DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Rezultati interkalibracijskog testa procjene stanja krošanja


Zemlja Obična
Prosjek
smreka
Razlika
Obični bor
Prosjek Razlika
Bukva
Prosjek Razlika
34.8 46.9 39.2
Belgija 32.0 -2.8 42.3 -4.6 39.7 -0.5
Bugarska 36.0 1.2 47.8 0.9 38.6 -0.6
Hrvatska 33.0 -1.8 45.0 -1.9 40.7 1.5
Češka 34.3 -0.5 49.0 2.1 39.3 0.1
Njemačka 30.0 -4.8 36.3 -10.6 38.0 -1.2
Mađarska 29.0 -5.8 46.0 -0.9 43.0 3.8
Litva 32.3 -2.5 48.1 1.2 37.7 -1.5
Poljska 32.0 -2.8 57.3 10.4 58.7 19.5
Rumunjska 37.7 2.9 43.2 -3.7 28.7 -10.5
Rusija 43.5 8.7 45.2 -1.7 37.0 -2.2
Slovačka 33.7 -1.1 54.3 7.4 46.7 7.5


Dr. se. Nikola Komlenović


12. GODIŠNJI SASTANAK PREDSTAVNIKA ZEMALJA
KOJE SU UKLJUČENE U PROGRAM UN-ECE/EU ICP-FORESTS
12-godišnji sastanak predstavnika zemalja koje surađuju
na programu ICP-Forests održanje od 1. do 6.
lipnja 1996. u Wageningenu u Nizozemskoj. Sastanku
su bili nazočni predstavnici ovih zemalja: Austrija,
Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska,
Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Rumunjska,
Rusija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska
i Velika Britanija.


Prije početka sastanka po ustaljenom programu organizirana
je stručna ekskurzija u okviru koje su obiđena
3 objekta te muzej posvećen vjekovnoj borbi Nizozemaca
s vodom u Lelvstadu.


Prvi objekt koji su posjetili sudionici ekskurzije bila
je trajna ploha na kojoj se provode iztraživanja na razini


II. Radi se o kulturi duglazje u kojoj su instalirani instrumenti
za mjerenje depozicija i kvalitete zraka. Glede
onečošćavanja u Nizozemskoj danas najveći problem
predstavljaju dušični spojevi.
U ovoj kulturi depozicije ukupnog dušika iznose
oko 40 kg/ha1, god1. Približno 10% tog dušika absorbira
se krošnjama, pa N-koncentracije u iglicama duglazje
iznosi oko 1,8% N. U zadnjih 10 godina depozicije
dušika su opale za oko 20%, jer je u ovoj regiji
planski smanjena stočarska proizvodnja.


Na drugom objektu, u kulturi običnog bora, depozicije
dušika su još više. Na tlu dolazi do velikog nakupljanja
organske tvari, a sastav prizemnog rašća je pot


puno izmijenjen. Postavljenje pokus u kome su pored
kontrole zastupljena kao tretiranja prorijede i odstranjivanje
organskog horizonta. Na plohama na kojima su
provedena ova tretiranja na korijenskom sustavu borova,
bolje je razvijena mikoriza, a u sloju prizemnog rašća
počele su se vraćati vrste koje su u ovim sastojinama
bile zastupljene prije pojave značajnih depozicija dušika
i sumpora.


Osnovno obilježje Nizozemske proizlazi iz samog
imena zemlje. Danas oko 40% njenog teritorija leži ispod
razine mora, s najnižom kotom od -6,5 m. Stoljećima
je more otimalo zemljište ljudima, a u bliskoj prošlosti
započinje njegova pretvorba u kopno, tzv. poldere.
Zemlja zauzima površinu od 41 863 km", od čega
je čak 9896 km" otpada na novoosvojene površine.


Početkom ovog stoljeća šume su u Nizozemskoj
pokrivale svega 2-3% njenog teritorija, dok danas ta šumovitost
iznosi oko 10%. Dio poldera priveden je šumskoj
proizvodnji. Gospodarski značaj šuma u Nizozemskoj
je mali. One pretežito imaju ekološku i socijalnu
funkciju.


