DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 26     <-- 26 -->        PDF

A Krpan. S Pctrcš, T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA TRUPACA HRASTA KITNJAKA I BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski lisl br. 9 10, (XX (1996), 399-410


4.0. Zaključci - Conclusions
Na pilani Lipovljani ispitano je 56 oštećenih trupaca
hrasta kitnjaka i 63 trupca obične bukve. Srednji je
promjer trupaca uzorka hrasta kitnjaka 33,3 cm, a
bukve 40,6 cm. Prosječna duljina trupaca hrasta kitnjaka
iznosi 4,1 m a bukve 4,5 m. Prosječni je obujam trupaca
hrasta kitnjaka 0,36 m3, a bukve 0,58 m3.


Kod trupaca hrasta kitnjaka pretežiti broj ozljeda
(65,4 %) nalazi se na prva dva metra duljine. Slično je i
s uzorkom bukovih trupaca na kojima se u prva dva metra
nalazi 51,3 % ozljeda. Iako su uzorci trupaca izabrani
na pilani i nije im se znao položaj u deblu, prema
gornjim podacima može se zaključiti kako je većina
trupaca izrađena iz donjega dijela debala.


Najčešći je broj ozljeda na trupcima jedna ozljeda,
zatim slijede trupci s dvije i tri ozljede. Jedna do tri
ozljede nalaze se na 82,0 % trupaca u uzorku hrasta kitnjaka,
odnosno 71,4 % kod bukve. Deset je ozljeda na
jednome trupcu najveći zabilježeni broj ozljeda.


U trupcima hrasta kitnjaka pronađena se 133 metalna
strana tijela, od kojih se 91,7 % odnosi na najsretnije
željezne krhotine projektila. Od ukupnoga broja stranih
tijela čeličnih kuglica iz VBR projektila bilo je 3,8 %, a
pješačkoga streljiva 4,5 %. Kod bukovih trupaca
pronađeno je 185 stranih tijela, od kojih je 86,5 %
krhotina projektila, 10,8 % kuglica i 2,7 % streljiva.


Prosječne dimenzije krhotina iznose 10,9 x 26,3 x
8,4 mm. Promjer VBR kuglica je 10,0 mm, a puščanoga
streljiva 7,62 mm.


Kod trupaca hrasta kitnjaka dubina prodora krhotina
i streljiva je od 30 mm do 135 mm, prosječno 71 mm, a
kod bukve su zabilježeni prodori dubine od 10 mm do
150 mm uz prosjek 49,6 mm.


Ukupni obujam isječaka drva kod hrasta kitnjaka je
0,266 m3, a kod bukve 0,299 m3. Obujam isječaka čini


5.0.
LITERATURA
Giordano , G., 1971: Tecnologia del legno, Volume
1, La materia prima, Torino
Horvat , L, 1976: Tehnologija drva (Greške drva),
Skripta, šumarski fakultet Zagreb, 1-36


Jelačić , D., 1993: Smanjenje efikasnosti prerade drva
uslijed ratnih šteta, šumarski list, CXVII, 1-2,
59-63


Krpan, A. P B. & Petreš, S., 1996: Oštećivanje stabala
tvrdih listača ratnim djelovanjima, Rukopis,
šumarski fakultet Zagreb, 1-17


(*) Grupa autora, 1995: Poslovno izvješće 1991-1994.,
JP Hrvatske šume, Zagreb, 1 -36


1,1 % neto obujma obje vrste drva zajedno. Dubina
prodora po važećim normama za oblo drvo može utjecati
na kakvoću trupaca, odnosno uzrokovati njihovo
deklasiranje.


Na 216 ozljeda uz metalna strana tijela primijećena
je promjena boje drva popraćena različitim fazama trulenja
drva. Na 51 je ozljedi zapažena samo promjena
boje. Kod hrasta kitnjaka sve su rane napadnute gljivama,
dok je kod bukovih trupaca pronađeno 13 rana bez
primjetnog razaranja drva.


Dubine prodora (dubine isječaka drva) u najvećem
broju slučajeva bile su u granicama važećih normi za
mehaničke ozljede, pa je deklasiranje najčešće izazvao
napad gljiva razarača drva. Novčani gubitak zbog
deklasiranja trupaca prema minimalnome cijeniku JP
"Hrvatske šume" iznosi prosječno 13,7 %.


Nužno je utvrditi stvarnu površinu šuma po dobnim
razredima koje su oštećene ratnim djelovanjima i što
točnije procijeniti oštećeni obujam drva u zrelim i
prorednim sječinama.


Šumarski zadatak je čim prije odstraniti oštećene jedinke
iz proizvodnje kako bi se na ostatku sastojine kumulirao
kvalitetni prirast, a izbjegli dugotrajni gubici
pri sječi i izradi i primarnoj preradbi drva. U tome je
smislu aktivnosti za osiguranje dijela sredstava potrebno
usmjeriti prema međunarodnim organizacijama i
prema korisnicima drva u tuzemstvu.


Zadatak je drvoprerađivača da prihvate trupce iz
sastojina oštećenih ratnim djelovanjima i da ih na najbolji
način iskoriste, čime bi se ukupni gubitak šumsko-
prerađivačkoga kompleksa zbog ozljeđivanja stabala
ratnim djelovanjima u Hrvatskoj smanjio.B a y 1 o t
& Vauterh in, 1992: Classement des bois ronds, CTBA,
Paris, 1-76


- REFERENCES
(**), 1996: Ministarstvo obrane, Interno, Zagreb
(***) Grupa autora, 1994: Poslovno izvješće 1993., JP
Hrvatske šume, Zagreb, 1 -93
(****) Hrvatski standard


- trupci za furnir bjelogorice
- trupci za furnir, hrasta
- trupci za furnir, crnogorice
- trupci crnogorice za rezanje
- trupci bjelogorice za rezanje
(*****)
1995: Cjenik glavnih šumskih proizvoda JP
Hrvatske šume, Zagreb