DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 87     <-- 87 -->        PDF

poduzetništvo, za marketing, standarde, prodaju,
informatiku. One bi se ustrojile prema interesu
članstva. Tako organizirane sekcije aktivno bi sudjelovale
u poticanju stvaralačke inicijative za razvoj
šumarstva i prerade drva. Jednom rječju sekcije bi
pratile razvoj tehnologije, organizaciju rada, zakonsku
i podzakonsku regulativu, te svaku aktivnost ko


jom se zadire u prirodu i okoliš čovjeka.
Na zamolbu ŠD Zagreb, U. O. odobrava troškove od
oko 3.000,00 kn za izradu nadgrobne ploče za pokojnog
tajnika HŠD-a Rudolfa Antoljaka.
Isto tako odobrena je pripomoć u iznosu od 600.00
kn za Onkološku kliniku (otkup karata za dobrotvorni
koncert namijenjen uređenju Onkološke klinike).


Potraživanja na dan 31. 12. 1995.
1. A. G. Matoš Samobor 28. 12.95. 658.73 kn
2. Med. konferencija-kotizacija 21. 11.95. 8.300,00 kn
3. Hrvatske šume Zagreb 29. 12.95. 50.000,00 kn
4. Državni hidrometeorološki zavod 16.03.95. 400.00 kn
5. Hrvatske šume Zagreb 64.815.05 kn
6. IRMO Zagreb 254.455,16 kn
7. Fakultet kem. inž. i teh. Zagreb 213.409,96 kn
Ukupno 592.038,90 kn
Izvršenje financijskog plana po mjestima troškova
Sadržaj Ukupno Str. služ. Šum. list Med. konf. Svj.banka
PRIHODI
1. Prih. od pret.
Šum. lista i sep.
348.420,31 348.420,31
2. Prihod od zak. 924.580,28 924.580,28
3. Prih. od dotac.
Min. znanosti 36.099,00 36.099,00
4. Ostali prihodi 139.465,58 23.527,26 31.810,00 84.128,32
Ukupno prihodi 1.448.565,17 948.107,54 384.519,31 31.810,00 84.128,32
Sadržaj Ukupno Str. služ. Šum. list Med. konf. Svj. banka
RASHODI
I. MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potr. mat za red. djelat. 35.073,97 23.106,79 11.578,13 389,05
2. Utroš. energija 8.806,96 5.284,18 3.522,75 -
3. Prijevoz, usluge 2.591,00 -1.361,00 1.230,00
4. Usluge održavanja 165.177,86 165.177,86 --
5. Intelek. i osobne usluge 57.587,77 27.710,79 9.496,64 20.380,34
6. Komunal. usluge 25.790,23 25.790,23 --
7. Troš. tiska (graf. usl. 593.194,09 32.325,00 481.118,92 1.845,00 77.905,17
i aut. hon.)
8. Ostali mat. troškovi 6.839,97 2.129,33 -4.710,64
9. Plaće i naknade 108.864,10 87.091,28 21.772,82 -
10. Porez i prirez na dohod. 46.015,87 36.812,70 9.203,17 -
11. Doprinosi 85.152,07 68.121,66 17.030,41 -
12. Ostali izdaci 4.409,00 4.409,00 --
13. Dnevn. i nakn. za 18.734,33 8.102,12 1.965,30 2.703,51 5.963,40
služb. putovanja