DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFPSSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 335-338
UDK 630*231.48(497.13)


PROBLEMATIKA PRIRODNE OBNOVE HRASTOVIH
ŠUMA U HRVATSKOJ


Tomislav STARCEVIC*


SAŽETAK: Vrijednost i značaj šuma hrasta lužnjaka i kitnjaka svakako nadilazi
veličinu njihova udjela u ukupnoj drvnoj zalihi hrvatskih šuma, gdje sudjeluje
sa 25,5% ili 63,0 96.729 m3 .


Sadašnje stanje ovih šuma obilježeno je sušenjem i propadanjem, te kao
posljedicom propadanjem staništa i poremećajem svih elemenata prirodne
strukture.


U takvim sastojinama izrazito je otežana ili čak onemogućena prirodna
obnova.
Spora i neučinkovita reakcija struke, uvjetovat će izmjenu glavnih vrsta drveća
kod obnove u korist pionirskih vrsta, a to onda znači i gubitak potrajnosti.


Jedini ispravan put struke je sustavno spašavanje staništa, održavanje stabilnosti
i proizvodnosti sastojina, jer su samo takve sastojine jamstvo za
prirodnu obnovu.


Ključne riječi: hrastove šume, struktura, pomlađivanje, njegovanje,
očuvanje staništa.


UVOD I PROBLEMATIKA


Za razliku od mnogih europskih zemalja, mi smo u
naslijede dobili prekrasne vrijedne i još uvijek relativno
očuvane prirodne šume. Hrvatska šumarska znanost na
prirodnim je šumama izgradila temeljne stručne i gospodarske
postulate, koji svakom šumskom ekosustavu
omogućuju najveću proizvodnju drveta, općih koristi
od šume, i ono stoje najhitnije prirodnu obnovu. U srži
tih spoznaja, leži samo prirodna šuma i njen razvoj po
uzoru na prašumu. Samo takva prirodna, zdrava i stabilna
šuma predstavlja čvrsto ekološko uporište za okolinu
glede blagodati koje šuma. pruža


No, stoje od svega toga istina u životu naših šuma,
valja progovoriti. Istina je naime, daje opstanak šuma
ozbiljno doveden u pitanje. Podaci sustavnog znanstvenog
praćenja propadanja šuma po jedinstvenoj metodologiji
Europske zajednice, koje se u Hrvatskoj provodi
od 1987. godine, govore daje u 1995. godini bilo značajno
oštećenih stabala (stupnjevi 2+3+4) obične jele
68,4%, hrasta lužnjaka 37,3% te kitnjaka 40,9%. Kod
bukve oštećeno je za sada "samo" 7,2% stabala.


* Tomislav Starčević, dipl. inž. šum. J. P. "Hrvatske šume". Direkcija,
Slika 1. Sušenje i propadanje hrasta (Koto: T. Starčević)


Zagreb, Vukotinovićeva 2