DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVKN1 ČLANCI -ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 463-468
UDK 630* 443.001


GLJIVA SPHAEROPSIS SAPINEA (FR.) DYKO ET SUTTON
NA BOROVIMA SJEVERNOJADRANSKOG PODRUČJA*


FUNGUS SPHAEROPSIS SAPINEA (FR.) DYKO ET SUTTON
ON PINES ON THE NORTH ADRIATIC AREA


Danko DIMINIĆ**


SAŽETAK: 1991. godine započela su, a 1992. proširena istraživanja
zdravstvenog stanja borovih kultura na području Istre. Tijekom rada evidentirane
su neke patogene gljive na iglicama, izbojcima, granama i češerima
alepskog, brucijskog i crnog bora. Među nađenim mikozama gljiva Sphaeropsis
sapinea (Fr.) Dyko et Sutton utvrđena je kao jedna od najčešćih na istraživanim
borovima, te kao najštetnija za crni bor na nekim lokalitetima. Uslijed
napada Sphaeropsis sapinea došlo je do sušenja vršnih izbojaka, grana i cijelih
stabala.


Glede navedenoga, istraživanja su nastavljena i proširena na Crikveničkovinodolsko
područje i otok Rab, s posebnim naglaskom na crni bor.


U radu su izneseni rezultati terenskih i laboratorijskih istraživanja gljive
Sphaeropsis sapinea do rujna 1994. u navedenim područjima.


Ključne riječi: Sphaeropsis sapinea, alepski bor, brucijski bor, crni
bor, sušenje, sjevernojadransko područje, Hrvatska


UVOD - INTRODUCTION


Zadnjih godina primijećena su značajnija sušenja Tijekom rada evidentirane su neke patogene gljive na
crnog bora na našem obalnom području. Provedenim iglicama, izbojcima, granama i češerima borova. Medu
istraživanjem 1986. godine zabilježeno je nekoliko nađenim mikozama gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.)
lokaliteta s pojedinačnim i grupimičnim sušenjem staDyko
et Sutton utvrđena je kao najučestalija i najbala
crnog bora. Istraživanjem su utvrđene mikoze Ce-štetnija za crni bor na tim lokalitetima.
nangium ferruginosum Fr., koja je dovedena u vezu s Zbog navedenog 1993. godine proširena su istražipropadanjem
crnoga bora, i Diplodia pinea Desm. 1= vanja zdravstvenog stanja kultura crnog bora na Cri-
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton/ (Halam -kveničko-vinodolskom području i otoku Rabu. Dobibek
iLiović , 1988). veni rezultati pokazali su također prisutnost iste gljive i


na tom području.


Istraživanjem zdravstvenog stanja kultura alepskog,
brucijskog i crnog bora na području cijele Istre, započeGljivi
Sphaeropsis sapinea od osamdesetih godina
tih 1991. godine , uočeni su lokaliteti sa značajnijim suna
ovamo posvećuje se veću pozornost u nekim Europ


skim zemljama: Nizozemskoj, Francuskoj, Italiji i


šenjem crnog bora (Kanegra, Puntera, Marina i Prtlog).
Austriji (De Kam i dr., 1990; Piou i dr., 1991;
Bussotti idr, 1992; Cee h, 1994; N ico lotti -pismo,
1996). Kao problem u tim zemljama javljaju se
značajna sušenja najmlađih izbojaka, grana, dijelova


* Prošireni referat sa znanstvenog simpozija "100-ta obljetnica znanstveno
istraživačkog rada poljodjelsko prehrambenog sustava i šumarstva medite-krošnji, pa i cijelih stabala crnog, običnog, alepskog,
rana Republike Hrvatske" Split, 12. i 13. listopad 1994.
** Mr. se. Danko Diminić, Šumarski fakultet Zagreb brucijskog i primorskog bora.
463