DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 53     <-- 53 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


ECOLOGIA Madrid, 1995.


Španjolski časopis ECOLOGIA izdaje Institut za
zaštitu prirode (Instituto para la conservacićn de la naturaleza,
skraćeno ICONA) u Madridu. Izlazi jednom
godišnje. Posljednji broj (9 - 1995) sadrži ove priloge:


Nove tehnike


Cuevas, J.M. i Gonzalez Alonso, E.:
Poplavljena površina u Nacionalnom parku Donana u
vrijeme velike poplave, utvrđena digitalnom analizom
satelitske slike Landsat MSS,


Martin Isabel, M. Pilar i Chuvieco, E.:
Kartografija i površinska procjena velikih šumskih
požara na temelju satelitskih slika.


Manipulacija i kontrola ekosustava


Marraco , S.: Sadašnja struktura, alternative i
potrebe u šumskom sektoru Aragon,
Val le, A. i Solana, I.: Metodologija rada na
uređivanju vlažnih područja,


Gonzalez delTanago, Marta iGarcia de
J a 16 n, D .: Osnovna načela restauracije rijeka i porječja,


Velasco, J.L.; Al varez, M. iRubio, A.:
Sljunkovita laguna El Campillo (Madrid): fizikalnokemijski
i biološki podatci,


Martinez Lopez, F.;Pujante, A.;Ribarrocha,
V. i Tapia, G.: Veliki kralješnjaci i kakvoća
voda na području rijeka u pokrajini Castellon,


De las Heras, J.; Guerra, J. i Herranz,


J. M.: Utjecaj ekspozicije i vegetacije mahova na razvoj
nekih edafskih parametara 3-5 godina nakon požara,
Martinez Ruiz, E. i Martinez Chamorro
, E.: Procjena utjecaja šumskih požara na živa
bića u šumi. Ekološka opasnost.


Botanika i ekologija bilja


Služba za zaštitu od štetnih čimbenik
a: Inventarizacija UE - ECE šteta u šumama (IDF) u
Španjolskoj. Rezultat pregleda 1995,


Condes, S.; Fernandez-Vaquero, M.;
Gordillo, E. iMartinez Mi Han, J.: Program
DRAVVIFN 2 za računanje i crtanje distribucije promjera
stabala u parcelama druge nacionalne inventarizacije
šuma,


Jimenez Caballero, Sira; Barrera, I.;
Elena, R. i Čast ej on, M.: Vrednovanje promjena
u biljnom pokrovu planinskog masiva Avllon
(Srednja Španjolska) kartografskim metodama,


Curras, R.; Guara, M. i Montero, G.:
Distribucija biljnih vrsta podstojne sastojine u jednoj
šumi hrasta plutnjaka, podvrgnutoj raznim šumskouzgojnim
mjerama,


Herranz, J. M.: Fraxinus excelsior, L. u gornjem
toku rijeke Tajo, južnoj iberijskoj granici rasprostranjeni
a,


Sanz, M. J.; Calatav ud, V. iCalvo, E.:
Morfološke razlike epistomatskog voska raznih populacija
bora Pinus silvestris L. u Castellonu i Teruelu,


Lopez Hernandez, J.J.; Calvo, J.E.;
Esteve Selma, M.A. i Rani irez-Di az, L.:
Reakcija Tetraclinis articulata (Vahl) Masters na požar.


Zoologija i ekologija životinja. Kralješnjaci


Cantos, F.J. i Gomez Manzaneque, A.:
Informacija o kampanji prstenovanja ptica u Španjolskoj
1994. godine,


B e n za 1, J.: Informacija o kampanji prstenovanja
šišmiša u Španjolskoj 1994. godine
Montova Oliver, J. M.: Praksa popisa faune u
prirodi (tipične pogreške uzimanja uzoraka),


Santa marina, J.: Distribucija nekih vrsta kopnenih
kralješnjaka u porječju rijeke Ulla (Galicija) u
odnosu na kakvoću voda,


Saenz deBuruaga, M.: Prehrana divlje svinje
(Sus scrofa castilianus) na sjeveru Španjolske,


Recarte, J.M.;Arias de Revna, L. iRecuerda,
P.: Populacijski i reproduktivni parametri
jelena (Cervus elaphus) i lopatara (Dama dama) u sredozemnom
području,


Aranda, Y.; Orueta, J.F. i Fandos, P.:
Analiza stabala s obzirom na oštećenja od jelena (Cervus
elaphus L.) u sredozemnom području,


Lorenzo , J.A. : Prethodna istraživanja smrtnosti
ptica od električnih vodova na otoku Fuerteventura
(Kanarski otoci),


Hernandez, A.: Vodozemci, gmazovi i ptice
kao žrtve triju vrsta čvoraka Lanius spp. u sjeveroistočnom
dijelu Iberijskog poluotoka,


Castro, H.; Lopez Carrique, E.; A g u i lera,
P.A.; Guirado, J. i Purrov, F.J.:
Ekološki i fenološki aspekti populacija modronoge
sabljarke (Recurvirostra avosetta) u slaništima Cabo de
Gata (Almeria). Intervencije za poboljšanje habitata,


Cantos , F.J.: Migracija i prezimljavanje crnoglave
grmuše (Svlvia atricapilla) na Iberijskom poluotoku,