DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 69     <-- 69 -->        PDF

OBLJETNICE


PROSLAVA 150-TE OBLJETNICE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA I
120-te OBLJETNICE NEPREKIDNOG TISKANJA ŠUMARSKOG LISTA


Ono, što smo posljednju godinu i pol pripremali, sada
je već iza nas. U vremenu od 9. do 11. listopada,
svečano i radno, Hrvatsko šumarsko društvo proslavilo
je 150-tu obljetnicu svog utemeljenja i 120-tu obljetnicu
neprekidnog tiskanja znanstveno-stručnog i staleškog
glasila Šumarski list. Čitatelji Šumarskog lista mogli
su pratiti tijek priprema proslave iz Zapisnika sa
sjednica Upravnog odbora i usporedbom "planirano-
izvršeno" te osobnim sudjelovanjem i nazočnošću
proslavi, ocijeniti njezinu uspješnost.


S proslavom smo zapravo započeli već 8. listopada,
no to nije bilo zapisano u najavi. Naime, pokrovitelj
proslave bio je Predsjednik Republike Hrvatske dr. se.
Franjo Tuđman. Obećano nam je da će Pokrovitelj pri


miti na razgovor Povjerenstvo proslave. To se i dogodilo
8. listopada u 10 sati. Polazeći od jedinstva struke,
u Povjerenstvu su bili prof. dr. se. Slavko Matić, predsjednik
Hrvatskoga šumarskoga društva, Matej Janković,
prof., Ministar poljoprivrede i šumarstva, Anđelko
Serdarušić, dipl. inž., direktor J. P. "Hrvatske šume",
prof dr. se. Mladen Figurić, dekan Šumarskog fakulteta
i dr. se. Joso Gračan, ravnatelj Šumarskog instituta.


Koliko je interesa Predsjednik pokazao za našu struku
(od problema u proizvodnji, organizaciji, utjecaju
ratnih događaja, lovstvu i dr.), svjedoči dvostruko prekoračenje
protokolom predviđenog vremena za prijam.


U srijedu 9. listopada 1996. godine u 11 sati, Hrvatsko
narodno kazalište bilo je ispunjeno članovima
HŠD-a i gostima proslave.


Hrvatsko narodno kazalište 9. listopada 1996. godine u 11 sati
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Nakon intoniranja Hrvatske himne, voditeljica programa,
gospoda Helga Vlahović-Brnobić, pozvala je
na pozornicu predsjednika Hrvatskoga šumarskoga
društva, prof. dr. se. Slavka Matica. On je pozdravio je
sve nazočne i zahvalio im, što su ispunivši prostore


Prof. dr. se. Slavko Matić, predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva


ovog hrvatskog hrama umjetnosti i kulture, pokazali
privrženost struci, ideji i programu ove strukovne
udruge, u osnovi zacrtanom još davne utemeljiteljske
1846. godine, sažetom u kratkom motu proslave:
"Hrvatsko šumarsko društvo od 1846 do 1996. godine,
Briga za hrvatske šume".


Posebne pozdrave, predsjednik HŠD-a uputio je gostima
proslave: predstavniku Državnog vrhovništva i
Vlade, Ministru poljoprivrede i šumarstva gospodinu
Mateju Jankoviću, prof. dr. se. Katici Ivanisevic, predsjednici
Županijskog doma Sabora, prof. dr. se. Marijanu
Šunjiću, rektoru Sveučilišta, dr. se. Juri Zovku, pomoćniku
Ministra znanosti i tehnologije, saborskim zastupnicima
gospodi inž. Tihomiru Zovku, dr. Peteru
Đukanu i inž. Stjepanu Pišoniću, gospodinu Branku
Simari, predstavniku Ministarstva unutarnjih poslova,
inž. Željku Ledinskom, županu Bilogorsko-Podravskom,
Dr. Franji Gojeviću-Zrniću, predstavniku Grad


