DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 71     <-- 71 -->        PDF

OBLJETNICE


ŠUMARSKO DRUŠTVO NAKON 90 GODINA U TUROPOLJSKOM LUGU


Prije glavne godišnje skupštine 17. rujna 1906. godine
oko 40 članova hrvatsko - slavonskog šumarskog
društva bili su na izletu u šumi Turopoljski lug. Putovalo
se vlakom (rezervirani vagoni) do Lekenika, a potom
kolima preko sela "Lekenik Erdodvanski" i Lekenik
Turopoljski u šumski predjel "Bok", pa po glavnoj liniji
kroz lug preko Kuće i Vukovina u Veliku Goricu.


Sudionike je dočekao i pratio nadšumar i član društva
Emil pl. Mihaljević.
U to vrijeme površina Turopoljskog luga iznosila je
6941 rali ili 3994,27 ha ukupne površine (šume i livade).


Šuma Turopoljski lug pripadala je zemljišnoj zajednici
plemenite općine turopoljske. Ta zajednica potječe
iz 13. stoljeća. Zemljišna zajednica organizirana je
po zakonu od 1. svibnja 1895., sa službenim naslovom
"Plemenita općina turopoljska" (Universitas nobilium
campi Turopolje). Sastojala se od dvadeset i dvije plemenite
sučije. Nepokretna imovina plemenite općine
kao i sučija bila je nerazdjeljiva i nije se mogla dijeliti
na pojedine ovlaštenike.


Drvo se plemićima doznačavalo po županu. Od
pamtivijeka glavni je prihod bio žiropaša i na tome se
osnivalo čitavo gospodarenje. Bilo je štetno što su se
stari hrastovi čuvali za žirenje a za gradnju doznačivali
zdravi hrastovi. Slično stanje zatekli su i upravitelji Šumarije
Velika Gorica poslije Drugog svjetskog rata. U
šumi je bio veći broj "stanaca" (nastamba čuvara i obori
svinja).


Prvi puta je za Turopoljski lug izrađena neka vrsta
šumsko - gospodarske osnove 1875. godine, koju je kr.
zemaljska vlada 1876. godine i potvrdila. Ophodnja je
iznosila 80 godina uz rasšestarenje čitave površine na
razmjerne sječine. Uslijed prastarosti i sušenja hrasta
snižena je ophodnja od 80 na 40 godina.


Godine 1895. izrađena je nova osnova s ophodnjom
od 120 godina, a uporabno doba za stare šume iznosilo
je 40 godina. Veličina godišnje sječine iznosila je
126,45 rali.


Godine 1896. osnovan je kod pl. općine Turopoljske
i posebni šumarski ured, koji je u iduće dvije godine završio
poslove unutarnjeg uređenja, kao i one najvažnije
poslove u ostalim šumama sučije (sela).


Ove jubilarne godine kada se slavi 150 godišnjica
osnutka tadašnjeg hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva, ili nakon 90 godina kako je organiziran ovaj izlet
u.Turopoljski lug članovi Šumarskog društva Zagreb
(24 člana) posjetili su Turopoljski lug.


Krenulo se ujutro autobusom preko Jakuševca, Mićevca,
Košnice, Selnice, Črnkovca u Ščitarjevo. Ovdje
je društvo razgledalo Arheološki park - Andautoniju, u
kojem je istražen i prezentiran dio rimskog grada iz 1 .


4. stoljeća. Taj dio obuhvaća križanje glavne gradske
ulice i sporednih ulica te monumentale javne zgrade,
dograđene sredinom II. stoljeća. Nazire se i gradsko kupalište,
jedan od osnovnih i neizostavnih sadržaja svakog
rimskog grada. Zidovi i temelji građeni su od kamena
lomljenaka na sloju šljunka. Sačuvani su i kanali
koji su zgradu opskrbljivali vodom. Tu je i rimska cesta
Ptuj - Sisak.
Slijedio je put preko Lazina, Novog i Starog Cica te
Vukovine u Turopoljski lug. Kod stare drvene kuće
"Čardak", društvo je dočekao i pozdravio upravitelj Šumarije
Velika Gorica inž. Marijan Barulek.


Upoznavanje sa sastojnama luga bilo je putem glavne
linije prema "Krčima i Boku" (koji se spominje i
1906. g), ali zbog uske ceste i naslaganog ogrijevnog
drva nije se uspjelo doći do spomenika tzv. "Krčkih
vrata", koji je podignut nakon uspjeha u krčenju dijela
šume u livade. Putem se vide i nekadašnje livade "Vratovo".
Na tom teškom đombastom tlu ističe se uzrastom
ostatak ranije podignutog klonskog testa vrba.


Sada površina g. j . Turopoljski lug iznosi 4179,84
ha. Drvna zaliha 1953. g. iznosila je 565.502 m3 s prosječnom
starosti od 45 godina, da bi danas zaliha dostigla
1,160512 m3 prosječna starost od 76 godina. Drvna
zaliha po ha 1953. g. bila je 145 m3 (bez I dobnog razreda),
a 1994. godine iznosila je 286 mVha.


Otvorenost jedinica iznosi 11,8 km/1000 ha.
Upravitelj je upoznao sudionike s velikim sušenjem
hrastova u ovoj jedinici. U razdoblju od 1963. do 1984.
godine propalo je i posječeno 40.000 m1 brijestovih stabala.
Prva veća sušenja hrasta u razdoblju od 1967. do
1969. g. bila su u predjelu "Gornjak", Klenova i Topolovac
nakon golobrsta gubara, i to u depresijama gdje
se zadržavala voda na površini od 300 ha. Najveće propadanje
šume slijedi od 1985. do 1993. godine, pa ukupna
masa sušaca u jedinici iznosi 120.078 m3. Kada se
ovome doda propisani etat, sveukupno izvršenje sječe
iznosi 153.353 m3 ili prebačaj redovnog propisanog
etata (s izvanrednim) od 294%.
Nastavak ekskurzije odvija se preko Turopolja (drvna
industrija), Buševca i Podvornice do "Krušaka" na
gosp. jed. Vukomeričke gorice. Sudionici razgledavaju
lijepo uređen vinograd Šumarije, podignut na 2.50 ha s