DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 15     <-- 15 -->        PDF

D. Diminić: GLJIVA SPHAEROPSIS SAP1NEA (FR.) DYKO ET SUTTON NA BOROVIMA Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 463-468
SI.-Fig. 2. Učestalost i vrste gljiva na bolesnim iglicama iz krošanja crnog
bora kultura Slum- Vodice-Kupice i Marina-Prtlog - Fungi found
and their frequency on the needles from crowns of Austrian pine
plantations Slum-Vodicc-Kupice and Marina-Prtlog.


Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton
(sinonimi: Diplodia pinea (Desm.) Kickx., Macrophoma
pinea (Desm.) Petrak et Syd., Sphaeropsis ellisii
Sacc.) navodi se u svijetu kao uzročnik različitih oboljenja
organa četinjača, osobito borova. Uzrokuje nekrozu
iglica, izbojaka, grana, rak debla, prstenastu trulež,
bolest korijena, te plavilo bijelih živućih i oborenih
stabala. Među najosjetljivije vrste spadaju crni bor (Pi-
nus nigra Arn.) i kalifornijski bor (Pinus radiata Don.).
Gljiva je rasprostranjena u cijelom svijetu (Bohm ,
1959, Brookhouser i Peterson, 1971, Browne,
1968;Butin, 1984, Chou, 1987; Van Dam i
De Kam, 1984; Ferreirinha, 1955; Kizikela shvili,
1984; Kobayashi, 1964; Mađar i dr.
1990; Morelet, 1971; Nicho I Is i Ostry, 1990
Peace, 1962; Sanchez, 1967; Sutton, 1980
Swart i dr., 1988; Waterman, 1943).


Gljivu Sphaeropsis sapinea prvi putje opisao Frie s
1822. godine. U nas se ona, prema dostupnoj literaturi,
prvi put spominje 1959. godine od strane Bohma. Autor
navodi podatak od oko 60% oboljelih jednogodišnjih
sadnica crnog bora u rasadniku Bosiljevo (Karlovačko
područje). Halambek iLiović (1988) o istoj gljivi,
zajedno s gljivom Cenangium ferruginosum Fr., izvještavaju
prilikom istraživanja propadanja crnog bora u
kulturama u Istri, Primorju i Dalmaciji. No, u nas prva


zabilježena značajnija oboljenja crnog bora u kulturama
kao isključivom posljedicom napada gljive Sphaeropsis
sapinea vezana su za provedena istraživanja 1991. i
1992. na području Istre (Diminić , 1994).


Rezultati istraživanja u Istri pokazala su daje gljiva
Sphaeropsis sapinea odgovorna za sušenja crnog bora u
kulturama Kanegra, Puntera, Marina i Prtlog. Godine
1993. istraživanja su nastavljena i proširena na Crikveničko-
vinodolsko područje te na otok Rab. Rezultati tih
istraživanja potvrdili su prisutnost gljive i na tom području,
no osim na lokalitetima Klenovica i Lopar nisu
zabilježena značajnija sušenja borova. Analiza uzoraka
s lokaliteta Klenovica, gdje su uočena sušenja nekolicine
mladih borova, pokazala su prisutnost gljive Sphaeropsis
sapinea na do 30% uzoraka (iglice, izbojci i
češeri) sa tih stabala (Dimini ć i dr., 1995).


Stanje crnog bora u kulturi na Loparu (otok Rab) je
loše. Crni bor zadnjih godina propada. Krošnje borova
su prorijeđene. Sušenje grana od vrha prisutno je u krošnjama
stabala, sa kojih su uzimani uzorci, i do 40%. Analiza
istih pokazala je da su za takvo stanje podjednako
kriva dva biotska čimbenika: gljiva Sphaeropsis sapinea
i ksilofagni insekti iz porodica Anobiidae i Scolytidae.


SI.-Fig. 3. Oboljeli dvogodišnji izbojak crnog bora - Infected two-year old -Fig. 4. Suha odrasla stabla crnog bora u kulturi Prtlog - Dieback old
Austrian pine shoot. Austrian pine trees in the plantation Prtlog.