DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 84     <-- 84 -->        PDF

vica naših krajeva. S gotovo isto toliko fotografija prikazanje
i biljni svijet, uključujući i naše endeme.


Od kartografskih prikaza valja navesti "Kartu šumskih
zajednica Hrvatske" veličene 2/1, a autori su Ivo
Trinajstić, ĐuroRauš, JosoVukelić i Juraj
Medvedović.


Medu 800 fotografija nalazi se i nekoliko snimaka iz
nacionalnih parkova, koje su ujedno i fotografije šumske
vegetacije, podmorja, zmija i slično.


Idejni začetnik knjige je Drago Zdunić, "direktor i
glavni urednik (poduzeća) Buvina d.o.o.", a zamisao je
ostvario u suradnji sa Republičkim zavodom zaštite
prirode u sklopu Državnog zavoda za zaštitu kulturne i
prirodne baštine.


Valja spomenuti popis autora fotografija, a od njih
poimenice navesti samo šumare, njih šest od ukupno 49
drugih. Iz Šumarske struke to su Alojzije Frković ,
Marijan Grubešić, Boris Hraso vec, Branimir Prpić,
Filip Šabić i Joso Vukelić.


Kartografske prikaze izradio je Hrvatski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža", a tisak i uvez Grafički
zavod Hrvatske.


Nakladu od 12 000 primjeraka (6000 na hrvatskom,
4000 na engleskom i 2000 na njemačkom jeziku) i uz


cijenu knjige u prodaji 390 kuna podpomogli (sponzorirali)
su DINA Omišalj, DRVENJAČA Fužine, Državna
uprava za zaštitu okoliša, HRVATSKE ŠUME, Glumina
banka, Hrvatski informativni centar, Hrvatski lovački
savez, Hrvatska vodoprivreda, KONCAR elektroindustrija
i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.


Knjiga Prirodna baština Hrvatske svakako je knjiga
godine (1995. ili 1996.). Knjiga godine kako po sadržaju
tako i po opremi, i za domaći i za strani svijet.
Ona je dragocjen priručnik za sve škole, prvenstveno po
ilustracijskom dijelu, a tko može odvojiti nešto više novaca
(390 kuna) i najvrijedniji dar djeci i mladeži. Također
je možemo označiti i kao pomoć šumarima u prepoznavanju
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta koje se
rijeđe mogu naći, pa bi bila pomoć svim šumarima.


Stoga se treba nadati i za daljnja izdanja. Podsjetimo
se daje knjiga Prirodne znamenitosti Hrvatske, koju
je priredio tadašnji Republički zavod za zaštitu prirode
u Zagrebu a izdala Školska knjiga 1973. godine u
ponovljenim izdanjima dosegla nakladu od preko


50.000 primjeraka. U ponovljenom izdanju Baštine
moći će se izvršiti i ispravke i nesklad prvog izdanja.
Oskar Piškorić


IZRIČAJ POŠTOVANJA FRANU ŽAVERU KESTERČANEKU


Lovstvo -priručnik za lovce i poučnih za nadzirače
lova u Hrvatskoj i Slavoniji šumarnika i lovca Frana
Zavera Kesterčaneka, što gaje nakon punih 100 godina
kao reprint izdanje objavio Hrvatski lovački savez, svečano
je predstavljen u Križevcima, rodnom mjestu autora
16. listopada 1996. Promocija je održana pod pokroviteljstvom
Poglavarstva grada Križevaca, a u organizaciji
Hrvatskog lovačkog saveza, Narodnog sveučilište
Križevci i Lovačkog društva Fran Kesterčane k
Križevci. Govorili su gradonačelnik Križevaca Antun
B 1 a ž i n č i ć, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza
Ivan Tuš kan , predsjednik Ogranka Matice hrvatske
Križevci mr. Renata Husinec , dekan Više poljoprivredne
škole Križevci Mirko Gagro , tajnik HLS
Dragutin G a j s k i i dr. Zeljko Ivančević u ime Prvog
hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva u okviru
kojeg je Fran Žav. Kesterčanek izdao svoje Lovstvo,
a 5 godina kasnije pokrenuo društveno glasilo, današnji
"Lovački vjesnik" (1892). Izvanredni ugođaj u
velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima, kao izričaj
poštovanja bardu hrvatskog lovstva, upotpunili su
rogisti HLS.


´ ´Nakon pretiska ´ ´Hrvatskog lovdžije " Josipa Ettingera,
pučkogpoučnikapisanog "srcem "za hrvatski lo-Slika 1: Fran Žavcr Kesterčanek