DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 85     <-- 85 -->        PDF

plaćenu zakupninu od Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije.


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom
poslovanju za 1995. godinu, koji je izrađen u skladu sa


držaja pregledane dokumentacije.
Prihodi i izdaci za 1995. godinu
PRIHODI
Prihodi od Ministarstva znanosti 36.099,00 kn
Prihodi od redovite djelatnosti 1.273.000,59 kn
Ostali prihodi 139.465,58 kn
Ukupni prihodi 1.448.565,17 kn
IZDACI
Materijalni troškovi 859.061,85 kn
Troškovi za zaposlene 244.441,04 kn
Nematerijalni troškovi 61.658,33 kn
Ukupno izdaci 1.201.161,22 kn
Ukupni prihodi 1.448.565.17 kn
Ukupno izdaci 1.201.161,22 kn
Višak prihoda 247.403,95 kn


Nadzorni odbor dostavlja Izvješće Upravnom odboru
Hrvatskoga šumarskog društva s prijedlogom da ga
se u cijelosti prihvati.


Slavko Šarčević,dipl. inž., predsjednik


Valerija Vukelić, dipl. inž., član


Vladimir Špoljarić, dipl. inž., član


ejlzvešće o poslovanju HŠD-a za 1995. godinu.


Ukupni prihod u odnosu na plan ostvarenje s indeksom
97,62, a rashodi sa indeksom 80.95. Prihod od
pretplate i prodaje Šumarskog lista ostvarenje s indeksom
od 64,84, ali očekujemo uplatu od J.P. "Hrvatske
šume" preostalih 50.000,00 kn, jer smo izlaskom iz tiska
br. 11-12/95. izvršili svoju obvezu. Također očekujemo
uplate pretplatnika-pojedinca nakon što smo ih
podsjetili na neispunjenu obvezu. Tada će taj prihod u
odnosu na plan biti ostvaren sa 77%. Preuzimanjem dijela
pretplate J.P. "Hrvatske šume" za svoje djelatnike,
povećanje samo djelomično prihod, jer su neki pretplatnici
otkazali pretplatu sada kada dobivaju list iz plaćenog
kontingenta. Najavljena sponzorstva nisu ostvarena
u prošloj godini, nego su odgođena za ovu godinu
(bolja vremena), a neke dosadašnje pretplate rješene su
na bazi razmjene časopisa.


Što se pak troškova tiče, materijalni troškovi ostvareni
su sa prosječnim indeksom od 83,76, plaće i naknade
74,47, a nematrijalni troškovi sa 70,87.


Radi povećanja obujma poslova stavka 1., utrošeni
materijal za redovitu djelatnost, nešto je veća u odnosu
na plan (veća potrošnja fotokopirnog papira, tonera, i si.).


Kod materijalnih troškova vrijedno je prokomentirati
značajno odstupanje od plana stavke 4, usluge odr


žavanja, koje su ostvarene s indeksom od svega 46,66
jer je kao što smo na prošloj sjednici informirali odgođen
nastavak uređenja podrumskog dijela prostora.
Naime J. P "Hrvatske Šume" nije ove godine pristupilo
uređenju dijela prostora kako je ugovorom bilo planirano.
Kako su ti radovi vezani uz radove uređenja podrumskog
prostora koje HŠD uređuje za svoje potrebe
(grijanje, elektroinstalacije, dvorišni izlaz, veza sa
glavnim ulazom i dr.), morali smo radove i financijska
sredstva prebaciti za sljedeću godinu. Inače ova stavka


(165.177,86) sastoji se od troškova:
- vodolimarski radovi 2.496,91 kn
- uređenje privremene arhive
i preseljenje arhive 6.054,50 kn


-
elektroinstalaterski radovi (osvjetljenje
natpisa i poprsja na vanjskom dijelu zgrade,
te nove unutarnje elektroinstalacije
i tekuće održavanje) 19.727,00 kn
- saniranje podrumskog zida
(grad. i vodoinstalaterski radovi) 3.889,60 kn
- Likum (slova - napisi na zgradi) 36.800,00 kn
- postavljanje skele za vanjske radove 10.620,00 kn
- uređenje ulaznog prostora s
Trga Mažuranića 48.310,63 kn
- Centrograd - conzalting
usluge arhitekta 18.720,00 kn
- ostali troškovi održavanja 18.559,22 kn
Troškovi Šumarskog lista su unutar planiranih sredstava.
Ostale stavke niže su od planiranih ili također malo
odstupaju od plana, a neke po svom iznosu i ne utječu
značajnije na poslovanje.


Izvješća pod a, b, c, i d jednoglasno su prihvaćen. Na
temelju prijedloga Nadzornog odbora iz viška prihoda


U. O. odobrava isplatu jedne plaće zaposlenicima u
Stručnoj službi HŠD-a, nabavku jednog elektroničkog
računala i pisača u vrijednosti od oko 10.000,00 kn. i
opremu za uređenje prostora (tepihe i si.) Ostatak sredstava
prebacuje se na iduću godinu.
Ad.4.
Glavni urednik Šumarskog lista Branimir Prpić izvješćuje
daje prema planu uspješno ažurirano tiskanje
časopisa, tako daje br. 11-12/95. izašao iz tiska i
razaslan pretplatnicima 21. prosinca 1995. godine.
Također je izašao iz tiska i br. 1-2/96, a upravo je u
pripremi br. 3-4/96. koji sadrži referate i postere naših
članova sa IUFRO kongresa održanog u Finskoj
u kolovozu 1995. godine.
Financiranje časopisa ide kao i prošle godine uz nas


tojanja da se namaknu veća sredstava iz promidžbenih
oglasa. Također očekujemo nešto veće iznose
potpore od strane Ministarstva znanosti i tehnologije.
U novoj rubrici Izazovi i suprotstavljanja, pozivamo
članstvo na stručnu raspravu.