DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U J P " HRVATSKE SUME Šumarski I istbr. II 12, CXX (1996), 505-512
Osnovni metodski koraci jesu: utvrđene strukturne varijable


standardizacija - opća standardizacija, oslonjena
određivanje cilja - što se želi postići;


na standardizaciju strukturnih jedinica i elemenata


određivanje organizacije postizanja cilja;


izrada opće klasifikacije;
analiziranje organizacije te utvrđivanje:
izgradnja informatičkog sustava.
strukturnih jedinica - determiniranjem tri skuZavršni
cilj je izgradnja informatičkog sustava oppine
relevantnih varijabli ćeg modela sustava informacija, jer samo on omogu(
odgovorom na pitanja: što, gdje, kako i za četvrtu ćava učinkovito korištenje željenih informacija te tako
dimenziju kada?) pruža mogućnost kvalitetnog upravljanja sustavima.


elemenata - osnovnih jedinica koje su definiA
to i je osnovni zadatak modernih upravljača rane
sadržajem sve tri menedžera.
LITERATURA - REFERENCES:


Bebek, B.: Shematizacija postupaka projektiranja viLneniček,
Z.: Što je kapacitet u šumarstvu? Šumar


šestruko koncipiranog organizacijskog sustava, ski list, 5-6/1983, str, 247-252


Ekonomski analitičar, 1/1995.str.22-33. Lneniček , Z.: Razvoj sustava planiranja u JP "Hrvat


Brezničar , B.: Značaj i obilježja planske funkcije u ske šume", Šumarski list, 7-8/1994, str. 235-239.


managementu, Ekonomski analitičar, 9/1993, Sabadi , R.: Ekonomika šumarstva, Sveučilište u Za


str. 19-28. grebu, Šumarski fakultet, 1986.


D r u c k e r, P.: Efikasan direktor, Privredni vjesnik, ZaTin
tor, J.: Ekonomska analiza poslovanja poduzeća


greb 1992. danas, Ekonomski analitičar, 9/1993, str. 3-12.


Galetić , L.: Planiranje kao funkcija managementa,


Ekonomski analitičar, 2/1993, str. 3-10.


SUMMARY: The planning system of JP " Hrvatske šume " has been developed in two steps. First step was carried out in a traditional way - being descriptional, hand written and mechanical.


The description of this step could be found in "Šumarski list" 7-8from 1994.


Second step is " informational phase ". Using the informational means and
procedures, for the purpose of management, this system was developed. In the
year 1994 the project were made and computer programme was implemented
in all organizational units (app. 200 units). This system was used for business
planning with very good results in 1995.


Analizyng the system of "Businessplanning", the basic characteristics of model were determined. They are structure -elements.
This model is strictly determined by four variables, as the four-dimension
system in space and time.
The "Business planning" is the part of the general business information
system in enterprise. But this general information system is based on the same
characteristics as the newly developed model of business planning.
This model, which was developed for planning system is useful for all information
systems which could be determined by one time variable and three
structural variables with elements which are determined by the same variables.


Key words: Planning system, development, information system model, 4dimensional
space, original project method.