DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 32     <-- 32 -->        PDF

N. Juretić, Đ. Mamula i N. Pleše: BILJNI VIRUSI U TLU I VODI NEKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA HRVATSKE... Šumarski list br. 11 -12. CXX (1996). 477-485
virusa:virus mozaika d u h a n a (tobacco mosaic
virus) i vi rus mozaika rajčice (tomato mosaic
virus).


Zanimljivo je da se virus mozaika duhana
(TMV) mogao izolirati i iz taloga samo niskookretajnim
centrifugiranjem uzorka vode, tj. bez visokookretajnog
centrifugiranja. Taj podatak govori da tobamovirusi
mogu doći u šumskim vodama u vrlo visokim koncentracijama.
Štoviše, TMV se mogao izolirati iz vodenog
mulja i izravno, bez ikakvog centrifugiranja.


Nameće se pitanje otkud su tobamovirusi dospjeli u
površinske vode? Mogući izvori virusa su biljke, i drvenaste
i zeljaste, koje rastu neposredno uz vodene tokove:
dokazano je da korijenje i živih biljaka može otpuštati
viruse u vodu (Koenig, 1986). Tobamovirusi
mogu dospjeti u vodu s česticama zemlje na koje virusne
čestice mogu biti adsorbirane (Juretić i Horvath,
1991; Triolo i Materazzi, 1992). Čini se,
ipak, da su najizdašniji izvor tobamovirusa u vodi raspadnuti
ostaci biljnog tkiva koje potječe od inficiranih
biljaka: ispiranjem tih ostataka virusi dospijevaju u površinske
vode. Zanimljivo je da su u vodi najrasprostranjeniji
tobamovirusi. Tome je nekoliko razloga: prvo,
to su virusi koji spadaju medu najraširenije viruse u prirodi
i koji dolaze u inficiranim biljkama u vrlo visokim
koncentracijama; drugo, to su vrlo stabilni virusi koji
mjesecima mogu postojati u mrtvom biljnom tkivu a da
se ne razgrade; treće, to su virusi koji se jako lako adsorbiraju
na čestice pijeska i humusa s kojih se teško ispiru.


Čini se da su to glavni razlozi zastoje u površinskoj voSlika
6. Elektronskomikroskopska snimka štapićastih čestica viru


di teže naći neke druge biljne viruse koji se ne odlikuju
sa mozaika duhana koji je rasprostranjen u površinskim
vodama u nekim našim šumskim ekosustavima; čestice su


svim onim svojstvima kojima se odlikuju tobamovirusi.


normalno velike 300 x 18 nm ali se mogu vidjeti i kraće,


Slična svojstva imaju, na primjer, i tombusvirusi,


slomljene čestice.


pa su i oni dosta česti u površinskoj vodi.


PREGLED DOSAD NAĐENIH VIRUSA U ŠUMSKOM I UKRASNOM DRVEĆU I
GRMLJU U HRVATSKOJ
Survey of till now found viruses in forest and ornamental trees and shrubs in Croatia


Biljka Virus Autor
Aristolochia clematitis L. virus mozaika krastavca Juretić (1974)
Aristolochia macrophylla Lam. virus mozaika krastavca Horvathisur. (1975)
Camellia japonica L. virus žute pjegavosti lista kamelije Miličić (1989)
Camellia sasanqua Thunb. virus žute pjegavosti lista kamelije Miličić (1989)
Celtis australis L. virus uvijenosti lista trešnje Anselmi i sur. (1980)
Clematis vitalba L. virus crtičavosti duhana Rana i sur. (1987)
Euonymus japonica Thunb. virus s nitastom česticom Pleše i Wrischer( 1981)
rabdovirus(sl. 7) Pleše i Erić( 1980)