DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 83     <-- 83 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK
sa 9. sjednice U.O. HŠD-a
održane 28. ožujka 1996. u Zagrebu


Nazočni: mr. se. Darko Beuk. prof. dr. se. Mladen
Figurić, dr. se. Joso Gračan, Tomislav Lešković, dipl.
inž., Božidar Longin, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl.
inž., mr. se. Ivan Pentek, Željko Perković, dipl. inž.,
prof. dr. se. Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl. inž.,
Tomislav Starčević, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž.,
prof. dr. se. Joso Vukelić, Slavko Šarčević, dipl. inž.,
Valerija Vukelić, dipl inž., Vladimir Spoljarić, dipl inž.,
Hranislav Jakovac dipl. inž. i Vlatka Antonić


Ispričani: prof. dr. se. Slavko Matić, mr. se. Ivan Volf
Sjednicu U.O. je zbog bolesti predsjednika vodio
dopredsjednik dipl. inž. Tomislav Starčević, koji pozdravlja
sve nazočne, nakon čega je prihvaćen ovaj


Dnevni red


1. Prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Upravnog odbora
Hrvatskoga šumarskog društva.
2. Obavijesti
3. Prihvaćanje financijskog izvješća za 1995. godinu
a) Izvješće Komisije za popis imovine
b) Obračun prihoda i rashoda po mjestima troškova
c) Izvršenje financijskog plana za vrijeme od 1.01.
do31. 12. 1995.
d) Izvješće nadzornog odbora.
4. Šumarski list.
5. Proslava 150-te obljetnice HŠD-a i 120-te obljetnice
Šumarskog lista
6. Akademija Šumarskih znanosti.
7. Prijedlog financijskog plana za 1996. godinu i Program
rada
8. Korekcija Statuta HŠD-a.
9. Priprema za godišnju skupštinu HŠD-a.
10. Odnosi sa zakupcima poslovnog prostora.
11. Razno.
Ad. 1.
Zapisnik 8. sjednice U.O. prihvaćenje bez primjedbi.
Ad.2.
a) Raspoređivanje jednog djelatnika za obavljanje poslova
zaštite od požara. Na temelju Rješenja Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske
uprave Zagrebačke, HŠ Dom je razvrstan u
IV kategoriju ugroženosti od požara, te su korisnici
tog prostora dužni odrediti najmanje jednog djelatnika
za obavljanje poslova zaštite od požara.


U dogovoru s direktorom J. P. "Hrvatske šume" dipl.
inž. Anđelkom Serdarušićem, za odgovornu osobu
predložen je inž. Perica Frković, koji se s time suglasio.
Način plaćanja tog rada i iznos financijske naknade
predložit će Tajništvo HŠD-a.


b) Hrvatski inženjerski savez. Tajnik HŠD-a bio je nazočan
3. sjednici U.O. HIS-a kojoj je predsjedavao
dr. Jure Radić, predsjednik HIS-a. Na sjednici je izabran
privremeni tajnik dipl. iur. Davor Rajčić, dogovorena
priprema Skupštine HIS-a, najavljeno održavanje
Sabora inženjera (jesen 1996. god.) na kojem
bi trebalo donjeti značajne odluke u svezi sa statusom
neopravdanog zapostavljenja inženjerske struke,
podržano je ustrojstvo inženjerske komore (i unutar
nje ustrojstvo inženjerskih komora po inženjerskim
stručnim područjima - šumarstvo i prerada drva,
agronomija, graditeljstvo strojarstvo)...


c) Produženje ugovora o konzaltingu. Odobrava se produženje
Ugovora o konzaltingu sa dipl. inž. arh.
Brankom Halapijom "NADA PROJEKT" d.o.o. prema
dosadašnjim obvezama potpisnika.


d) Znak HŠD-a i promidžbeni materijal za proslavu
150-te i 120-te obljetnice. Kako članovi i U.O. nisu
bili u potpunosti zadovoljni ponuđenim rješenjem
autora, sugerirane su neke prepravke ponuđenog,
kao i eventualno novi prijedlozi. No konačno rješenje
potrebno je usuglasiti na sljedećij sjednici U.O.,
makar samo kao prigodno za proslavu.


e) Ugovori o radu. Prema Zakonu o radu svi poslodavci
dužni su do 1. travnja 1996. sa zaposlenicima potpisati
Ugovor o radu. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog
teksta Ugovora o radu koji će potpisati HŠD sa
zaposlenicima u Tajništvu HŠD-a, temelje na dosadašnjim
Ugovorima i Pravilnicima, koji osim terminološki,
odgovaraju zahtjevima novog Zakona o radu.


f) Porezi za dnevnice i troškove prijevoza za vanjske
članove i umirovljenike. Prema važećim propisima
potrebno je platiti odnosne poreze (25 ili 35% ovisno


o neto iznosima). U.O. prihvaća ovo na znanje kao
informaciju.
g) Rad područnih Šumarskih društava. Želeći da ažurira
popis članstva, ujednači tekstove Statuta ŠD, osigura
pisanje izvješća o radu ŠD kao prijedlog knjizi
Povijest Hrvatskog Šumarskog društva, koordinira