DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 88     <-- 88 -->        PDF

14. Nak. izd. zaposl. 800,00 800,00
15. Izdaci za reprezent. 23.711,13 15.394,68 3.596,45 4.720,00
16. Prem. osiguranja 7.711,99 7.711,99
17. Bankovne usluge i 2.511,08 2.511,08
izd. plat. prometa
18. Dopr. i članarine 800,00 800,00
19. Izvanredni izdaci 1.853,35 1.593,60 259,75
20. Izdaci za stručno 1.205,00 1.205,00
obrazovanje i savjet.
21. Izdaci za stručnu 4.287,52 4.287,52
lit. i si. glasila
22. Ostali nemat. troškovi 43,93 43,93


Ukupno rashodi 1.201.161,22 520.408,74 560.645,62 35.978,54 84.128,32


Tek. Sadržaj Ukupno Str, služ. Šum, list Med, konf. Svj. banka
REKAPITULACIJA
PRIHODI. 1.448.565,17 948.107,54 384.519,31 31.810,00 84.128,32
RASHODI 1.201.161,22 520.408,74 560.645,62 35.978,54 84.128,32
VIŠAK PRIHODA 247.403,95 427.698,80 -176.126,31 -4.168,54 -


Izvršenje financijskog plana u vremenu od 1. siječnja do 31. prosinca 1995. godine


Tek. Sadržaj Planirano Ostvareno
Indeks


A. PRIHODI
1.
Prihodi od zakupnina 878.450,00 924.580,28 105,25
2.
Prihodi od dotacije 48.000,00
3.
Prihodi od pret. i prodaje 36.099,00 75,21
Sum. lista i separata 537.384,00
4.
Prihodi od Min. polj. 348.420,31 64,84
i šum. (Svjetska banka) 5.
Prihodi od med. konf. šum. 84.128,32
i vod. bogatstvo... 6.
Ostali prihodi 20.000,00 31.810,00
23.527,26 117,64
Ukupni prihodi 1.483.834,00 1.448.565,17 97,62


B. RASHODI
I.
MATERIJALNI TROŠKOVI
1.
Utrošen materijal za redov.
djelatnost 22.000,00 35.073,97 159,43
2.
Utrošena energija 15.500,00 8.806,96 56,82
3.
Prijevozne usluge 2.500,00 2.591,00 103,64
4.
Usluge održavanja 354.000,00 165.177,86 46,66
5.
Intelektual.i osob. usluge 62.000,00 57.587,77 92,88
6. Komunalne usluge 25.334,00 25.790,23
101,80
7.
Grafičke usluge 575.280,00 593.194,09 103,11
8. Ostali mater, troškovi
12.000,00 6.839,97 57,00
1.068.614,00 895.061,85 83,76
II.
TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
9.
Plaće i naknade 115.000,00 108.864,10 94,66
10. Porez i prirez na doh. 95.220,00 46.015,87
48,33
II.
Doprinosi 90.000,00 85.152,07 94,61
12.
Ostali izdaci 28.000,00 4.409,00 15,75