Na polderu Flevoland obiđene su šumske kulture
osnovane 1972. s različitim vrstama drveća. Najbolje
uspijevanje pokazuje obična bukva, što predstavlja
određeno iznenađenje, jer ona nije pionirska vrsta. Tlo
ovdje ima povoljan mehanički sastav, izvanredno je
bogato hranivima, a razina podzemne vode nalazi se na
dubini od oko 1 m. Podzemna voda nije zaslanjena.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Šumske kulture na polderu Flevoland


Glavne točke dnevnog reda teoretskog dijela sastanka,
koji je trajao tri dana bile su:


Aktivnosti Programskih koordinacijskih centara
Zapad (Hamburg) i Istok (Prag).


Monitoring na razini I


- Procjena stanja krošanja,
- Interkalibracijski tečajevi,
- Folijare analize,
- Analiza uzoraka tla,
- Pregledno izvješće o stanju šuma u Europi.
Monitoring na razini II.
Rasprava o aktivnostima vezanim za razinu III.
Kao temelj za raspravu o radu koordinacijskih centara
poslužila su izvješća njihovih voditelja, M. Lorenza
(Hamburg) i K. Vančure (Prag). Glavne aktivnosti
centra u Hamburgu bile su izrada izvješća o "Stanje
šuma u Europi, Rezultati procjene u 1995", te organiziranje
niza ekspertnih sastanaka i 2 interkalibracijska
tečaja (Danska i Grčka). Centar u Pragu organizirao je
poseban sastanak eksperata iz zemalja u tranziciji.
Istraživanja u ovim zemljama ponajprije ograničava
slaba laboratorijska opremljenost, nedostatak financijskih
sredstava te problemi koordinacije i organizacije
rada na nacionalnoj razini. U okviru sastanaka u Pragu
organiziranje i interkalibracijski tečaj na kome su procjenjivane
krošnje bukve, smreke i običnog bora. Ovaj
centar izdaje i posebnu publikaciju u kojoj se izvješćuje


o problematici propadanja šuma u istično europskim i
srednjeeuropskim zemljama.
Izvješće o stanju šuma u Europi temelji se na transnacionalnim
i nacionalnim procjenama. 30 europskih
zemalja dostavilo je svoja nacionalna izvješća. Ti podaci
reprezentiraju 25 170 ploha sa 635 736 procjenjivanih
stabala koje pokrivaju oko 197 mil. hektara šuma.
Transnacionalnom procjenom obuhvaćeno je 5.388
ploha sa 117 035 stabala.


Dostavljeni podaci pokazuju kako je propadanje šuma
u Europi još uvijek vrlo ozbiljan problem.


Prema transnacionalnoj procjeni (plohe 16x16 km)
prosječna oštećenost šuma u Europi (defolijacija iznad
25%) iznosila je 1995. 25,3%. Gubitak boje asimila


cijskih organa veći od 10% utvrđenje kod 10,2% procjenjivanih
stabala.


U izvješćuje posebno analizirano stanje 12 vrsta drveća
u razdoblju od .1988. do 1995. godine. Stanje gotovo
svih ovih vrsta pogoršalo se. U nekim je zemljama
utvrđeno poboljšanje stanja kod obične smreke i običnog
bora zbog smanjenja zračnog onečišćenja te boljih
vremenskih prilika. Najozbiljnije pogoršanje stanja
šuma utvrđeno je u pojedinim područjima Njemačke,
Češke, Poljske i Slovačke, ponajprije kod europske bukve,
hrasta lužnjaka i kitnjaka te obične jele.


Iz nacionalnih izvješća proizlazi kako su različiti
uzroci odgovorni za pogoršanje stanja šuma u spomenutom
razdoblju. Suše i žege imaju pri tome posebno
značenje. Biotički čimbenici, gospodarenje šumama,
divljač i pašarenje također, negativno utječu na zdravstveno
stanje šuma.


U srednjoj Europi posebno se raspravljalo o onečišćenju
zraka, kao jednom od najvažnijih uzroka propadanja
šuma.


Međutim, samo u manjem broju slučajeva mogla seje
oštećenost drveća izravno povezati s onečišćenjem zraka.