skog poglavarstva i pročelniku Ureda za poljoprivredu
i šumarstvo, inž. Ivici Gažiju, saborskom zastupniku i
predsjedniku Hrvatskog agronomskog društva, dr. se.
Pauli Durbešić, predsjednici Hrvatskog ekološkog društva,
dekanima Biotehnološkog, Agronomskog, Veterinarskog
i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Pravnog
fakulteta i Fakulteta za fizičku kulturu, šumarskim akademicima
prof, dr se. Dušanu Klepcu i prof. dr. se.
Mirku Vidakoviću, predstavnicima Hrvatskog šumarskog
društva HR Herceg Bosne, gostima iz inozemstva
vicepredsjedniku Njemačkog šumarskog društva gospodinu
Hansu-Jiirgenu Wegeneru, gospodinu Vladimiru
Čambi predstavniku Ministra šumarstva Austrije i
Austrijskog šumarskog društva, Mr. Francu Perku,
predsjedniku Šumarskog društva Slovenije, inž. Josefu
Hiklu i inž. Ondreju Jurovčiku, predstavnicima Slovačkog
šumarskog društva, gosp. Janosu Szonyiu, predstavniku
Mađarskog šumarskog društva, dr. M. Schneider-
Jacobyu iz Euronatura i svim ostalim gostima.


U ime pokrovitelja nazočne je pozdravio Ministar
poljoprivrede i šumarstva gospodin Matej Janković,
istakavši značaj i jedinstvo struke. Predsjednica Županijskog
doma Sabora prof. dr. Katica Ivanisevic u svom


Gospodin Matej Janković, prof., Ministar poljoprivrede i šumarstva
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Prof. dr. sc. Katica Ivanisevic, predsjednica Županijskog doma
Sabora


je pozdravu posebno istakla značenje znanstvenog rada
i odgoja mladih stručnjaka. To je bilo naglašeno i u pozdravnoj
riječi predstavnika Ministarstva znanosti dr.
Jure Zovka. Značaj struke i njezinu povezanost u prošlosti
s Agronomskom strukom naznačili su svojim
pozdravima inž. Ivica Gazi, saborski zastupnik i predsjednik
Hrvatskog agronomskog društva, te prof. dr.
Frane Tomić, dekan Agronomskog fakulteta. Posebno
zadovoljstvo bilo je čuti riječi pohvale koje je uputio
gosp. Hans-Jurgen Wegener, vicepredsjednik najstarijeg
šumarskog društva u Europi, Njemačkog šumarskog
društva (1839. g.). Gospodin Vladimir Čamba u
svom je govoru posebno naglasio dobru suradnju šumara
Austrije i Hrvatske, a gospodin Janos Szony je istakao
povjesnu povezanost dviju zemalja: Mađarske i
Hrvatske. Gospodin Josef Hikl i inž. Slavko Batinić u
svojim su pozdravima naznačili značaj povezanosti njihovih
mladih šumarskih društava s tako starom udrugom,
čiji je dugogodišnji rad za njih inspiracija i poticaj
za budućnost.


Nakon pozdravnih riječi gostiju, predsjednik Hrvatskog
šumarskog društva prof dr. sc. Slavko Matić
predstavio je povjesnicu i značenje HŠD-a tijekom


Hans-Jurgen Wegener, vicepredsjednik Njemačkog šumarskog
društva


Prof. dr. sc. Marijan Šunjić, Rektor zagrebačkog sveučilišta
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 72     <-- 72 -->        PDF

cijelosti kao uvodni članci u Šumarskom listu broj 910/
1996. koji je izašao iz tiska neposredno prije proslave,
pa ih stoga nema svrhe ponavljati.


U nastavku proslave slijedio je umjetnički program
u trajanju jednog sata pod umjetničkim vodstvom i
klavirskom pratnjom maestra Karla Krausa. Operne
arije i niz domoljubnih pjesama interpretirali su naši vrhunski
umjetnici, sopranistice Ivanka Boljkovac i Blaženka
Milić, tenor Hrid Matić i bariton Vitomir Marof.
U muzičkoj pratnji sudjelovao je i tamburaški orkestar
"Jurjaši".


Slijedio je domjenak u organizaciji Studentskog
centra, a zatim se program proslave nastavlja na Trgu
Mažuranića br. 14 u Etnografskom muzeju. Sudionike
dočekuje RKUD "Šumari" iz Vinkovaca, koje pjesmom
i plesom prati program.


Predstavljeno je osam knjiga tiskanih za ovu prigodu.
Knjigu "Hrvatsko šumarsko društvo 1846-1996"
predstavio je glavni urednik prof. dr. Branimir Prpić,
"Hrast lužnjak u Hrvatskoj" akademik Dušan Klepac,
"Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava"
dr. Branimir Mayer, "Zaštita i pridobivanje drva"
prof. dr. Stanislav Sever, "Radovi -Nizinske šume Pokupskog
bazena" prof. dr. Joso Vukelić, "Bibliografiju


Šumarskog instituta" dr. Joso Gračan, "Uporaba drva"
prof. dr. Mladen Figurić i "Slavonski hrastici" inž. Tomislav
Starčević. Detaljni prikaz ovih knjiga biti će pripremljen
za Šumarski list 1-2/97.


