DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 33     <-- 33 -->        PDF

N. Juretić, Đ. Mamula i N. Pleše: BILJNI VIRUSI U TLU I VODI NEKIM ŠUMSKIH EKOSUSTAVA HRVATSKE... Šumarski list br. 11 -12, CXX (1996). 477-485
Euonymus japonicaJhunb.f.
microphylla
Euonymus japonica Thunb. /.´
aureo-variegata
Euonymus fortunei (Turcz.)


Hand.-Mazz.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.
Hedera helix L.
Hibiscus rosa-sinensis L.
Laburnum anagyroides Med.


Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum vulgare L.
Lycium halimifolium Mili.
Madurapomifera (Raf.) Robinson


Passiflora caerulea L.


Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.
Robinia pseudacacia L.
Rosa sp.


Sambucus nigra L.


Sambucus ebulus L.
Sambucus racemosa L.
Viburnum tinus L.


neidentificirani virus


neidentificirani virus


neidentificirani virus


virus mozaika krastavca


virus prosvjetljavanja žila bršljana


rabdovirus


X-virus krumpira


rabdovirus


virus mozaika krastavca


virus mozaika krastavca


virus mozaika krastavca


virus mozaika krastavca


virus mozaika maklure


virus mozaika krastavca


potivirus


virus žutog mozaika graha


rabdovirus


virus kržljavosti orašca


virus nekrotične prstenaste


pjegavosti trešnje


karlavirus


virus uvijenosti lista trešnje


virus uvijenosti lista trešnje


virus uvijenosti lista trešnje


virus mozaika lucerne


Miličić (1982)


Miličić(1982)


Miličić (1982)


Pleše i Miličić (1974)
Miličić i Plavšić (1985)
Plavšićisur. (1984)
Pleše i Wrischer( 1986)
Pleše (1979)
Mamula i sur. (1977)
Juretić (neobjavljeno)
Pleše i Miličić (1973)
Pleše i Miličić (1973)
Pleše i sur. (1979)
Pleše i Wrischer (1984)
Pleše i Wrischer( 1984)
Pleše i Wrischer (1984)
Plavšić-Banjac i sur. (1976)
Schmelzer i Miličić (1965)
Cvjetković i sur. (1972)


Miličić i sur. (1987)
Štefanac(1969)
Mamula i Miličić (1975)
Grbelja(1972)
Pleše i Miličić (1971)


Slika 7.Elektronskomikroskopska snimka virusnih čestica baciliformnog
oblika (rabdovirus) snimljene u stanici primjerka
vrste Euonymus japonica na kojem su se opažali virusni
simptomi; čestice su velike 70 x 300 nm, a u poprečnom se
presjeku vide kao kružići.


RASPRAVA - Discussion
Najčešći simptomi virusnih infekcija na drveću i grmlju
su kloroza, mozaik, šarenilo te prstenasta pjegavost,
koji se zapažaju na listu inficirane biljke (si. 1,
2, 3). Osim toga, često su inficirane biljke zakržljale i
manje vitalne. Nije rijetka pojava da se simptomi virusne
infekcije vide samo na pojedinim granama krošnje.
Međutim, moguće je da zaražena stabla i ne pokazuju
nikakve simptome bolesti. Kao i kod zeljastih biljaka, i
kod drvenastih biljaka virusna zaraza može se prenijeti
sjemenkama i polenom zaraženih primjeraka te različitim
insektima, medu kojima treba u prvom redu spomenuti
lisne uši (afide). Prema tome, inficirana stabla mogu
biti izvor zaraze ne samo za biljke u šumi nego i izvan
nje.