DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 69     <-- 69 -->        PDF

XI SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES
(Antalya, Turska, 13 do 22. listopada 1997)


Domaćin XI Svjetskog šumarskog kongresa bit će Turska.
Kongres će se održati u gradu Antalvi od 13. do 22. listopada
1997. godine. Glavna tema Kongresa je : Šumarstvo i
održivi razvoj : u susret 21 stoljeću. Taj sastanak je od posebne
važnosti s obzirom na tekuće rasprave o šumama na
mnogim međunarodnim forumima i povećani interes za šume
i šumarstvo velikog broja ljudi različitih zanimanja u cijelom
svijetu.


Svjetski šumarski kongres se održava svake šeste godine,
a FAO obično surađuje u organizaciji sa zemljom domaćinom
kongresa. Kao stoje poznato X svjetski šumarski kongres
održanje u Parizu, u Francuskoj 1991 godine. Na tom
kongresu bilo je oko 2700 učesnika sa više od 800 volonterskih
referata, od čega 102 referata spadaju u specijalne, a 25
referata su bili programski. Za očekivati je da će u Antalvi
biti i više učesnika s obzirom na situaciju u šumarstvu i očuvanje
okoliša. Osim toga današnja elektronička komunikacija
osigurava veće mogućnosti dialoga i širenja informacija.


Ministarstvo šumarstva Turske i FAO kao organizatori
već su poslali prvu obavijest u svezi održavanja XI Svjetskog
šumarskog kongresa te su kontaktirali rukovodstva šumarskih
kao i međunarodnih organizacija povezanih sa šumarstvom.
Radi toga mnoštvo međunarodnih ekspertiza o
šumama i šumarstvu bit će prisutno na ovom kongresu: administratori,
znanstvenici, profesori i studenti, iskusni tehničari
šumari, drvni tehnolozi, članovi šumarskih i ekoloških
udruga, rukovoditelji lokalnih i nevladinih organizacija, te
mnogi specijalisti iz drugih disciplina u svezi sa šumarstvom.


Na kongresu će biti izlagani pozivni i specijalni referati
koji su naručeni od svjetski poznatih eksperata. Pored ovih
referata postoji i vrlo veliki interes za volonterske referate,
za koje su već Ministarstvo šumarstva Turske i FAO iz Rima
poslali prve obavijesti. Volonterski referati mogu biti poslani
od bilo koje osobe koja je voljna dati prilog raspravi nekom
od kongresnih ciljeva. Takvi članci ne smiju biti duži od 6
stranica ili 3000 riječi i moraju biti poslani elektronskim
putem, a ako to nije moguće onda poštom na generalni sekretarijat
Kongresa. Krajnji rok za volonterske referate je 2(1.
rujna 1996. godine.


Volonterski referati, koji budu dostavljeni do naznačenog
roka bit će dostupni elektronički preko INTERNETA ili preko
elektroničke poštanske mreže onima koji žele pratiti pripremu
Kongresa ili onima koji žele sudjelovati u pred-Kongresnim
raspravama. Zadnji rok za specijalne referate je
listopad 1996, a za pozivne referate je svibanj 1997 godine.
Specijalni i pozivni referati bit će također kasnije dostupni
preko INTERNET-a.


Adresa Kongresa u World Wide


Web-uje: http:IIwww. FAO.ORG/WAICENT/


FAOINFO/FORESTRY/WFORCONE/


Tehnički dio programa Kongresa je podijeljen u osam
glavnih područja slijedeći temeljni kriterij potrajnog gospodarenja
(SFM) koji je nedavno utvrđen na nekoliko različitih
sastanaka (Montreal, Helsinki, Toronto itd.). Tih osam područja
je podijeljeno u 38 ciljeva. Glavna područja su:


(A) šume i drvni resursi
(B) šume, Biološki diversitet (biološka raznolikost)
(C) Zaštitne i okolišne funkcije
(D) Zaštitne funkcije šuma
(E) Ekonomski doprinos šumarstva (održivom) razvoju
(F) Socijalne dimenzije šumarstva
(G) Politika, institucije i sredstva
(H) Ekoregionalni pregled
Organizatori planiraju kako će na Kongresu biti 14 pozivnih
i 35 specijalnih referata.


U okviru paragrafa (G), Međunarodna unija znanstvenoistraživačkih
organizacija (IUFRO) će organizirati
panel raspravu pod naslovom "Prioriteti za istraživanja,
transfer tehnologije i prenos u praksu". Dr. Jeffery
Burley, predsjednik IUFRO-a bit će gost govornik.


Nakon panela organizirat će se opća rasprava u Auditoriumu
I u utorak 21. listopada 1997. godine.


Za sve informacije o glavnim ciljevima, naputcima za
volonterske referate, programe ili druge informacije u svezi
Kongresa treba kontaktirati a.m. Kongres Internet adresu ili
pisati organizatorima Kongresa, koje nastavno dajemo:


MINISTRY OF FORESTRY


Department of Foreign Relations


Ataturk Bulvari 153


Ankara, Turkev, Fax:+90-312-4179160


FAO-L.S. BOTERO


Associate Secretary-General


XI World Forestry Congres


FAO, Forestry Department


Viale delleTerme di Caracala


00100 Rome, Italy


fax:+39-6-52255137


e-mail:luis.botero a fao. org.


Volonterske referate bit će moguće pratiti elektronički u
listopadu 1996, specijalne referate u veljači 1997, a pozivne
u svibnju 1997. godine. Kongresni dokumenti ne će biti tiskani,
ali će biti dostupni na disketama i CD Rom diskovima.
Kopije pojedinih dokumenata (referata) bit će moguće dobiti
od Sekretarijata ali samo na zahtjev. Službeni jezici su: engleski
francuski i španjolski.


U zaključku nekoliko riječi o mjestu održavanja XI Svjetskog
šumarskog kongresa. Atalya je veliki sajamski i kulturni
centar sa oko 750.000 stanovnika, smještena u mediteranskom
području južne Turske. U neposrednoj blizini dominira
planina Toros čija nadmorska visina iznosi 3086 m, okružena
prekrasnim šumama, te čini Antalvu jednom od najljepših
plaža sa mnogo prirodnih i kulturnih atrakcija.


Postkongresne ekskurzije će se organizirati u sedam geografskih
područja Turske, u kojima su šume vrlo različite
(9000 biljnih vrsta, od kojih od 3000 endema), zatim 21 nacionalni
park, a umjetna pošumljavanja iznose oko 100 000 ha
godišnje, od čega na sanaciju erozije otpada oko 15 000 ha.
Poseban informacijski bilten bit će tiskan u skoroj budućnosti
sa svim potrebnim naputcima.


Na kraju, ova informacija u svezi XI Svjetskog šumarskog
kongresa preuzeta je iz IUFRO NEVVS, Vol. 25, broj 2,
1996. Smatramo da će dobro poslužiti svim zainteresiranim
kolegama u šumarstvu i drvnoj tehnologiji, kao i odgovarajućim
ustanovama.


Dr.sc. Joso Gračan