DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP " HRVATSKE ŠUME "
Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 505-512
Organizacija poduzeća na osnovi ovako definiranog
sustava može se predočiti kao grozd (teorija klastera).
(slika 7.).


Do sada smo razmatrali sustav godišnjeg plana. Kada
uvedemo i varijablu vrijeme - plan može biti napravljen
i kao višegodišnji, tromjesečni i slično - cijeli sustav
dobiva i četvrtu dimenziju - vrijeme. Time je sustav
moguće definirati u prostoru i vremenu te ga tako
jednoznačno odrediti.


Praktično gledano, sustav je omogućio odgovore na
pitanja:


kada (se događa aktivnost) - jedinice vremena (V)
gdje (se događa aktivnost) - organiz. jedinice (O)
kako (se događa aktivnost) - jedinice djelatnosti (D)
što
(sedogađa) -jediniceefekta(EF)
Svaki elemenat sadrži odgovore na sva postavljena
pitanja. Element se, dakle može izraziti formulom:


E = 0 + D + EF + V


Korištenjem standardizirane klasifikacije, svaki element
u sustavu dobiva odgovarajuću brojčanu šifru pogodnu
za primjenu u informacijskom sustavu. Na primjer:


I.ORGANIZACIJSKE II. JEDINICE III. JEDINICE
JEDINICE DJELATNOSTI EFEKATA
Organization units Activiti units Effect units
01 01 02 05 01 02 03 02 02


4. REZULTAT - OSNOVE OPĆEG MODELA SUSTAVA INFORMACIJA
RESULTS - BASICS OF GENERAL INFORMATION SYSTEM MODEL
4.1.
Sustav poslovnih informacija u poduzeću
System of Business Information
U sustavu poslovnih informacija u poduzeću planski
sustav predstavlja "podsustav", kao i ostali potrebni
podsustavi. To su, u menedžerskom upravljanju posebno,
podsustavi:


planiranje
izvršavanje
praćenje
analiza
odlučivanje
a svi se odnose na poslovne aktivnosti.
Nameću se pitanja:


1. Da li do sada razvijeni sustav planiranja može biti
dovoljan?
2. Da li do sada razvijeni sustav planiranja može poslužiti
kao model za razvoj ostalih podsustava?
Na prvo pitanje, odgovor je i da i ne.
Parcijalno i kratkoročno sustav planiranja može se
uspješno koristiti. Ali, kao dio ukupnog sustava on se
nužno mora pokoriti zahtjevima cjeline.


Odgovor na drugo pitanje je da! Dokazi za ovu tvrdnju
sastoje se u tome, stoje planski podsustav razvijan
na osnovi analize "sustava informacija za upravljanje
poduzećem" (vidi sliku 2). Uz uvjet da su dobro
utvrđeni i standardizirani glavni sadržaji baze podataka,
a to znači: organizacijske jedinice, jedinice djelatnosti,
jedinice učinka rada te standardizirani šifarnici
(klasifikacija jedinica), odnoseći se na cijelinu poduzeća
u većoj ili manjoj mjeri, podsustav planiranja može
poslužiti za izgradnju sustava poduzeća.


Potrebno je izgraditi cjelovit, jedinstven sustav poslovnih
informacija cijelog poduzeća, jer će samo tako
svih navedenih pet podsustava moći postizavati prave
učinke - davati cjelovite poslovne informacije menedžmentu
poduzeća. Očigledno je da svi podsustavi moraju
raditi s istim elementima i strukturom sustava!


4.2. Opći model sustava informacija
General Model of Information System
Postavlja se pitanje da li se model poslovnih informacija
razvijen u proizvodnom poduzeću može primijeniti
i u drugim poduzećima ili čak kao opći model.


Odgovor bi mogla dati daljnja istraživanja u primjeni
i razvoju modela.


Međutim, već sada može se predvidjeti da bi model
mogao poslužiti za većinu potreba u većoj ili manjoj
mjeri. Dokazi za ovu pretpostavku nalaze se u ocjeni da
je sustav poslovnih informacija u poduzeću zapravo
sustav (ili bar pretežni dio sustava) informacija organizacija
rada i upravljanja. Dakle, u većini slučajeva
odgovara za situacije organizirane, upravljive ljudske
djelatnosti.


Ondje gdje je moguće stvarni sustav definirati s vremenskom
varijablom, tri varijable ili tri skupine varijabli
strukturnih jedinica te elementima sustava, koji su
determinirani s istim varijablama, ovaj model je moguće
primijeniti za projektiranje općeg sustava informacija.


U tom smislu, u najmanju ruku, moguće se koristiti
razvijenom metodom za projektiranje konkretnog informacijskog
sustava.