DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 34     <-- 34 -->        PDF

I. Klipan, I). Prpić, \ Ružinski: ŠTETNE POSLJEDICE VISKAN-SPOJEVAU EKOSUSTAVAŠUMA Šumarski list br. 9 10, CXX (] 996). 411-418
1959.) i pokazali su neke pozitivne učinke za rast staništa.
Podaci koji su postupno bili dostupni prisilili su
istraživače da donekle izmijene gledište da kalcifikacija
djeluje povoljno na rast. Na primjer, gnojenje vapnencom
nije se smatralo preporučljivim na suhim i dušikom
siromašnim terenima (Krauss 1965, VVittman
1969,Nebe 1972).


Ovdje moramo uzeti u obzir konstatacije mnogih istraživača
(K. Kreutzer et al. 1986/87, 89/ Rehfuess-a
1983, Zottla 1985) koji smatraju da klasična kalcifikacija
uzrokuje mnoge negativne efekte u tlu. Dolazi do
promjena u mikrobiološkim aktivnostima, povećan učinak
nitrifikacije te oslobađanje kompleksno vezanih


teških metala (Pb, Cu, Zn i dr. koji se ispiru i odlaze u
podzemne vode), kao i NO^ , koji opet toksično djeluju
u ciklusu ishrane bilja.


Unošenjem prirodnih mineralnih supstrata (SPS-a)
koji imaju ion izmjenjivačka svojstva mogu se regulirati
toksični kationi i anioni, koji se oslobađaju promjenama
pH vrijednosti tla, npr. AP , Mir , Fe: , Zir i drugi
teški metali, te nitrati (N03 ) i NH4 .


Pokusi s 1,5 - 2 t SPS-a na velikim šumskim površinama
u Austriji dali su bolje rezultate, prema vanjskom
izgledu drveće je vitalnije, nego površine koje su
tretirane s * 6t vapnenca ili dolomita.


Zakliucak


1. Istraživači se slažu u jednome da se na svakom degradiranom
području ispituje fizikalno-kemijski
sastav tla, klimatski i ostali faktori (stanište).
2. Temeljem analiza iz točke 1. pripremaju se korektivna
sredstva za smanjenje imisije u tlu i podzemnim
vodama.
3. Rezultati laboratorijskih istraživanja tab. 2 i 3, te dijagrami
1-3, pokazuju da mineralni supstrati SPS s
dominantnim sadržajem prirodnog zeolita, vežu amonijeve
ione (NH4 ) i adsorbiraju nitrate (N03 ).
Vezani amonijevi ioni (NH4 ) nisu podložni daljnoj
oksidaciji (nitrifikaciji) s time se automatski smanjuje
koncentracija NH4 i N0 3 iona u podzemnim
vodama.
4. Specijalni prirodni supstrati - SPS - pripremljeni za
tretiranje šumskih tala u velikom razmjeru pH vrijednosti
od 2,5 - 6 smanjuju u efluentu (podzemnoj
vodi) teške metale (Zn, Cu, Pb, Cd, Mn i Al), vidi lit.
T Filipa n et al. 1991-96, a koji se inače oslobađaju
primjenom klasične kalcifikacije s vapnencom
ili dolomitom (vidi: K. Kreutzer etal. 1985/88) i
drugih.


5. Na kontaminiranim područjima s N0 3 ili s NH4 , a
za pripremu pitke vode mogu se primjeniti neki od
navedenih postupaka koji su iznijeti i u ovom radu.


6. Iz dosadašnjih istraživanja propadanja šuma u Hrvatskoj
utvrđeno je kako su tla određenih šumskih područja
značajno opterećena teškim metalima i kiselinama
(Gorski kotar, područje Zagreba, nizinske
šume). Držimo da bi korištenje korektora kao stoje
SPS bio prihvatljiv način za popravljanje oštećenih
staništa i šumskih sastojina budući da se njihovim
djelovanjem uspostavljaju prirodni odnosi u tlu.
LITERATURA


Abrahamsen , G., (1984). Effects of acidic deposition
on forest soil and vegetation. Phil. Trans. R.
Soc. Lond. 305, pp. 369-382.


Agren , C. (1990). "Europe´s nitrogen policy able but
still hesitant", Acid Enviro, No. 9, pp. 6-7, Swedish
Environmental Protection Agency (EPA).


Agren , C. (1995). Liming - Big increase proposed.
Acid News no. 1, pp. 15, 1995


A n i a n s s o n , B., (1990). Nitrogen - vital element or
a threat to life? Acid Enviro. Swedish Environmental
Protection Agency. No. 9, pp. 3-5.


Bremen , N., etal., (1982). Soil acidification from atmospheric
žammonium sulphate in forest canopy
through fall. Nature 299, pp. 548-550.


Butorac A., Filipan T, Bašić F., Mesić M.,
Butorac J., Kisić I. (1995). Response of Su


gar Beet to Agrarvital and Waste Water Fertilizing.
II. Heavy Metals, Toxic Elements and Boron
Content in Sugar Beet Root and Leaf, Poljoprivredna
znanstvena smotra - Agriculturae
Conspectus Scientificus, 60 (1995) 81 -94


Butorac A., Filipan T, Ccrj an-Stefano vi ć
Š., Butora c J. (1995). Antitoxische Wirkung
spezieller natuerlicher Substrate (Agrarvital) auf
kontaminierten Boden, Poljoprivredna znanstvena
smotra - Agriculturae Conspectus Scientificus,
60 221-236


Cerjan-Stefanović, Štefica, M. Kaštelan
Macan, T. Filipan, (1992). Ion exchange
characterisation of modified zeolite. Wat. Sci.
Tech. Vol. 26, No. 9-11.


Filipan, T, A. Butorac, Štefica Cerjan-Stefanovi
ć , (1991). Some biotechnical possibili