DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski listbr. 11-12, CXX (1996), 469-476
UDK 630* 383.001


UPORABA RRP SREDSTVA ZA STABILIZACIJU TLA PRI GRADNJI
ŠUMSKIH PROMETNICA


THE USE OF SOIL STABILIZATION MATERIALS IN FOREST ROAD BUILDING


Dragutin PIČMAN* i Tibor PENTEK**


SAŽETAK: Stabilizacija tla uporabom različitih stabilizacijskih materijala
kod izgradnje šumskih prometnica, primijenjuje se u Hrvatskoj dugi niz godina.
Zadnje desetljeće u toj je stabilizaciji svoju primjenu na određenim terenima
pronašlo i američko sredstvo za kemijsku stabilizaciju tla RRP (Reynolds
roadpacker). To je proizvod tvrtke Zel Internaticional Inc. Portland, Oregon,
SAD, koji djeluje na principu izmjene iona u tlu kod glinenih i ilovastih čestica.
Glede činjenice daje kod nas nužna i potrebita izgradnja šumskih cesta na
ekstremnim terenima u nizinskim područjima Hrvatske, RRP je sredstvo koje
je prvenstveno namijenjeno za takva nekoherentna, nenosiva ili slabo nosiva
tla. Isto tako provedena istraživanja moraju odgovoriti na pitanje kakva su
naša iskustva u radu s RRP-om, i na temelju toga predvidjeti perspektivnu
uporabu ovoga sredstva u našim uvjetima.


Ključne riječi: stabilizacija šumskog tla, RRP sredstvo za stabilizaciju tla, šumske prometnice.


1. UVOD - Introduction
Prometno opterećenje šumskih cesta osobitog je kaStoga
je na tlima male nosivosti, kakva su uglavnom
raktera, nije velike gustoće i povremeno je, ali se znattla
nizinskog djela Hrvatske gdje rastu i razvijaju se šunim
dijelom sastoji od teških vozila s velikim pritiskom me sa najvrijednijom drvnom pričuvom, poželjno prikotača
po jedinici površine. mijeniti postupke stabilizacije tla.


Radi takve situacije u pravilu nisu pogodne kolničke Izgradnja šumskih prometnica na nekoherentnim,
konstrukcije s vezanim zastorom (asfaltnim ili betonslabo
nosivim ili nenosivim tlima kao što su provlažene
skim). One su previše osjetljive na preopterećenja, te su gline, muljevita ili organska tla, oduvijek je predstavrlo
podložne oštećenjima i propadanju pod djelovavljala
problem za šumare graditelje. Gdje god je bilo
njem teških vozila. Isto tako ovakve ceste nisu ekonomoguće
takva su se tla izbjegavala, i prometnice su gramične
ukoliko frekvencija prometa po njima nije dođene
na stabilnijim terenima. Kada takvih mogućnosti
voljno intenzivna. nije bilo, koristili su se razni načini kako bi se tlo do


voljno učvrstilo i postalo sposobno za gradnju.


Kolničke konstrukcije koje nemaju vezani zastor tj.
u cijelosti se sastoje od nevezanog zrnatog kamenog Uobičajene metode rješavanja tih problema zasnimaterijala,
ne pokazuju u eksploataciji značajnije provale
su se na zamjeni dijela slabog, nenosivog tla bomjene,
odnosno nastala manja oštećenja mogu se relaljim
materijalom-kamenom, šljunkom ili pijeskom.
tivno lako i ekonomično otkloniti. Stabilnost i trajnost Ova se metoda, gledano s ekonomskog gledišta, nije iskolničkih
konstrukcija u najvećoj mjeri ovisi o nosivoplatila
(dobar, nosivi materijal je dosta rijedak). Kada
sti podloge "posteljice". govorimo konkretno o kamenu, treba naglasiti da se ka


menolomi u pravilu nalaze na većim transportnim uda


ljenostima od gradilišta. Sedamdesetih godina ovog


stoljeća naši su šumari problem nosivosti nenosivih tala


počeli rješavati primjenom kemijske stabilizacije tla


* Dr. se. Dragutin Pičman
** Tibor Pentek, dipl. inž. šum., Šumarski fakultet Zagreb (vapnom).