DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 30     <-- 30 -->        PDF

N. Juretić, O. Mamula i N. Pleše: BILJNI VIRUSI U TLU I VODI NEKIH ŠUMSKU I EKOSUSTAVA HRVATSKE.. Šumarski listbr. 11-12, CXX (1996). 477-485
Slika 4. Prikaz serološke metode kojom se najčešće otkrivaju i identificiraju
virusi u biljnom soku: agarski gel (0,7-1%) se otopi
i razlije na staklenu pločicu tako da visina agara bude
1,5-2 mm; nakon prelaska u gel-stanje u agaru se načine
mali zdenčići (bazenčići) raspoređeni tako da jedan od njih
ima središnji položaj, a više njih kružan periferni položaj. U
središnji zdenčić stavlja se specifični virusni imuni serum
(antiserum), a u okolne zdenčiće uzorci biljnog soka koji se
testiraju na virus: kroz gel difundiraju i virusne čestice i


Slika 5. Elektronskomikroskopska snimka poliedričnih čestica vi


antitijela (koja se nalaze u serumu), tako da će se na određe


rusa nekroze duhana nađenog u tlu nekih šuma u središnjoj


nom mjestu oni susresti i reagirati. Reakcija između virusa i


Hrvatskoj: promjer čestica je oko 30 nm.


seruma vidi se kao bijela (precipitacijska) linija (strelica);
takve će linije nastati samo kod onog perifernog zdenčića
čiji uzorak sadrži virus; na prikazanoj slici samo je jedan
uzorak sadržavao virus (strelica).


Tablica 1. Rasprostranjenost virusa nekroze duhana u uzorcima tala koji su uzeti u blizini šumskih drvenastih biljaka
na tri lokaliteta u središnjoj Hrvatskoj
Table 1. Distribution of tobacco necrosis virus in soil samples taken near woody forest plants in three districts of
central Croatia