DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 33     <-- 33 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpic, N. Ružmski: ŠTETNE POSLJEDICE VISKAN-SPOJEVAU LKOSUSTAVAŠUMA.. Šumarski list br. 9 10, CXX (1996). 411-418
PRIRODNI ZEOLIT


PRIRODNI ZEOLIT


0 0,1 0.2 0,3 0.4 0.5
mg NO^/mt
Dijagram 1


Učinkovitost sorpcije (N03 ) na prirodnom zeolitu
IONSKA IZMJENA (ANIONSKA)


Dijagram 2


Učinkovitost ionske izmjene (N03) na selektivnoj jako
bazičnoj anionskoj smoli


Izdvajanje NH4+ iona u laboratoriju


Uzorak zeolita od 1 g ekvilibriranje 24 h sa 100 ml
otopine NH4 , u kojoj se koncentracija NH4 kreće od
100 do 1000 mg NH47dm\ Rezultati analize vezanog
NH4´ na zeolit, prikazani su na tablici 3.


Tablica 3. Izmjena NH4 iona na zeolitu


PRIJE MUCKANJA


mg NH4VI mgNH47100ml
otopine


134,2 13,4
268,5 26,9
402,6 40,3
537,0 53,7
671,0 67,1
805,2 80,5
939,4 93,9


0.6 0,8 1.0
mg NHj /mL


Dijagram 3
Učinkovitost ionske izmjene (NH4 ) na prirodnom zeolitu


Primjena korektivnih sredstava u zaštiti tla i voda
pomoću specijalnih prirodnih supstrata (SPS)


Na proces zakiseljavanja šuma koje dolazi transportom
preko zraka, kao i na klimatske stresove ne možemo
utjecati, pa time ni na ispiranje bazičnih kationa
(Ca2+, Mg2+, K*i dr.) iz krošnje drveća.


No možemo utjecati na tlo i pomoći drveću u obrambenim
mehanizmima, npr. smanjenjem pH vrijednosti
tla, odnosno, kiselosti tla, utjecati na hranidbene
stresne faktore dodavanjem nedostatnog hraniva u tlo i
slično.


Dodavanjem određenih bazičnih kationa (kalcifikacija)
te drugih hraniva koje nedostaju najvećim dijelom
spriječit će se odumiranje šume.


Pozitivna iskustva u poljoprivredi stečena kalcifikacijom
su tijekom godina dovela šumare do uvjerenja da
bi kalcifikacija bila od znatne koristi za unapređivanje
razgradnje humusa i mobilizacije hranjiva u kiselim
šumskim tlima. Budući da šumska tla s relativno visokim
sadržajem kalcija obično imaju prilično dobar nivo
produktivnosti staništa (npr. Ilvessalo 1923.), postojalo
je uvjerenje da bi povećanje sadržaja kalcija dovelo do
odgovarajućeg povećanja rasta na staništima.


Prvi su pokusi kalcifikacijom na šumskim tlima izvršeni
u Njemačkoj prije više od 100 godina (Messmer


NAKON MUCKANJA


mg NH471 mgNH47100ml
otpine
mgNH4/na
zeolitu
73,51 7,35 6,05
166,04 16,6 10,3
287,12 28,7 11,6
417,0 41,7 12,0
546,2 54,6 12,5
680,3 68,0 12,5
813,4 81,3 12,6