DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Damir Pavelić istražuje svoje izražajne mogućnosti
u mekoći drva podatnoj glini. Ferdinand Petrović zavičajni
krajolik izražava u prozračnom i fluidnom akvarelu
a njegov brat Marijan Petrović u ulju i pastelu
slika genre scene, krajobraze i portrete, lazurnim nanosom
boja, gotovo nadrealne svjetlosti.


Lika je našla svog zaljubljenika i pjesnika Velebita,
običaja i prirode u djelu Karla Posavca. Dr. Antun Bauer
zapisao je o Karlovim slikama: "Duboko je proživljavao
pejzaže Like i Velebita. Njegove slike na ´garištima
popaljenih šuma´ ostale su meni u trajnom
sjećanju po snazi dojma koji smo doživjeli pred ovim
njegovim djelima. Isto tako posebno je otkriće ljepota
ličkih motiva sa pejzažom i životom šume i planina u
kojema je Posavec dao niz najljepših ostvarenja u našoj
suvremenoj, umjetničkoj stvarnosti".


Tempere Ivana Puškara pjesma su karlovačkim rijekama.
Igor Cikuša najbolje je zapazio: "... umjetnik
ne stvara pejzaž iznova već ga interpretira, pokoravajući
se zakonima tehnike kojom slika. Plohe neba, odsjaj
grana u vodi i karakteristično izrađeno drveće, granje
i masline potpisuju svaku sliku. Njegove su tempere
odraz racionalnosti i vizije, međusobno uvjetovane prisustvom
teme i sjećanjem na nju. On sužava dosljedno i
surovo spektar boja unutar kojeg se služi odabirući pritom
upravo ono najkarakterističnije za ambijent u kojem
se njegova misao kreće".


Josip Simić dokazao se kao slikar naive. Poznamo
ga po njegovim uljima na staklu. Ovom prigodom publici
se predstavlja temperom na dasci. Bogat geome


trizam, kolorit i simbolika, tipična patinirana podloga i
duhovitost, karakteristične su za taj njegov likovni eksperiment.


Kipar Davorin Vidas na svojim skulptirama sintetizira
iskustva oceanijske i afričke umjetnosti. Njegove
su skulpture simbolične, stilizirane i prividno jednostavne.
Bogata struktura drva potencirana je lazurnim
premazima živopisnih boja koje nisu nametljive. To su
kompozicije duboke misaonosti i izraz senzibiliteta
modernog intelektualca.


Kipar Josip Zagar u podravskim šumama traži neobične
oblike koji ga asociraju na jelene, školjke i vapaj.
Umjetnik rabi te prirodne oblike, komponira ih i blago
zaštićuje od propadanja, kako bi nas svojim "naivitetom"
uputio na svo bogarstvo i čaroliju šume.


Na nekim kompozicijama više je zamjetna umjetnikova
ruka što nas ispunjava znatiželjom i pitanjem: kojim
će putem dalje krenuti Josip Žagar?


Svaki od navedenih autora traži i nalazi svoj umjetnički
put. Godine 1995. prigodom druge skupine izložbe
kipara i slikara djelatnika u Hrvatskim šumama,
u pogovoru u katalogu Dr. Antun i Antonija Bauer zapisali
su i ovu misao: "Ljepota i bogatstvo prirode i sadržaj
života u šumama, potaklo je mnoge naše šumare
da likovno izraze svoje viđenje šume i šumskog života ".


Svima njima zajednička je ljubav prema čovjeku,
našem krajoliku i hrvatskim šumama, prema Lijepoj
našoj!


Dragutin Mandekić


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1997. GODINI iznosi:
-z a zaposlene članove 120 kn
-z a studente, đake i umirovljenike 30 kn
-za poduzeća 500kn


Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br.: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo