DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Ad. 5.


a) Pokroviteljstvo - ovih dana pripremljeno je pismo u
kojem će se zamoliti Predsjednika Republike Hrvatske
dr. Franju Tuđmana da prihvati pokroviteljstvo
nad našim proslavama.


b) U. O. potvrđuje program proslave dogovoren na 8.
sjednici U. O. HŠD-a.
c) Publikacije predviđene za promociju na proslavi pripremljene
su za tisak.


d) Priprema izložbi. U okviru proslave predviđene su i
izložbe slikarskih, kiparskih i tiskarskih, te lovačkih
izložaka.
Nakon rasprave jednoglsno je prihvaćeno da nositeljima
aktivnosti (uz prethodno dobivenu suglasnost
imenovanih) oko pripreme i postavljanja izložbi za:
likovne i tiskarske izloške budu T. Starčević, M.
Krmpotić i K. Posavec, a lovačke izloške D. Raguž,


M. Tomaić i A. Frković.
Ad. 6.


Tajnik Akademije šumarskih znanosti Branimir Prpić,
izvješćuje da je Ministarstvo uprave donijelo
Rješenje 29. veljače 1996. godine, kojim se odobrava
upis Akademije šumarskih znanosti, sa sjedištem
u Zagrebu, Trg Mažuranića 11, u registar udruženja
građana Republike Hrvatske, pod rednim brojem
2237 knjiga III.
Prema tome Akademija šumarskih znanosti može započeti
s radom. U tijeku su potrebni poslovi za početak
rada (izrada pečata, reguliranje platnog prometa,
potpisnici i dr.). Administrativni i financijski poslovi
ići će putem Stručne službe HSD-a. U. O. daje suglasnost
za troškove oko izrade natpisa na ulazu u zgradu
i poslovne prostorije, te za uređenje slobodnih
prostorija u okviru radnog prostora koje koristi HŠD.


Ad. 7.
Financijski plan za 1996-u godinu nakon pojašnjenja
i rasprave, jednoglasno je prihvaćen.
Tajnik je prikupio podatke o potrebama i troškovima
održavanja i uređenja Hrvatskog šumarskog doma
(uređenje hodnika i sanitarnog čvora u prostorijama
HSD-a, uređenje dijela podruma predviđenog za arhivu,
popravak zapadne strane krovišta, uređenje
prostora za Akademiju šumarskih znanosti i dr.) koji
bi iznosili oko 1.000.000,00 kn. Upravni odbor ovlašćuje
predsjednika i Tajništvo da ove poslove ugovaraju
prema prioritetu i raspoloživim financijskim
sredstvima.
Program rada predstavljaju priprema i održavanje
proslave 150-te i 120-te obljetnice , te tekući poslovi
HŠD-a.
Ad. 8.
Kako je ovih dana novi Zakon o udrugama na čitanju
u Saboru i očekuje se njegovo donošenje do kraja go


dine, potrebno je eventualno dopuniti sadašnji Statut
HŠD-a i terminološki ga dotjerati. Tako bi on uz suglašavanje
s novim odredbama Zakona o udrugama
bio pripremljen za usvajanje na Skupštini. Do tada će
područna društva za potrebe preregistracije koristiti
Statut iz 1991. kao podlogu za izradu svog Statuta.


Ad.9.
Upravni odbor zaključuje da će se 100-ta godišnja
skupština HŠD-a održi 14. travnja 1996. u Zagrebu.
Predložen je sljedeći dnevni red:


1. Otvaranje skupštine
- izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dva
ovjeritelja zapisnika
- izbor Komisije za zaključke.
2. Izvješća o radu HŠD-a između 99-te i 100-te skupštine
- Izvješće predsjednika
- Izvješće tajnika
- Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
- Izvješće o poslovanju za 1994-tu i 1995-tu godinu
- Izvješće Nadzornog odbora.
3. Nacrt Programa rada za 1996-tu godinu.
4. Proslava 150-te obljetnice HŠD-a i 120-te obljetnice
Šumarskog lista.
5.
Stručna tema Skupštine - "Sanacije sastojina ugroženih
propadanjem šuma.
6. Razno
7. Prijedlog Komisije za zaključke.
Ad. 10.
Predsjednik HŠD-a Slavko Matić je na sastanku s
predsjednikom U. O. Instituta za međunarodne odnose
(IMO) prof. dr. Željkom Matićem, dobio obećanje´da
će plaćanje zakupnine poslovnog prostora koje
koristi IMO biti povoljno rješeno.
Što se tiče odnosa sa Fakultetom kemijskog inženjerstva
i tehnologije, predmet je ovih dana bio na Županijskom
sudu i tuženi je dobio rok od 30 dana za očitovanje.
Knjižnice grada Zagreba preseliti će u zgradu Starčevićev
dom kada bude završena adaptacija tavanskog
prostora koja je u tijeku.


Ad. 11.
Osnivanje stručnih sekcija u cilju djelotvornijeg rada
HŠD-a.
Nakon rasprave, a na temelju čl. 11. i 39. Statuta, U.O.
donosi obdluku o osnivanju 9 stručnih sekcija unutar
HŠD-a i to : za uzgajanje šuma (prirodne šume, sjemenarstvo,
rasadnici hortikultura), za ekologiju i
zaštitu šuma, za iskorištavanje šuma, mehanizaciju
i šumsko građevinarstvo, za uređivanje šuma
(i planiranje), za lovstvo, za primarnu preradu drva
(pilane, furniri, ploče, parketi, elementi), za finalnu
obradu drva (namještaj i drvo u graditeljstvu),
za istraživanja, razvoj i planiranje, organizaciju,