DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11-12. CXX (1996), 505-512
UDK630*641


RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP "HRVATSKE SUME"


DEVELOPMENT OF THE PLANNING SYSTEM MODEL IN JP "HRVATSKE ŠUME´


Zvonimir LNENIČEK*


Sažetak: Planski se sustav JP "Hrvatske šume " razvijao u dvije faze.
Prva faza bila je po tehnologiji tradicionalna - opisna, ručno-mehanička.
Dostignuti stupanj razvoja je opisan u Šumarskom listu br. 7-8 iz 1994. godine.
Druga faza je "informacijska ". Razvijena je tijekom 1994. godine izradom
projekta te uvođenjem u rad Informacijskog sustava plana poslovanja s izvedbenim
programom u sve organizacijske jedinice (oko 200 jedinica).
Primjenom kod izrade planova poslovanja za 1995. i 1996. godinu razvijeni
sustav pokazao je vrlo dobre rezultate.
Analizom problema kao i postignutih rezultata utvrđena je mogoćnost
razvoja cjelovitog sustava informacija za poduzeće, a također i mogućnost
konstrukcije općeg modela informacija na osnovi razvijene metode u modelu
za planski sustav.
Razvijena je originalna metoda projektiranja modela sustava informacija
u ćetverodimenzionalnom sustavu.
Ključne riječi: planski sustav, razvoj, model sustava informacija, četverodimenzijski sustav, originalna metoda projektiranja.


1. UVOD - INTRODUCTION
Razvoj sustava planiranja u JP "Hrvatske šume"
imao je dvije faze.


Prvafaza imala je značajke organizacije jedinstvenog
sustava na osnovama potreba jedinstvenog, prviputa organiziranog, šumarskog poduzeća u Hrvatskojte tradicionalnih metodologija planiranja u prijašnjimšumskim gospodarstvima. Razvojni put i dometi dostignutog
stupnja razvoja prikazani su u ranijem članku,
objavljenom u Šumarskom listu br. 7-8 iz 1994. godine.


Druga faza je "informacijska faza". Nastaje primjenom
informacijskih sredstava i postupaka na plan-
ski sustav. Tijekom 1994. godine izrađen je "Projekt informacijskog
sustava plana poslovanja" i "Izvedbeni


´ Zvonimir Lncnićck.dipl. inž.. Direkcija JP "Hrvatske šume" Zagreb.


informacijski program" koji je zatim instaliran u sve
Uprave šuma te Šumarije i Radne jedinice. Informacijski
sustav plana poslovanja korišten je prilikom izrade
Plana poslovanja za 1995. godinu - vrlo uspješno. Postignutaje
velika brzina obrade planskih podataka te jedinstvo
planskog sustava Plana poslovanja svih organizacijskih
jedinica - Šumarija, Radnih jedinica, Uprava
šuma i Poduzeća. Informatizirani su, kroz četiri godine
projektirani, primijenjeni i praksom verificirani planov
i poslovanja svih organizacijskih jedinica strukturirani
n P° djelatnostima.


Radi analiza i verifikacije napravljenoga, izrađen je
ovaj pregled.