DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 23     <-- 23 -->        PDF

A. Krpan, S. Peto Sinsky: ISTRAZlVAN.il; OSTLC´LNJATRUPACA HRASTA KITNJAKA 1 BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9 I0.CXX (1996), 399-410
Obujam je isječaka drva iz uzorka trupaca hrasta kitnjaka
0,266 m3, a iz uzorka obične bukve 0,299 m3, što
čini 1,1 % netto obujma drva obje vrste zajedno.


Prosječna je dubina prodora stranih tijela kod hrasta
kitnjaka za 21,4 mm veća nego kod obične bukve.
Dubina je prodora, odnosno dubina isječka drva, važna
pri klasiranju trupaca, jer u određenim slučajevima
može utjecati na sniženje klase kakvoće. Kod kitnjaka
je raspon dubina prodora od 30 mm do 135 mm, a kod
bukve od 10 mm do 150 mm.


Hrvatski standard dopušta mehaničke ozljede do
dubine 5 % srednjega promjera za prvu klasu, a do 10%
za drugu klasu furnirskih trupaca.


Za pilanske bjelogorične trupce dopuštene su
mehaničke ozljede dubine do 1/3 srednjega promjera
trupca, bez ograničavanja broja ozljeda.


Kod prve se klase pilanskih trupaca jele i smreke
dopušta jedna mehanička povreda dubine do 1/10 srednjeg
promjera, a na trupcima druge i treće klase
dopuštene su dvije mehaničke povrede iste dubine. Za
furnirske trupce četinjača standard ne dopušta
mehaničke ozljede (****).


Francuska klasifikacija oblovine listača (Baylot &
Vautherin, 1992.) oštećenja od stranih tijela razvrstava
pod ostala oštećenja i uzima ih u obzir pri pogodbama
na više načina: bez popusta za nedostatke u trupcu, s
popustom (bonifikacijom) za nedostatke u trupcu, obvezno
odstranjivanje stranih tijela ili odbacivanje trupca
iz pogodbe. O popustu se ili potrebi čišćenja trupaca
dogovaraju prodavatelj i kupac. Oštećenja od stranih ti


Tablica 6. Posljedice oštećenja drva


Table 6 Consequences of damage


Vrste oštećenja Hrast kitnjak


jela prodavatelj mora vidljivo obilježiti, te na trupcu označiti
(slovom) da lije za popust ili čišćenje.


Glede prisutnosti ostataka projektila i puščanoga
streljiva u trupcima koji su predmetom prodaje, nužno
je dati infontiacije značajne za određivanje cijene
proizvoda kao što su porijeklo trupaca, odnosno
položaj sječine u odnosu na ratna djelovanja, te broj i
obujam oštećenih trupaca koji trebaju biti obilježeni
posebnim oznakama (slovima) ovisno o tome da li su za
bonifikaciju ili čišćenje. Na taj način olakšao bi se
promet tehničke oblovine hrasta kitnjaka, obične bukve
i ostalih vrsta koje su oštećene krhotinama projektila i
puščanim streljivom.


3.5. Posljedice oštećenja drva Consequences
of wood damage
U tablici 6. analiziran je udio promjena na drvnom
tkivu oko krhotina projektila ili puščanog streljiva. Na
51 je oštećenju zamjetna promjena prirodne boje drva,
a na čak 216 ozljeda promjena boje uz različite faze
truleži što ukazuje da su ozljede izazvane krhotinama
projektila ili puščanim streljivom vrlo pogodne za
prodor gljiva razarača drva u dubinu debla. Kod hrasta
kitnjaka na promatranome uzorku nije nađena nijedna
ozljeda bez dodatnih grešaka, stoje kod bukve bilo zapaženo
u 13 slučajeva. S obzirom daje sama dubina isječka
(kao mehanička ozljeda) bila pretežito u
dopuštenim granicama za određenu vrstu sortimerta,
većinu deklasiranja trupaca izazvala je trulež uzrokovana
napadom gljiva razarača drva.


Vrste drva - Wood species


Bukva


Dammage type Sessile-flowered oak Beech
Broj oštećenja % Broj oštećenja


Number of injuries Number of injuries
Promjena boje drva
Changed colour of wood 9 9,5 42
Promjena boje s truleži
Changed colour of wood rot 86 90,5 130
Bez promjena - No change --13


Ukupno - Total 95 100,0 185


0/


/o


22,7


70,3
7
100,0


Ukupno
Total
Broj oštećenja %
Number of injuries
51 18,2
216 77,1
13 4.7
280 100.0


U tablici 7. prikazano je deklasiranje sortimenata i
klasa kvaliteta na uzorcima trupaca hrasta kitnjaka i obične
bukve. Kod kitnjaka je iz prve klase pilanskih trupaca
u niže klase prešlo pet trupaca, što čini smanjenje
od 16,3 %. Iz druge je klase također u niže klase prešlo


pet trupaca, ali se obujam smanjio za svega 0,9 % zbog
prelaska trupaca iz prve u drugu klasu. U trećoj se klasi
pilanskih trupaca broj povećao za šest, a obujam za
10,5 %. četiri su trupca obujma 1,26 m3 prešla u prostorno
drvo.