DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U J P " HRVATSKE ŠUME " Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 505-512
Ovo načelo zahtjevao je izmjene nekih tablica i precizno
razgraničenje sustava Plana poslovanja (zbirni
podaci) od sustava Pripremnih planova (detaljni podaci).


3. Ulazni podaci u Planu poslovanja zbirni su podaci
(podaci rekapitulacija) Pripremnih planova (planova
proizvodnje).
Glede činjenice da za sada Pripremni planovi nisu
dovoljno definirani da bi se mogli uvesti u informacijski
sustav za planiranje, privremeno se usvaja metoda korištenja
ulaznih podataka direktno iz postojećih baza podataka
ili direktno unošenje u sustav Plana poslovanja.


4. Organizacija planiranja, radi informatičke obrade,
zahtijeva čvršće oblike i precizniju manipulaciju
podacima. Svaki ulazni podatak mora biti točan, precizan
i verificiran, a postupci s podacima strogo po proceduri.
Procedura definira:


Organizaciju unosa podataka;
Kontrolu i verifikaciju planova;
Kontrolu kvalitete izrade plana;
Korištenje zadanih osnovnih podataka i
Korištenje klasifikacija podataka ("šifarnika").
1. Organizacija unosa podataka
Osnovno je načelo da se podaci unose u Šumariji, a
dalje se prenose informatičkim sredstvima.


2. Kontrola i verifikacija planova odvija se po načelu
nadležnosti hijerarskijske funkcije uz ovjeru potMODEL
KLASIFIKACIJE


pisom i žigom svakog izlaznog planskog dokumenta.
Samo verificirani podaci smiju se koristiti za daljnju
obradu.


3. Kontrola kvalitete izrade plana izvodi se kao:
numerička;
logička i
kvalitetna.
4. Korištenje zadanih osnovih podataka ostvaruje se
korištenjem podataka iz Osnove plana za konkretnu
godinu.
Osnove plana sadržavat će osnovne atribute, kao što
su jedinični troškovi (vrijednost boda i si.), cjenici, postotak
izdvajanja za SRS, "šifarnici" i drugo.


Osnove plana izrađivat će Razvojno-planska služba
u Direkciji.


5. Korištenje klasifikacije podataka ("šifarnika") je
obvezno. Koriste se "šifarnici" definirani ovim Projektom
kao i oni, posebno naznačeni u Osnovama plana.
Osnova izgradnje integralnog informacijskog sustava
Poduzeća podrazumijeva jedinstveni šifarski sustav,


t.j. korištenje istih klasifikacija na svim razinama i u
svim djelatnostima.
"Šifarnici" se projektiraju na osnovi "Modela klasifikacije
obračunskih jedinica" - za lociranje poslovnih
događaja, koji jednoznačno definira poslovni događaj
na sjecištu triju karakterističnih skupina obračunskih
jedinica (Slika 4.).


OBRAČUNSKIH JEDINICA


ZA LOCIRANJE POSLOVNIH DOGAĐAJA


I OBRAČUNSKA
MJESTA


1 PODUZEĆE


2. UPRAVA ŠUMA
01. Vinkovci
02. Osijek
03. Našice
04. Požega
05. Bjelovar
06. Koprivnica
07. Zagreb
08. Sisak
09. Karlovac
10. Ogulin
II TEHNOLOŠKE JEDINICE


1. DJELATNOSTI 2. PODDJELATNOSTI
01.Uzgajanje šuma 1.1. Jednostavna
biološka
reprodukcija (JBR)


1.2. Proširena
biološka
reprodukcija (PBR)
1.3. Rasadnička
proizvodnja
1.4. Privatne šume
III POSLOVNI
DOGAĐAJI


1. KAPACITET
2. PROIZVODNJA
3. ORGANIZACIJA
4. RASHODI
5. PRIHODI
6. DOBIT