DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 96     <-- 96 -->        PDF

njih sastojinskih promjera i srednjih
sastojinskih visina) te njihova
prostorna određenost (georeferenciranost)
na osnovi spektralnog
odbijanja vegetacije, odnosno
šumskih sastojina zabilježenih
u različitim Landsat TM
kanalima u obliku digitalnih brojeva
je novo i u svijetu, a kod nas
prvo istraživanje takve vrste.


Autor je svoja istraživanja proveo
na području nizinskih šuma srednje
i gornje Posavine pomoću
Landsat5 TM snimaka, te je ustanovio
da ovom metodom daljinskih istraživanja
dobivamo zadovoljavajuće
rezultate što se tiče vizuelne interpretacije
gospodarskih jedinica i
odabranih 310 odsjeka (sastojina).
Rezultati signaturne, kanoničke i
regresijske analize govore nam da
je potrebito kontinuirano analiziranje
takvih serija satelitskih snimaka
istog područja, zbog što kvalitetnije


interpretacije. Rezultati procjene
pojedine sastojinske veličine pomoću
regresijskih modela, gdje su
one funkcija spektralnog odbijanja
pojedinog TM kanala, zadovoljavajuće
su za makroprojektiranje
u šumarstvu a i šire. Upravo je to
vrijednost ovoga rada. Možemo dobiti
zadovoljavajuće podatke i rezultate
za planiranje (gospodarenje)
uz male troškove, jer prema
autoru koji je svoje troškove analize
usporedio s istim takvim troškovima
u svijetu iznose oko 1 USD/ha.
To nam naročito pogoduje za promišljanje
daljnje afirmacije šumarstva
na kršu, procjenjivanju zdrastvenog
stanja šuma, te ostalih veličina
potrebitih kod integralnog i dugoročnog
planiranja jedinstvenim
šumskim prostorom na nedostupnim
terenima.


Disertacija mr. sci. Vladimira
Kušana je nov pristup kartiranju i


procjeni sastojinskih parametara
(koji su georeferencirani) u našim
šumama za potrebe makroprojektiranja
(gospodarenja) u šumarstvu,
te je značajna u znanstvenom razvoju
zagrebačke škole Uređivanja
šuma i Šumarske fotogrametrije,
odnosno Daljinskih istraživanja u
šumarstvu.


Vjerujemo da će ove ideje, rezultati
i promišljanja kolege dr. sci.
Vladimira Kušana u svezi s primjenom
i korišćenjem satelitskih snimaka
naći plodno tlo u znanstvenoj
i stručnoj javnosti za boljitak hrvatskog
šumarstva, in favorem scientia.
Scientia nihil aluid est quam
veritatis imago. *


* In favorem .scientia. Scientia nihil aluid est
quam veritatis imago. R.. Bacon = U korist
znanosti. Znanost nije ništa drugo nego slika istine.
R. Bacon
izv. prof. dr. sci. Nikola Lukić