DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP "HRVATSKE ŠUME"
Šumarski listbr. 11-12, CXX (1996). 505-512


Utvrđeno je da osnovni ulazni podaci nastaju na
razini Pripremnih planova, koji za sada još nisu standardizirani.
Zato je ocijenjeno da se informatička obrada
plana za sada, može svrhovito organizirati jedino za
Plan poslovanja.


Obzirom da je utvrđeno da je osnovna razina planiranja
Obračunsko mjesto (radilište, revir, stroj i si.),
za daljnji razvoj sustava planiranja (i svih drugih informacija
o poslovanju) treba hitno standardizirati Pripremne
planove (proizvodni planovi).


Na osnovi obrađenog materijala u prvoj fazi, definiran
je suženi projektni zadatak: "Projekt informacijskog
sustava planiranja poslovanja".


Temeljem utvrđenog projektnog zadatka nastavljena
je izrada "Projekta...".
Materijal je obrađen u tri glavna područja:


Sustav planiranja
Informatička razrada
Baze podataka ("šifarnici").
Značajke informatike - određenost svih sastojaka
sustava uvjetovale su potrebu izgradnje što određenijeg
sustava. Zato je bilo potrebno preciznije odrediti još
neke sastojke sustava planiranja poslovanja pod naslovom:


2.3. Definiranje sustava planiranja
Defining of the Planning System
Osim do sada razrađenog sustava planiranja, radi
učinkovite informatičke obrade morali su se definirati
još neki segmenti:


Osnovna razina planiranja;
Izlazne tablice Plana poslovanja;
Ulazne podatke u Plan poslovanja;
Organizacija planiranja.
1. Osnovna razina planiranja definirana je osnovnom
jedinicom gospodarenja šumama, a to je ODSJEK!
Odsjek je osnovna (bazna) jedinica u osnovama
gospodarenja za koju se prate podaci o drvnoj zalihi i
promjenama, čiji je uzrok djelatnost čovjeka. Zato se i
radovi moraju planirati po odsjecima, a mogu se zatim
zbrajati po odjelima, gospodarskim jedinicama i revirima
i zbog tehnoloških razloga općenito po radilištima.


Radilišta se opisuju naturalnim, organizacijskim i financijskim
atributima u kom se smislu retiraju kao "obračunsko
mjesto" (ili "mjesto troška" u užem smislu).


2. Izlazne tablice Plana poslovanja postojeće su tablice
za razinu Šumarije, Uprave šuma i Poduzeća,
djelomično dotjerane i tako prilagođene načelima informatičke
obrade da se podatak unosi samo jednom i
da mora biti jednoznačno definiran u cijelom sustavu
informacija "Hrvatskih šuma".