DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 89     <-- 89 -->        PDF

III. MATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA
13.
14.
Dnevnice i nak. za si. put.
Naknade izdataka zaposl.
22.000,00.
5.000,00
18.734,33
800,00
85,16
16,00
15.
16.
Izdaci za reprezentaciju
Premija osiguranja
20.800,00
12.000,00
23.711,13
7.711,99
114,00
64,27
17. Bankovne usluge i izdaci
platnog prometa 2.200,00 2.511,08 114,14
18.
19.
Doprinosi i članarine
Izvanredni izdaci
4.000,00
6.000,00
800,00
1.853,35
20,00
30,89
20. Izdaci za struč. obr. i sav. 6.000,00 1.205,00 20,08
21. Izdaci za struč. lit. i si. gl. 6.000,00 4.287,52 71,46
22. Ostali nemater. troškovi 3.000,00 43,93 1,46
Ukupno rashodi 1.483.834,00 1.201.161,22 80,95
REKAPITULACIJA


PRIHODI
RASHODI
ZA PRIJENOS U
IDUĆU GODINU
1.483.834,00
1.483.834,00
1.448.565,17
1.201.161,22
247.403,95
97,62
80,95
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Hranislav Jakovac, dipl inž. šum.
Predsjednik HSD-a
Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.