DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 31     <-- 31 -->        PDF

N. Juretić. Đ. Mamula i N. Pleše: BILJNI VIRUSI U TLU 1 VODI NEKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA HRVATSKE... Šumarski list br. 11-12, CXX (1996). 477-485
BILJNI VIRUSI NAĐENI U ŠUMSKIM POTOCIMA I
ODVODNIM KANALIMA U HRVATSKOJ
Plant viruses found in forest brooks and ditches in Croatia


Da biljni virusi dolaze u šumskim površinskim vodama
znano je iz radova inozemnih istraživača (N i e n haus
i Castello, 1989; Buttner i Nienhaus,
1989b; Jacobi i Castello 1991). U Hrvatskoj su
takva istraživanja prvi poduzeli Pleše i sur. (1996). Ti
su istraživači analizirali uzorke vode uzete u tri različita
šumska područja: dva su uzorka uzeta u šumskim potocima
Medvednice (Ponikve), jedan iz potoka u području
Vukomeričkih Gorica, a dva iz šumskih odvodnih
kanala na području Turopolja (uzorci su bili uzimani
istovremeno kad i spominjani uzorci tala).


Virusi su izolirani iz uzoraka vode na sljedeći način:
uzorak vode od 250 ml centrifugiran je visokookretajno


100 minuta kod centrifugalne sile 90000 g (ultracentrifugiranje).
Dobiveni taloži su otopljeni u 0.25 ml 30
mM fosfatnog pufera pH 7; nakon što su suspenzije
niskookretajno otcentrifugirane (da se otklone netopivi
sastojci), gornji tekući dio (supernatant) je inokuliran
na pokusne biljke. Na temelju reakcija na pokusnim
biljkama, tipa virusnih kristala, elektronskomikroskopskih
istraživanja te seroloških pokusa nedvojbeno je
dokazano da su svih pet uzoraka vode sadržavali neki
od tobamovirus a (virusne štapićaste čestice velike
300 x 18 nm, si. 6). U tablici 2 navedeno je koji su virus
uzorci sadržavali. Kako se vidi, u površinskim vodama
nekih naših šuma rasprostranjena su dva tobamo -


Tablica 2. Rasprostranjenost tobamovirusa u nekim šumskim potocima i odvodnim kanalima u Hrvatskoj
Table 2. Distribution of tobamoviruses in forest brooks and ditches in Croatia


Lokalitet Locality
Voda iz potoka I Medvednica
Voda iz potoka II Medvednica
Voda iz potoka Vukomeričke Gorice
Voda odvodnog kanala I Turopolje
Voda odvodnog kanala II Turopolje


Virus
virus mozaika rajčice
virus mozaika rajčice
virus mozaika duhana
virus mozaika duhana
virus mozaika duhana