Likovnu izložbu predstavio je prof. Drago Mandekić
i u nastavku ovog izvješća možemo vidjeti njegov
prikaz izložbe. Uz prof. Mandekića u organizaciju izložbe
i izradu Kataloga, mnogo truda uložila je gospođica
Biserka Marković, kao i ostali zaduženi za izložbu,
inž. Tomislav Starčević, inž. Karlo Posavec i inž. Milan
Krmpotić, koji je pripremio književne tiskarske izloške
naših kolega šumara-književnika.


Lovačku izložbu predstavio je inž. Marin Tomaić, a
detaljnije o njoj također možemo pročitati u nastavku
ovog izvješća u prilogu iz pera inž. Alojzija Frkovića.
Uz dvojicu prethodno spomenutih, ovu izložbu su još
pripremali, prof. dr. Dominik Raguž i inž. Milan Celap.


Poslije 18 sati svi sudionici proslave koji nisu bili
spriječeni putovanjem ili pak drugim obvezama, nastavili
su s druženjem u zgradi Hrvatskog šumarskog doma
do kasno u noć.


Drugog i trećeg dana, 10. i 11. listopada 1996. godine,
na Šumarskom fakultetu, u tri dvorane prezentirano
je 97 referata tiskanih u naprijed navedene tri knjige:


Dio ansambla RKUD "Šumari" iz Vinkovca u Etnografskom muzeju prigodom promocije knjiga i otvaranja izložbe
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 73     <-- 73 -->        PDF

"Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava"
(42), Zaštita šuma i pridobivanje drva (42). i Uporaba
drva (13). Ovaj radni dio proslave završio je s
"okruglim stolom".


U uvodnoj riječi predsjednik HŠD-a prof. dr. se.
Slavko Matić napominje daje cilj ovog "okruglog stola"
razgovor o uspjesima i problemima današnjeg
šumarstva, njegovoj ulozi danas, povezanosti prakse,
znanosti i nastave. Tijekom proteklog vremena to je
imalo pozitivan utjecaj na struku i ljude, no u javnosti
taj samozatajni rad nije dovoljno poznat, pa nam ta naša
skromnost nije baš uvijek pomagala i u budućnosti nam
treba malo više publiciteta.


Rezultati istraživanja uvijek su bili na relaciji znanosti
i prakse, no da to zaključimo trebamo znati, kakva
nam je znanost a kakva praksa.


Na skupu u Njemačkoj rekli su da jedino šumarstvo
Hrvatske nije u sukobu s ekologijom, što ukazuje na
dobru suradnju znanosti i prakse. Do toga nije bilo lako
doći i nije važno tko je tome više doprinio, praksa ili
znanost.


Činjenica je daje veliki broj ljudi iz prakse, putem
postdiplomske nastave, a i izvan nje, uključen u istraživanja,
što nije samo osobni interes pojedinca nego i
interes struke. Ministarstvo znanosti ima pozitivan stav
prema znanosti, omogućavajući rad velikom broju
znanstvenih novaka uz ispunjenje zadanih uvjeta. Tako
i ove godine imamo nove doktore i magistre znanosti.


U pozitivna postignuća znanosti i prakse ubrajamo i
Zakon o šumama, kojeg smo svi stvarali, posebno članak
70. koji govori o 0,07% uplata od prihoda za OKFŠ
(općekorisne funkcije šuma).


Dugogodišnji zajednički rad znanosti i prakse na
ovako čvrstim temeljima treba i dalje nastaviti, sve u
interesu šuma i šumarstva Hrvatske.


Osvrnemo li se na dosadašnji znanstveni rad, napominjemo
da su tijekom pet godina zadnjeg istraživačkog
ciklusa publicirana 432 rada, te je ovo njegov sažetak.
To je i najveći doseg kada je u pitanju razvoj
struke i znanosti a posebice je to značajno kada se zna
da pokusi traju dugo i kada se zna da to traži kontinuitet
istraživanja. Jedno je razdoblje završeno, treba pogledati
natrag, zauzeti stav i krenuti naprijed. Čekati bolja
vremena (financijska) znači prekidati kontinuitet, a idealnih
vremena i "viška" sredstava nikada nije bilo niti
će biti.


