DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACIJADRVENASTIH EGZOTA-ČET1NJAČE- U ZOB PARKOVIMA Šumarski lisl br, 7-8. CXX (] 996), 327-334
1.4. METASEQUOIAGLYPTOSTROBOIDES
Botanički vrt 44,0 20,5 35
1.5. TAXODIUM DISTICHUM
Botanički vrt
Botanički vrt
Park-šuma
Maksimir
Park-šuma
Maksimir
Tuškanac 100
1
3
13
6
4
-
70,0-102,0
16,0-28,0
88,0-162,0
88,0-114,0
46,0
84,7
-
122,2
95,8
-
28,0-30,0
10,5-15,5
27,0-32,0
26,5-33,5
16,5
29,3
-
29,2
29,5
+
+
-
+
+
55
100
15,30
150
120
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
ZAKLJUČAK Conclusion


Analizom starih parkovnih objekata i privatnih vrtova
u Zagrebu obavljeno je dendrološko-uzgojno istraživanje
nekih drvenastih egzota (četinjače), te temeljem
dobivenih rezultata važniji zaključci su kako slijedi:


Celocedrus decurrens je kod nas nedovoljno korištena
vrsta, koja postaje sve više cijenjena zbog svojih
vrijednih bioloških, ekonomskih i dekorativnih svojstava.
Kod nas se može uspješno uzgajati na staništima
koja imaju dovoljno vlage u tlu bez ekstremnih zimskih
temperatura. Traži zaštićena staništa kitnjaka-graba i
pojas brdske bukve do 700 m visine. U obzir dolaze i
staništa pitomog kestena. Vrsta je vrlo cijenjena u ozelenjavanju
naselja. U rekonstrukciji starih zagrebačkih
parkova npr. Maksimir i Tuškanac - ne treba izostaviti
kalifornijski libocedar, kao podesnu vrstu za sadnju u
grupama i kao soliter, koja dosta dobro podnosi zasjenu
odraslog drveća. S obzirom na široku amplitudu rasprostranjenosti,
od relativno suših staništa, malih nadmorskih
visina, do ekstremno visokih, može se pretpostaviti
da postoje stanišne rase i ekotipovi, o čemu je potrebno
voditi računa kod izbora sjemena za pokuse šumskog
i plantažnog uzgoja.


Cedrus libani dobro uspijeva u parkovima i vrtovima
Zagreba na mjestima koja su zaštićena. Kod uzgoja
moramo imati na umu daje to heliofilna vrsta i daje osjetljivija
prema niskim temperaturama od atlaskog cedra.
Za naše prilike u prvom redu ima uvjeta da se uzgaja
kao dekorativna vrsta po parkovima, a zatim kao


LITERATURA


A n i ć, M. (1954): Dendrološka i uzgojna važnost nekih
starih parkova u području Varaždina. Šum.
list, 9-10:413-433, Zagreb.


Benčat, F. (1982): Atlas rozširenia cudzokrajnvch
drevin na Slovensku a rajonizacia ich pestova


šumska kultura i kod pošumljavanja priobalnog krša.
Ginkgo biloba može se uspješno uzgajati gotovo na
svim parkovnim površinama naše zemlje, zahvaljujući
njegovom širokom ekološkom rasponu. Vrsta je veoma
dekorativna i predstavlja botanički vrijedan raritet. Pogodna
je za pojedinačnu sadnju, za grupe i drvorede.
Metasequoia glvptostroboides prema dosadašnjim
iskustvima u europskim zemljama uzgojem u kulturama
podignutim iz sjemena autoktone provenijencije,
ukazuju na zaključak da se ova brzorastuća vrsta može
uzgajati kao čista kultura na vlažnijim stojbinama -slično
kulturama duglazije. S obzirom da dobro uspijeva i
na svakom dobrom, dubokom vrtnom tlu i na položajima
koji nisu suviše izloženi suncu, ova visoko dekorativna
četinjača zaslužuje češću primjenu na parkovnim
površinama Zagreba i šire okolice.
Taxodium distichum može se uspješno uzgajati u
našoj zemlji na aluvijalnim, vlažnijim staništima. Veoma
je cijenjena vrsta, jer raste tamo gdje ne mogu rasti
druge četinjače. Grupe analiziranih stabala taksodija u
Zagrebu, osim svoje dobre proizvodne sposobnosti, ispunjavaju
i uvjete za ksenogamno oprašivanje te se mogu
koristiti kao sjemenska stabla. Njegove uzgojne osobine
čine ga cijenjenom vrstom i u hortikulturi. Dobro
raste na dubokoj pjeskovitoj ilovači, koja je vlažna u
gornjim slojevima kao i pokraj permanentnih vodenih
površina-prirodnih ili umjetnih; može se uspješno uzgajati
vodeći računa daje izrazita vrsta svijetla.


Literature


nia. Veda, Vvdavatelstvo Slovenskej Akademie
Vied, Bratislava.
Domac , R. (1955): Opatija - parkovi i šetališta. Hrvatska
seljačka tiskara, Zagreb.