DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 22     <-- 22 -->        PDF

nsk\: ISTRAZIVAN.il: OS II.CI .VIA I RUPAl. A i IRAS I A Kl IN.IAkA I 1)1 !k\ I-RATMVl IXII LOVAMIMA Šumarski list br.9 10. CXX (!´)%). 399-410


3.3. Vrsta, broj i dimenzije stranih tijela -pri svakoj obradi drva. Nadalje, čelične kuglice iz VBR
Type, number and size of foreign body projektila bile su zastupljene s 3,8 %, a pješačko streljivo
s 4,5 % ukupnoga broja stranih tijela (tab. 4). Kod
Na trupcima hrasta kitnjaka pronađena su, izvađena, bukovih je trupaca pronađeno 185 metalnih stranih tideterminirana
i izmjerena ukupno 133 metalna strana jela od kojih 86,5 % krhotina, 10,8 % kuglica i 2,7 %
tijela. Najveći broj (91,7 %) odnosi se na krhotine prostreljiva.
Dimenzije krhotina, kuglica i streljiva
jektila, koje su po tvorivu, obliku i veličini najopasnije prikazane su u tab. 4.


Tablica 4. Vrste, broj i dimenzije stranih tijela


Table 4 Type, number and size of foreign bodies


Vrsta predmeta - Type of items


Krhotine Streljivo VBR kuglice Svega
Vrsta drva Fragments Amunition VBR-balls Total
Wood species Broj komada Broj komada Broj komada Broj komada
Number of % Number of % Number of % Number of %
logs logs logs logs
Hrast kitnjak
Sessile-flowered oak 122 43,3 6 54,5 5 20,0 133 41,8
Bukva - Beech 160 56,7 5 45,5 20 80,0 185 58.2
Svega - Total 282 100,0 11 100,0 25 100,0 318 100,0


Dimenzije stranih tijela Sine
of foreign bodies
Promjer, mm - Diameter, mm 7,62 10,0
širina, mm - Width, mm 10,9±5,5
Duljina, mm - Lenght, mm 26,3 ± 12,1 23
Debljina, mm - Thichness, mm 8,4 ±7.9
Obujam, cm3 - Volume, cm3 2,4 0.699 0,523


3.4.
Dubina prodora stranih tijela i dimenzije isječaka drva Depth
of foreign body penetration and size of wood section
Kako bi se strana tijela pridobila iz trupaca uz pomoć motorne pile i sjekire vađeni su isječci drva. Isječcima su
izmjerene dimenzije, te statistički obrađene po vrstama drva (tab. 5.).


Tablica 5. Veličine isječaka po vrstama drva


Table 5 Size of wood sections per species


Vrsta drva
Dimenzije isječka - Size of section


Wood species visina- height širina- width
mm
debljina - thicknes obujam - volume
cm3
Hrast kitnjak
Sessile-flowered oak 71,0 ±24,2 160,1 ±39,43 226,6 ±79,4 1,0029
Bukva - Beech 49,6 ±24,24 143,3 ±56,66 218,5 ±76,47 0,0049