DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 30     <-- 30 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpić, N. Ružinski: ŠTETNE POSLJEDICE VISKA N-SPOJEVA U EK.OSUSTAVASUMA. Šumarski listbr. 9 10. CXX (1996), 411-418
No, to odumiranje šuma ne može se isključivo pripisivati
"kiselim kišama" na čiju kompleksnost posebno
ukazuje Rehfuees (1987), koji smatra da nitko nije u
stanju postaviti hipotezu koja bi obuhvatila svu raznolikost
ovog fenomena. Aerokemičari govore o 30005000
stranih tvari antropogenog podrijetla u zraku. Ka


ko ove tvari djeluju na šume i stanište, pojedinačno ili u
kombinaciji -praktički je nepoznato.


Brojni eksperimenti u novije vrijeme potvrđuju
rezultate terenskih istraživanja o štetnom utjecaju zagađivala
na šumsko drveće, tlo i vodu.


Osjetljivost šumskih ekosustava na zakiseljavanje


Na proces zakiseljavanja šuma ne možemo utjecati
kao ni na klimatske stresove. No možemo utjecati na tlo
i pomoći drveću u obrambenim mehanizmima (nedostatak
hranjiva u tlu uslijed ispiranja kationa).


Prve promjene vidljive su u kemiji tla i to:


- smanjenje zamjenjivih baznih kationa
- povećanje koncentracije Al"´ i teških metala u
otopini tla
- pad pH vrijednosti
Maksimalna dozvoljena koncentracija sulfata u
emisiji iznosi 3 kg po hektaru godišnje. Ako je taloženje
više, u osjetljivom šumskom tlu, te površinskim i
podzemnim vodama dolazi do zakiseljavanja. Mehanizmi
zakiseljavanja podzemnih voda uvjetovani su klimatskim
i hidrološkim uvjetima nekog područja te geokemijskim
procesima u zoni podzemnih voda i na tlima
(podzoli) gdje dominiraju crnogorične šume.
U najugroženijim dijelovima centralne Europe depozicija
prelazi i 100 kg po hektaru. Da bi se zaštitila


najosjetljivija područja od zakiseljavanja sulfatna depozicija
bi se morala smanjiti za 80-90%.


Kritična količina dušika ovisi o produktivnosti ekosustava,
aktivnosti mikroorganizama u tlu te o vegetaciji.
Ipak treba reći da u mnogim slučajevima kritična količina
dušika se kreće od 3-15 kg po hektaru na godinu.


Rizik od manjka dušika znatno se povećava u cmogoričnim
šumama gdje se depozicija kreće od 3-15 kg
po hektaru, a u bjelogoričnim od 5-20 kg po hektaru.
Procjenjuje se da je razina prirodne depozicije manja
od 1 -2 kg po hektaru.


Općenito, totalna depozicija dušika u centralnoj Europi
je 30 - 40 kg po hektaru. Nad šumama u sjevernoj
Švedskoj iznosi 20 - 30 kg po hektaru, a u cmogoričnim
šumama Nizozemske čak na nekim mjestima dosiže i
do 100 kg. Depozicija dušika morala bi se smanjiti za
50 - 75% u svrhu zaštite osjetljivih područja.


Vrlo je važno znati da taloženje dušika može doprinjeti
zakiseljavanju u tlu i u vodi, naročito na područjima
gdje je tlo zasićeno s dušikom.


Posljedice akumulacije N-spojeva u ekosustavu sume


Ravnoteža između unošenja NH4 , N0 3 u ekosustav
i njihova izlaska iz tog sustava mogla bi utjecati na
ukupno opterećenje H . Efekt zakiseljavanja postojat će
pod uvjetom da vrijede slijedeće nejednakosti:


NH4 u > NH4 iz


N03 iz> N03 u


Međutim, omjer NH4 u + N03 iz


NH4 iz + N0 3 u
često je vrlo blizu jedinici premda su zabilježene i iznimke.


Stoga je opravdano smatrati unutrašnje transfere dušika
između organske tvari u tlu i u biljci kao tokove iz
jednog izvora organski vezanog dušika prema drugom
izvoru.


Zakiseljavanje koje je rezultat ravnoteže input/output
mineralnog dušika može biti mala. Zapažene iznimke
predstavljaju oni ekosustavi koji pokazuju visoki
output dušika. Ti ekosustavi imaju redovito veliku spo


sobnost nitrifikacije tla. Nitrifikacija je ekvivalentna
stvaranju nitratne kiseline, pa ako nitrat napušta ekosustav
zajedno s "baznim kationima" umjesto da ga preuzmu
biljke, dolazi do zakiseljavanje tla.


Može se zaključiti:


- veće količine dušika mogu se akumulirati i nataložiti
u tlu, uglavnom u obliku amonijskih iona ili kao
aminokiseline u organskoj tvari;
- znatne količine dušika mogu ispariti denitrifikacijom
u obliku dušičnog plina (N2) ili dušičnog oksida
(N20);
- dugoročno promatrano, povećana količina dušika
može se isprati iz tla u obliku nitrata u podzemne vode.
Smanjivanje količine hranjiva u tlu i biljkama, te
pojava aluminija i nitrata u vodi (iz drveća), dokazuju
deponiranje viška kiseline i dušika u šumama, i to znatno
više nego što šume i šumsko tlo mogu apsorbirati.
Ova je pojava u ekosustavu šume poznata kao "dušična
zasićenost".