discipline i metodologija). "U


ovom radu pisac nastoji pružiti i protumačiti najvažnije
podatke, norme i postupke o prikupljanju potrebne dokumentacije
za upoznavanje i obradu pojedinih ekonomsko-
povijesnih pitanja" prva je rečenica tog rada.
Autor je kao posebna povijesno-ekonomska djela naveo
i De administrando Imperio, kojeg je 913. godine
izdao car Konstantin Porfirogenet te šest hrvatskih pisaca,
od kojih je najmlađi Imbro Tkalac Ignjatović
( 1824-1912), tajnik Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu,
izdao četiri Izvještaja (1853, 1854, 1858, 1860)


-Bericht der Handels-und Gewerbekammer für
Kroatien.
Nadalje u ovoj su knjizi objavljeni sljedeći radovi:
Filipčić, Vlatka: Gradnja pruga u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, do 1918. godine,
Živaković-Kerže, Zlata: Osnivanje i djelovanje
obrtničkog udruženja u kotaru Ilok od 1927. do 1941,


Erceg, Ivan: Obavijest i znanstveni osvrt na dva
ekonomsko-povijesna djela David F. Good: Der
Wirtschftliche Anstieg des Habsburgerreichs 17501914.
i Anronio Di Vitorio - Sergio Anselmi - Paula
Peirucci: Ragusa (Dubrovnik) una Republica adriatica


- Saggi di Storia economica efinanziaria Cisalpino, te
Erceg, Ivan: Fond arhivske grade (filmovi) srijemske
županije iz godine 1827/28. u Budimpešti i u Srijemskim
Karlovcima.


Oskar Piškorić


FORETS DE FRANCE
N° 400 JANVIER - FEVRIER 1997


Sa 400-tim brojem časopis Forets de France (Francuske
šume) ušao je u 51. godinu svoga izlaženja. Na časopisu
nije označen broj godina izlaženja, već je to vidljivo
iz prigodnog prikaza ovog jubilarnog broja iz teksta
G. Berelle-a pod naslovom "Četiri stoti broj Forets de
France-a". Prema novijim podacima (v. Šum. list 1989.
str.84) 74% šuma u Francuskoj je u privatnom vlasništvu,
od čega najviše od malih do srednje velikih vlasnika,
a za sve postoje Udruge privatnih šumoposjednika
i šumouzgajivača, koje su povezane Nacionalnim savezom.
Savez tih Udruga krajem 1945. godine izdao je
prvi broj Službenog glasnika, koji u kolovozu 1950. godine
mijenja naziv u Forets de France br. 24. Današnji
puni naslov - Forets de France et Action Forestiere dobiva
početkom 1952. godine sa br. 36, ali i dalje kao
Službeni glasnik navedenog Nacionalnog Saveza.


1. U ovom časopisu francuski šumovlasnik može
naći uz stručne članke o uzgajanju, zaštiti i iskorišćivanju
šuma i obavijesti o propisima koji se odnose na sve
a posebno privatne šume, od kretanja cijena drvnih
sortimenata do uspjeha dražbenih prodaja koje se obavljaju
u proljeće i ujesen, do članaka o stručnim skupovima
i šumarstvu u pojedinim pokrajinama, te o ponudi
i potražnji šumarskih posjeda, kao i o ponudi i potražnji
stručnih zaposlenika itd.


2. Francuski šumari redovno odlaze u druge zemlje,
a u 1996. godini takva stručna ekskurzija organizirana
je u Republiku Češku. Površina šuma današnje
Češke države iznosi 2,64 milijuna ha, s prosječnom
drvnom masom 223 mVha i godišnjim prirastom 6,2
mVha. Godišnje se siječe oko 12 milijuna m3. Sve šume
1948. godine bile su nacionalizirane, a nakon mogućnosti
vraćanja šuma prvotnim vlasnicima danas je 20%
u privatnom vlasništvu a 15% u komunalnom. Bivše
Crkvene šume, koje su iznosile oko 8% svih šuma, još
nisu denacionalizirane, jer ni u crkvenoj hijerarhiji nije
postignuta suglasnost o denacionalizaciji tih šuma.
Prema Zakonu o šumama, izglasanom krajem 1995.
godine, svi šumovlasnici su u gospodarenju šumama izjednačeni.
Čiste sječe bez prethodne dozvole mogu iznositi
najviše do 1 ha, dok do 1995. godine maksimum
iznosi 5 ha (što je u ovom tekstu označeno s uskličnikom).
Uređenje šuma obavlja državna ustanova i ono
je za posjednika do 50 besplatno, a oni koji posjeduju