Općenito se smatra kako imisije uzrokuju slabljenje
vitalnosti drveća na prostranim područjima. Veličina tog
utjecanja nije, međutim, još uvijek utvrđena. Istraživanja
koja se provode na trajnim pokusnim plohama trebala bi
pripomoći boljem razjašnjavanju ove problematike.


Iz procjene provedene 1995. g. proizlazi stanje šuma
prikazano u tablici 1.
Defolijacija svih vrsta po klasama i agregatima klasa


Tablica I.


ZEMLJA


Austrija
Bjclorusija
Belgija
Bugarska
Hrvatska
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Mađarska
Italija
Latvija
Litva
Luxemburg
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Ukrajina
Velika Britanija


0
67,1
15,7
36,0
26,6
35,5
6,4
34,3
50,5
61,3
63,0
38,9
38,1
43,9
56,2
31,0
19,4
32,1
44,5
35,0
5,7
52,4
51,9
39,9
13,9
38,2
28,7


61.6
30,1
23,6
41,7
%po


1
26,3
46,0
39,5
35,4
34,3
34,0
29,1
35,9
25,4
24,5
39,0
36,8
36,1
24,9


49.0


55.7
29,6
23,5
36,2
41,7
38,5
26,9
47,6
43,5
37,1
47,8
24 2
45,3
46,8
44,7
stupnju
2


5,9


35,9


23,6


29,6


25,7


54,4


31,6


12,5


12,2


11,0


20,0


20,8


14,5


15,9


19,0


20.3


35.3
28,6
23,4
50,0
8,8
16,8
10,7
37,9
19,4
18,9
10,6
17,9
28,1
12.7


oštećenja
3+4


0.7
2,4
0,9
8.4
4.5
5,2
5,0
1,1
1,1
1,5
1,9
4,3
5,5
3,0
1,0
4,6
3,0
3,4
5,4
2,6
0,3
4.4
1,8
4,7
5,3
4,6
3,6
6,7
1,5
0,9


2+3+4


6,6
38,3
24,5
38,0
30,2
59,6
36,6
13,6


13.3
12,5
22,1
25,1
20,0
18.9
20,0
24.9
38,3
32,0
28,8
52,6
9,1
21 2
12,5
42,6
20,8


23.5


14.2
24,6
29,6
13,6
361
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Opsežna rasprava vodena je o analizama tla uzetim
na plohama 16 x 16 km. Pozornost privlači činjenica
kako su pojedine zemlje, članice EU, provele ova istraživanja
na relativno malom broju ploha.


U tablici 2. po zemljama je dat broj ploha na kojima su
sakupljeni uzorci tla i provedene laboratorijske analize.


Stanje analiza uzoraka tla na plohama 16 x 16 km


Tabela 2.


Trajne plohe na kojima će se istraživati uzroci propadanja
šuma prijavilo je 16 zemalja članica EU i 11
zemalja koje nisu članice EU. Prikupljanje prvih podataka
o stanju krošanja, analizama tla i biljnog materijala
započet će se ove godine.


Članice EU započele su s ovim istraživanjima pred
nešto više od 5 godina. Uzorci će se dostavljati u SCDLO
centar u Wageningenu, gdje će se provoditi i njihova
obrada. Ovaj smo Centar posjetili nakon završetka
sastanaka.


Ekosustavna istraživanja (razina III) provode se u
više zemalja. Radi izmjene iskustava i moguće poredbe
rezultata, predloženo je bolje povezivanje istraživača
koji se bave ovom problematikom. Ujednačavanje metoda
rada ima pritom posebno značenje.


Dr. se. NilokaKomlenović


ZEMLJA


Austrija
Belgija
Hrvatska
Češka
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Mađarska
Irska
Italija
Litva
Luksemburg
Nizozemska
Norveška
Portugal
Slovačka
Španjolska
Švedska
Švicarska
Velika Britanija


Broj ploha za
koje su analizirani
uzorci tla


131
31
87
100
25
442
540*
416
15
67
22
80*
74
4
11
441
141
111
464


1.174
48
67
*/Nisu određeni svi traženi parametri.