DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP " HRVATSKE ŠUME " Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 505-512
I. ORGANIZACIJSKE JEDINICE II. JEDINICE DJELATNOSTI III. JEDINICE EFEKATA
Organization units Activity units Effect units
1. Poduzeće 1. Djelatnosti 1. Kapacitet
Enterprise Activities Capacity
2. Uprave šuma 2. Poddjelatnosti 2. Proizvodnja
Forest administrations Subactivities Production
3. Šumarije 3. Grupe radova 3. Troškovi
Forest districts Work groups Expenses
4. Radilišta - strojevi 4. Radovi 4. Prihodi
Worksites - machines Works Income
5. Radnici 5. Dobitak
Workers Profit
6. Imovina
Property
Slika 5. Strukturne jedinice.


Figure 5. Structural units.


Elementi su (u smislu definacije kemijskih klasičnih Određivanje elemenata ovisi o organizaciji sustava,
elemenata) najmanji cjeloviti dio sustava. Element je potrebama upravljanja sustavom, a postiže se odlukom
najmanja jedinica sustava, koja još ima značaj cjelina, a menedžmenta. Tako se element (osnovni) sustava može
sadrži osobine strukturnih jedinica. utvrditi na raznim hijerarhijskim razinama. On nužno


ima osobine autonomnosti. U našem primjeru
proizvodnog poduzeća to znači da sadrži mogućnost
bar minimalne samostalne proizvodnje, razmjene, upravljanja
i odlučivanja.


Opisani se sustav može zorno prikazati u prostoru s
tri dimenzije, (slika 6.).


Skupine strukturnih jedinica predstavljene su ravninama,
koja se sijeku u jednoj točci - elementu sustava.
Raznim razinama položaja ravnina određuju se točke
presijecanja u svim mogućim kombinacijama. Tako se
mogu definirati svi odabrani elementi sustava.


Slika 6. Strukturne jedinice u 3-dimenzionalnom prostoru.
Figure 6. Structural units in 3-dimensional space.


Dakle, termin "element" upotrijebljen je u univerzalnom
smislu tako da pokriva djelomične termine kao „..,


. ., , „ Slika 7. Grozd-klaster


sto su: ´obračunsko mjesto , "mjesto troška i slične. Figure 7. cluster.