Iz rasprava u kojima su sudjelovali prof. dr. S. Tomanić,
dr. N. Komlenović, prof. dr. M. Glavaš, dr. T Kružić,
dr. J. Gračan, inž. S. Tomaševski, dr. A. Tomašević,
prof. dr. A Krpan, prof. dr. S. Sever, mr. I. Mrzljak, dr. Š.
Meštrović, inž. H. Jakovac i drugi, bilo je rasprava o:


potrebi nastavka integralnog gospodarenja u šumarstvu,
što se pokazalo pozitivnim; ne kolonijalan odnos,
nego stav dobrog gospodara prema šumi; potrebi motiviranja
1200 ljudi u šumarstvu i poticaju inovacija, ne
bojeći se viška pameti nego viška gluposti. (Tomanić),


potrebi sastavljanja jedinstvene baze podataka
(Kružić),
trendu europskog šumarstva, prema kojem nema
povećanja etata (iako potražnja za drvom raste) nego je
cilj smanjenje otpada (Gračan),
potrebi ekosustavnog pristupa šumi, tako nam primjerice
zoocenoza polako ispada is struke, što je pogrešno
i moramo se više baviti ravnotežom sustava; postoje
novi prijedlozi za Nacionalne parkove i proširenja
postojećih, a njihovo vođenje sve se više povjerava
nešumarima, što se može povezati sa trkom za koristima
a ne očuvanjem prirode (Prpić),
potrebi gospodarenja šumama, a ne čekanja što će
nam priroda podariti; naime, naše šume su bolesne,
(hrastove, jelove šume), i u njima se ne može gospodariti
normalno; potrebno je preispitati priraste i etat, jer
prirodne šume u ovom stanju ne mogu osigurati
povećanje proizvodnje; potrebno je proizvoditi drvo na
površinama koje su dostupne (Krpan)
pitanjima polarizacije vlada - politika - industrija,
o čemu treba pročitati u Š. L. 3-4/96.(Sever)
potrebi da šumari, posebice mladi kadrovi trebaju
odrediti pravac politike u šumarstvu (Mrzljak)
tome daje šumarska struka i ova naša proslava premalo
zastupljena u medijima, pa je potrebno učiniti ozbiljan
korak u daljnjoj promidžbi struke (Tomaševski)
o lovstvu koje ima svoj kontinuitet u znanosti, obrazovanju
i praksi, pa je potrebno i dalje ozbiljno raditi
na tome i to nedvojbeno unutar šumarske struke
(Raguž).


Nakon okruglog stola i završne riječi dr. J. Gračana,
a u povodu Dana Šumarskog fakulteta (koji se inače
obilježava 20. listopada, jer je 20. listopada 1898. godine
u zgradi Hrvatskog šumarskog doma započela s
radom Šumarska akademija), sudionici Savjetovanja
bili su nazočni postavljanju kamena temeljca za novu
zgradu Šumarskog fakulteta (Šumarski odsjek). Ovoj
svečanosti bili su nazočni i Ministar poljoprivrede i šumarstva
gospodin Matej J a n k o v i ć, zamjenik
Ministra znanosti i tehnologije prof. dr. Nikola Ruži
n s k i, Rektor Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. Marijan
Šunjić, dekani Fakulteta i drugi ugledni gosti.
Kamen temeljac, postavio je umirovljeni profesor Šumarskog
fakulteta dr. Roko Benić , a blagoslovio gaje
pater J e 1 i n e k. U slobodnoj Hrvatskoj ovo je prvi kamen
temeljac sustavne izgradnje Sveučilišta, istaknuo
je prof. dr. N. Ružinski, a i logično je da ta izgradnja započinje
sa Šumarskim fakultetom, jednim od stupova
Zagrebačkog sveučilišta, kako je pak u svom pozdravu
istakao rektor Sveučilišta prof. dr. M Šunjić.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 74     <-- 74 -->        PDF

POLAGANJE KAMENA TEMELJCA ZA NOVU ZGRADU ŠUMARSKOG FAKULTETA


11.
listopada 1996. godine
(Foto I. Anić)
Prof. dr. Nikola Ružinski, zamjenik Ministra znanosti i tehnologije
i prof. dr. se. Slavko Matić, predsjednik HŠD-a


Prof. dr. se. Roko Benić postavlja kamen temeljac


Kamen temeljac novoga Šumarskog fakulteta


Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum.