DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 89     <-- 89 -->        PDF

prinos na promicanju hrvatsko


skog
gg go
gogospodarstva.
Član je Županijskog poglavar


oglavarstva
Županije Bjelovarsko-bilogor


bilogor


ske od 1993. godine.
Tajnik je HŠD Bjelovar i
ii polaz
polazpolaz-nik
postdiplomskog studija -
-- smje
smjesmjer
rr


silvikultura na Šumarskom fakulte


tu u Zagrebu,


Oženjen je hrvaticom Nenom
Lovrak dipl. ing. mat. -profesoricom
na Medicinskoj školi u Bjelovaru.
Ima troje muške djece: Zvonimira
(18 godina), Zlatka (14 god


Željko MIKIĆ, dipl. inž. šum.


ina) i Zrinka (11 godina). Živi u
Bjelovaru u obiteljskoj kući zajedno
sa svojim vrijednim i zaslužnim
roditeljima.


Hranislav Jakovac, dipl. inž.


Predsjednik Republike Hrvatske Dr. Franjo Tuđman u povodu Dana državnosti odlikovao je
Zeljka Mikića, dipl. inž. šum.


REDOM HRVATSKOG PLETERA


za osobiti doprinos razvoju i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana


Dipl. inž. šumarstva Željko Mikić
rođen je 4. rujna 1961. godine u
Bosanskoj Dubici, od majke Ankice
i oca Juraja.


Osnovnu školu pohađa u Hrvatskoj
Dubici, a gimnaziju u Bosanskoj
Dubici, gdje maturira 1980.
godine. Na Šumarskom fakultetu,
Šumarskom odjelu diplomira 23. lipnja
1986. godine.


Po završetku studija se zapošljava
u RO "Šipad -Kozara", OOUR
Šumarstvo Bosanska Dubica, najprije
kao pripravnik, a zatim na raznim
poslovima do šefa Uzgoja i zaštite
šuma, te upravitelja JUR
"Gradnja".


Sudionik je Domovinskog rata,
tijekom kojeg je obnašao niz odgovornih
dužnosti, od kojih je svakako
najznačajnija dužnost zapovjednika
Treće bojne 17. Domobranske
pukovnije Sunja. Po činu je poručnik
pješaštva, a za svoj rad pohvaljivan
je od pomoćnika NGSHV, za
domobranstvo, te zapovjednika ZP
Zagreb. Nositelj je Spomenice Domovinskog
rata 1990 -1992. i medalje
"Oluja ´95". Otac je dvoje djece,
Vedrane (3) i Luke (2).


Trenutno je zaposlen u U. Š. Sisak,
Šumarija Kostajnica na radnom
mjestu revirnika.


Zvonko Rožić, dipl. inž. šum


Herbert KRAUTHACKER, dipl. inž. šum.


U lipnju 1996. godine Gospodarska
komora Zagreb je u hotelu
"Sheraton" svečano uručila priznanja
i nagrade najuspješnijim firmama
i gospodarstvenicima za postignute
rezultate u gospodarstvu i doprinos
razvoju i zaštiti prirode.


Među odličnicima koji su zaslužili
ta priznanja bio je i naš kolega
upravitelj šumarije Zagreb, dipl.
inž. šum. Herbert Krauthacker.


U priznanju je naznačen doprinos
razvoju i zaštiti Parka prirode
"Medvednica".


Herbert Krauthacker, dipl. inž.
šum. rodio se 9. lipnja 1944. godine


u Zagrebu, gdje je 1969. godine diplomirao
na Šumarskom fakultetu.
Zaposlen je u Šumariji Zagreb od
1971. godine, upravitelj je R. J. za
iskorištavanje šuma od 1985. godine,
zamjenik upravitelja od 1990. i
upravitelj šumarije od 1992. godine.


Svi oni, koji zbog potrebe posla
a posebice oni koji u dane vikenda
posjećuju Park prirode "Medvednicu",
zamijećuju pozitivne promjene
na očuvanju i uređenju ovih "pluća
Zagreba". Staze, odmorišta, Pilana
Bliznec, poučne staze, lugarnice,
jaslice i mnogo toga novog, što mijenja
sliku šumarskog inženjera u