DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 19     <-- 19 -->        PDF

A. Krpan. S. PetreS, T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA [RUPA( A1 IRAN IA Kl INJAKA1 BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9 10, CXX (1996). 399-410
Ukupni obujam trupaca, m3


Total timber volume, m3


Promjer trupca, cm


Mean diameter, cm


Prosječna duljina, m


Average lenght, m


Prosječni obujam trupca, m´


Average log volume, m3


Debljinski stupnjevi
Diameter class
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5


Ukupno - Total


Duljinski razredi, m
Length class, m


2,0-2,5
2,6-3,0
3,1 -3,5
3,6-4,0
4,1 -4,5
4,6-5,0
5,1 -5,5
5,6-6,0
6,1 -6,5
6,6 - 7,0
7,1 -7,5


Ukupno - Total


Broj komada
Number of logs
3
23
19
6
3
1


1


56


Broj komada
Number of logs


3
4
7
9
15
11
3
4


56


20,35


33,3


4,1


0,36
%


5,4
41,1
33,9
10,7
5,4
1,8


1,8


100,0
%


5,4


7,1


12,5


16,1


26,8


19,6


5,4


7,1


100,0


Broj komada
Number of logs
2
9
16
13
6
10


1


4


2


63


Broj komada
Number of logs


1
3
4
10
13
17
4
7
3


1


63


36,79


40,6


4,5


0,58
%


3,2
14,3
25,4
20,6
9,5
15,9


1,6


6,3


3,2


100,0
%


1,6
4,8
6,3
15,9
20,6
27
6,3


11,1


4,8


1,6


100,0


57,14


Broj komada %
Number of logs
5 4,2
32 26,9
35 29,4
19 16
9 7,6
11 9,2
1 0,8
5 4,2
2 1,7
119 100,0
Broj komada %
Number of logs
4 3,4
7 5,9
11 9,2
19 16
28 23,5
28 23,5
7 5,9
U 9,2
3 2,5
1 0,8
119 100,0


Točno 70,0 % trupaca hrasta kitnjaka nalazi se u de- drazredima od 27,5 cm do 47,5 cm (tab. 1, si. 1).


bljinskim podrazredima 27,5 cm i 32,5 cm. Kod bukve Distribucija trupaca po duljinskim razredima prikazana
je 85,7 % trupaca raspoređeno u debljinskim po- je na si. 2.