DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 73     <-- 73 -->        PDF

"Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava"
(42), Zaštita šuma i pridobivanje drva (42). i Uporaba
drva (13). Ovaj radni dio proslave završio je s
"okruglim stolom".


U uvodnoj riječi predsjednik HŠD-a prof. dr. se.
Slavko Matić napominje daje cilj ovog "okruglog stola"
razgovor o uspjesima i problemima današnjeg
šumarstva, njegovoj ulozi danas, povezanosti prakse,
znanosti i nastave. Tijekom proteklog vremena to je
imalo pozitivan utjecaj na struku i ljude, no u javnosti
taj samozatajni rad nije dovoljno poznat, pa nam ta naša
skromnost nije baš uvijek pomagala i u budućnosti nam
treba malo više publiciteta.


Rezultati istraživanja uvijek su bili na relaciji znanosti
i prakse, no da to zaključimo trebamo znati, kakva
nam je znanost a kakva praksa.


Na skupu u Njemačkoj rekli su da jedino šumarstvo
Hrvatske nije u sukobu s ekologijom, što ukazuje na
dobru suradnju znanosti i prakse. Do toga nije bilo lako
doći i nije važno tko je tome više doprinio, praksa ili
znanost.


Činjenica je daje veliki broj ljudi iz prakse, putem
postdiplomske nastave, a i izvan nje, uključen u istraživanja,
što nije samo osobni interes pojedinca nego i
interes struke. Ministarstvo znanosti ima pozitivan stav
prema znanosti, omogućavajući rad velikom broju
znanstvenih novaka uz ispunjenje zadanih uvjeta. Tako
i ove godine imamo nove doktore i magistre znanosti.


U pozitivna postignuća znanosti i prakse ubrajamo i
Zakon o šumama, kojeg smo svi stvarali, posebno članak
70. koji govori o 0,07% uplata od prihoda za OKFŠ
(općekorisne funkcije šuma).


Dugogodišnji zajednički rad znanosti i prakse na
ovako čvrstim temeljima treba i dalje nastaviti, sve u
interesu šuma i šumarstva Hrvatske.


Osvrnemo li se na dosadašnji znanstveni rad, napominjemo
da su tijekom pet godina zadnjeg istraživačkog
ciklusa publicirana 432 rada, te je ovo njegov sažetak.
To je i najveći doseg kada je u pitanju razvoj
struke i znanosti a posebice je to značajno kada se zna
da pokusi traju dugo i kada se zna da to traži kontinuitet
istraživanja. Jedno je razdoblje završeno, treba pogledati
natrag, zauzeti stav i krenuti naprijed. Čekati bolja
vremena (financijska) znači prekidati kontinuitet, a idealnih
vremena i "viška" sredstava nikada nije bilo niti
će biti.


Iz rasprava u kojima su sudjelovali prof. dr. S. Tomanić,
dr. N. Komlenović, prof. dr. M. Glavaš, dr. T Kružić,
dr. J. Gračan, inž. S. Tomaševski, dr. A. Tomašević,
prof. dr. A Krpan, prof. dr. S. Sever, mr. I. Mrzljak, dr. Š.
Meštrović, inž. H. Jakovac i drugi, bilo je rasprava o:


potrebi nastavka integralnog gospodarenja u šumarstvu,
što se pokazalo pozitivnim; ne kolonijalan odnos,
nego stav dobrog gospodara prema šumi; potrebi motiviranja
1200 ljudi u šumarstvu i poticaju inovacija, ne
bojeći se viška pameti nego viška gluposti. (Tomanić),


potrebi sastavljanja jedinstvene baze podataka
(Kružić),
trendu europskog šumarstva, prema kojem nema
povećanja etata (iako potražnja za drvom raste) nego je
cilj smanjenje otpada (Gračan),
potrebi ekosustavnog pristupa šumi, tako nam primjerice
zoocenoza polako ispada is struke, što je pogrešno
i moramo se više baviti ravnotežom sustava; postoje
novi prijedlozi za Nacionalne parkove i proširenja
postojećih, a njihovo vođenje sve se više povjerava
nešumarima, što se može povezati sa trkom za koristima
a ne očuvanjem prirode (Prpić),
potrebi gospodarenja šumama, a ne čekanja što će
nam priroda podariti; naime, naše šume su bolesne,
(hrastove, jelove šume), i u njima se ne može gospodariti
normalno; potrebno je preispitati priraste i etat, jer
prirodne šume u ovom stanju ne mogu osigurati
povećanje proizvodnje; potrebno je proizvoditi drvo na
površinama koje su dostupne (Krpan)
pitanjima polarizacije vlada - politika - industrija,
o čemu treba pročitati u Š. L. 3-4/96.(Sever)
potrebi da šumari, posebice mladi kadrovi trebaju
odrediti pravac politike u šumarstvu (Mrzljak)
tome daje šumarska struka i ova naša proslava premalo
zastupljena u medijima, pa je potrebno učiniti ozbiljan
korak u daljnjoj promidžbi struke (Tomaševski)
o lovstvu koje ima svoj kontinuitet u znanosti, obrazovanju
i praksi, pa je potrebno i dalje ozbiljno raditi
na tome i to nedvojbeno unutar šumarske struke
(Raguž).


Nakon okruglog stola i završne riječi dr. J. Gračana,
a u povodu Dana Šumarskog fakulteta (koji se inače
obilježava 20. listopada, jer je 20. listopada 1898. godine
u zgradi Hrvatskog šumarskog doma započela s
radom Šumarska akademija), sudionici Savjetovanja
bili su nazočni postavljanju kamena temeljca za novu
zgradu Šumarskog fakulteta (Šumarski odsjek). Ovoj
svečanosti bili su nazočni i Ministar poljoprivrede i šumarstva
gospodin Matej J a n k o v i ć, zamjenik
Ministra znanosti i tehnologije prof. dr. Nikola Ruži
n s k i, Rektor Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. Marijan
Šunjić, dekani Fakulteta i drugi ugledni gosti.
Kamen temeljac, postavio je umirovljeni profesor Šumarskog
fakulteta dr. Roko Benić , a blagoslovio gaje
pater J e 1 i n e k. U slobodnoj Hrvatskoj ovo je prvi kamen
temeljac sustavne izgradnje Sveučilišta, istaknuo
je prof. dr. N. Ružinski, a i logično je da ta izgradnja započinje
sa Šumarskim fakultetom, jednim od stupova
Zagrebačkog sveučilišta, kako je pak u svom pozdravu
istakao rektor Sveučilišta prof. dr. M Šunjić.