DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U J P " HRVATSKE ŠUME " Šumarski list br. 11 - -12. CXX (1996), 505-5 12
2. IZRADA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PLANIRANJA
CONSTRUCTION OF THE INFORMATION PLANNING SYSTEM
2.1. Razlozi i ciljevi -
Razlog za izradu Projekta informacijskog sustava
planiranja poslovanja leži u potrebi brže i učinkovitije
obrade velike količine informacija kod izrade Plana
"Hrvatskih šuma", koji se sastoji od niza planskih dokumenata,
na tri organizacijske razine s približno 200
ogranizacijskih jedinica.


U tako velikom poduzeću, višeslojno organiziranom,
s 10.000 stalno zaposlenih radnika izrazit je problem
rukovođenja i upravljanja. U suvremenom društvu
taj se problem rješava upravljanjem korištenjem
informacija po načelima "managementa". Planiranje se
kod "managementa" koristi kao jedan od najvažnijih
postupaka organizacije upravljanja i rukovođenja. Planiranje
je način predviđanja budućnosti. Planirati znači
misliti unaprijed. Tako planski sustav ima značajke
"Projekta za upravljanje poduzećem".


Nužne osobine takvog projekta svakako su, točnost
i brzina manipulacije velikom količinom informacija.
Za to je pozvana "informatika" da, uz primjenu informacijske
tehnologije i modernih metoda modeliranja
baza podataka te zahtjeve uspješno ostvari.


Reasons and Purposes


Informacijski sustav upravo ima cilj pravovremeno
osigurati podatke potrebne za optimalno poslovanje i
razvoj, i to kako za pojedinu cjelinu unutar Poduzeća,
tako i za Poduzeće u cjelini. Istovremeno omogućuje na
temelju neophodnih i točnih informacija jednostavnije
donošenje odluka poslovodnih organa i pojedinaca.


Ali, istovremeno, radi učinkovitosti funkcioniranja,
traži i apsolutnu određenost svih komponenti sustava.


Funkcioniranje informacijskog sustava na svim razinama
organiziranosti (šumarije, uprave i direkcija)
zahtijeva:


jedinstveni šifarski sustav
jedinstvene baze podataka
jednake postupke s podacima kod ažuriranja
jedinstvenu kontrolu podatakaka.
U svrhu procjene sadržaja i načina organizacije informacijskog
sustava napravljena je "Analiza postojećeg
sustava planiranja" i izrađen "Projekt informacijskog
sustava".


2.2. Izrada projekta informacijskog sustava planiranja poslovanja Construction
of the Information System for Business Planning
Prilikom izrade projekta pred očima je bio cilj
izrade sveobuhvatnog informacijskog planskog sustava
ali i potreba za jedinstvenim informacijskim sustavom
poslovnih informacija u "Hrvatskim šumama".(SI. 1.)


Već kod prvih obrada postojećih materijala uočeni
su problemi koji su se sastojali uglavnom u djelimično
nedovoljnoj preciznosti i jednoznačnoj određenosti
nekih planskih kategorija radi nedovoljnog stupnja organiziranosti
svih djelatnosti, kao i svih sektora rukovođenja
funkcijama Poduzeća. Potrebno je da svi segmenti
budu precizno definirani, jer s jedne strane plan
je sinteza svih djelatnosti i funkcija Poduzeća, a s druge
strane, jalov je pokušaj informatizirati nedovoljno
definiran sustav.


Zato se prišlo analizi "Sistema informacija za upravljanje
Poduzećem" (Slika 2.) i "Procesa planiranja"


Slika 1. Organizacijska piramida- organizacijske i tehnološke je(
Slika 3.). dinice.


Figure l.Organizacional pyramid - organizacional and tcchnologi


calunits.