DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 20     <-- 20 -->        PDF

A. Krpan, S. Pccreš.T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJATRUPACAHRASTAKITNJAKAI BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9-10, CXX (1996), 399-410
u 30


e 20 I Hrast kitnjak - Sessile-slowered
oak
i Bukva - Beech


E io I Svega - Total


c


i/itovs´/sU"iioV)Vj»o>oun


fN r-~ r4 r-´ CN t-^ cN r--~ r>f r^ r>T


rNc4rnm^t^1"´^)"yr^so^or~-


Debljinski stupnjevi, cm - Diameter class, cm


Slika 1. Distribucija broja trupaca po debljinskim stupnjevima


Fig. I Distribution of logs per diameter class


30


g 25


a,
o
S3 20


XI g Hrast kitnjak - Ses ile-stowered


E


Z 15 i


CS fgj Bukva - Beech


-a


l()


E


Svega - Total
o


´51 5


S3


3
mllll J oak


0
t/^otriOynov>otno v-/n
rNr^ir^)^r^t"LritnsOsor~-r~O
so — so — SO i—i S0 <—i so ´—i
rNr-jr^m^^j-«n»nsosor-
Duljinski razredi, m - Lenght class, m


Slika 2. Distribucija broja trupaca po duljinskim razredima


Fig. 2 Distribution of logs per length class