DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 34     <-- 34 -->        PDF

N. Juretić, Đ. Mamula i N. Pleše: BILJNI VIRUSI U TLU I VODI NEKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA HRVATSKE... Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 477-485
Iz prikaza dosad nađenih virusa na drvenastim
biljkama u Hrvatskoj, vidi se da je na njima najviše
raširen virus mozaika krastavca. Poliedrična
čestica toga virusa promjera je oko 30 nm; taj se virus
lako prenosi lisnim ušima i sjemenkama pa spada medu
najraširenije biljne viruse u prirodi.


Virusne infekcije obično ne usmrćuju drvenaste
biljke, iako im one znatno smanjuju životni potencijal.
Međutim, virusne infekcije su predispozicijski čimbenici
koji čine biljke osjetljivim prema drugim uzročnicima
bolesti (bakterijama, mikoplazmama, gljivicama)
omogućujući tako da se pojave tzv. oportunističke
bolesti. Treba spomenuti da i između virusa i onečišćenog
zraka postoje određene interakcije (Heagle,
1973;Juretić, 1990).


Nepotrebno je isticati da su virusi jedan od čimbenika
koji štete šumskom drveću, i to bilo izravno, bilo


neizravno. Nažalost, ako je suditi po opsegu naših istraživanja
virusa šumskih ekosustava, to se u nas još nije
shvatilo. Na primjer, nitko do rada Pleše i sur.
(1996) nije istraživao biljne viruse u šumskom tlu i vodi.
Danas vrlo malo znamo o tome u kojoj su mjeri
virusi rašireni u našim šumskim ekosustavima. Možda
podaci u ovom članku potaknu nekoga od naših fitopatologa
da se sustavno počne baviti tim dijelom
šumarske fitopatologije.


ZAHVALA - Acknowledgment
Zahvaljujemo Darku Mihelju, dipl. inž biol., na
kompjutorskom oblikovanju teksta i tablica.


LITERATURA - Literature


Ansel mi, N., Šarić.A. i Cell eri no, G. P. (1980):
Su alcune alterazioni dei rami e delle foglie di
Celtis australis L. Informatore Fitopatologico 30
(10), 11-17.


Baur, E. (1908): UbereineinfektioseChlorose von Euonymusjaponica.
Ber. dtsch. Ges. 26, 711 -713.


Biittner,C. iNienhaus,F. (1989a): Virus contamination
of soils in forest ecosystems of the Federal
Republic of Germany. Eur. J. Forest Pathol. 19,
47-53.


Buttner,C. i Nienhaus,F. (1989b): Virus contamination
of waters in two forest districts of the
Rhineland area (FRG). Eur. J. Forest Pathol. 19,
208-211.


Cooper, I. J. (1979): Virus diseases of trees and
shrubs. Institute of terrestrial ecology, Oxford.
C o rt e, A. (1957): Una nuova virosi del Pittosporum.
Rivista Ortoflorofruttic. Ital. 41,182-185.


Cvjetković, B., Pleše, N., Štefanac, Z. i
Miličić , D. (1972): Nalaz virusa nekrotične
prstenaste pjegavosti trešnje na ruži u Jugoslaviji.
Acta Bot. Croat. 31, 15-20.


Grbelja, J. (1972): Rasprostranjenost virusa uvijenosti
lista trešnje na crnoj i grozdastoj bazgi u Jugoslaviji.
Acta Bot. Croat. 31, 29-36.


Hamacher, J. i Giersiepen, R. (1989): Histologisch-
cytologische Veranderungen in Kirschenblattrollvirus-
infizierten und durch Luftschadstoffe
gestressten Betula-Arten. Nachrichtenblatt.
dtsch. Pflanzenschutzd. 41, 124-130.


Heagle , A. S. (1973): Interactions between air pollutants
and plant parasites. Annu. Rev. Phytopathol.
11,365-388.


Horvath, J., Mamula, Đ. i Juretić, N. (1975):
Some data concerning natural hosts of cucumber
mosaic virus in Hungary and Yugoslavia. Acta
Bot. Croat. 34, 9-16.


Jacobi, V iCastello, J. D. (1991): Isolation of tomato
mosaic virus from waters draining forest
stands in New York State. Phytopathology 81,
1112-1117.


Juretić,N. (1974): Četiri nova prirodna domadara virusa
mozaika krastavca u Hrvatskoj. Acta Bot.
Croat. 33,45-51.


Juretić , N. (1990): Virusi i šumsko drveće. Šumarski
list 3-5, 171-180.


Juretić, N. i Horvath, J. (1991): Adsorption of two
plant viruses to soil. Acta Phytopathol. et
Entomol. Hung. 26, 423-426.


Koenig, R. (1986): Plant viruses in rivers and lakes.
Adv. Virus Res. 31,321-333.


Mamula, Đ. i Miličić, D. (1975): Cherry leaf roll
virus in Sambucus ebulus L. Acta Horticulturae
44,33-37.


Mamula,Đ.,Pleše,N. i Juretić, N. (1977): Spontaneous
occurrence of cucumber mosaic virus on
Echinocystis lobata, Leycesteria formosa and
Solarium melongena in Yugoslavia. Acta Bot.
Croat. 36, 29-37.


Mani on, P. D. (1981): Decline diseases of complex
biotic and abiotic origin. In: Tree Disease Concepts.
Englewood Cliffs, New Jersey.


Miličić , D. (1982): Some virus diseases of trees and
shrubs in Yugoslavia. Annales Forestales 10/3,
61-80.