DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACU A DRVENASTIH EGZOTA-ČF.TINJAČE- U ZGB PARKOVIMA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 327-334
turama na Novom Zelandu, u Australiji i Južnoj Africi
(Vidaković, 1982.).


Proces prilagođavanja organizma novim ekološkim
uvjetima života nazivamo aklimatizacija. Uspjeh aklimatizacije
ovisi od širine norme reakcije organizma na
promjenu nekog vanjskog čimbenika. Znamo, ukoliko
je norma reakcije mala, introdukcija u različita, odnosno
druga područja, vrlo je ograničena. Također, poznato
je da kod biljaka koje imaju široku ekološku valenciju
ili koje su plastičnije tj. koje imaju veću širinu norme
reakcije prema vanjskim zahtjevima, introdukcijaje uspješnija.


U ovakvim slučajevima ne radi se o promjeni genotipa
već o njegovoj sposobnosti, odnosno širini reakcijske
norme u prilagodbi drugim vanjskim čimbenicima.
Nasuprot tome, aklimatizacija može biti u-


MATERIJAL I METODE RADA


U dendrološkim istraživanjima uglavnom se koristi
analitičko-sintetska metoda rada, stoje primijenjeno i u
ovim istraživanjima.


Biljke za ova istraživanja odabrane su kako slijedi:
Calocedrus decurrens, Cedrus libani,
Ginkgo bi loba, Metasequoia glvptostroboides
iTaxodium distichum. Odabirajući egzote
za ova istraživanja nastojalo se obuhvatiti ove uglavnom
ekološki prilagodljivije i koje rastu već više
desetljeća na zagrebačkom području.


Opći podaci sadrže: znanstveni, botanički naziv vrste,
sinonime i porodicu, zatim uobičajeni narodni naziv
ili latinsko ime koje se koristi u hortikulturnoj praksi.
Biološke karakteristike i ekološke zahtjeve pojedine
vrste u prirodnom arealu, rasprostranjenost, adaptibilnost,
varijabilnost, važnost introducirane vrste za
oplemenjivanje, iskustva o ponašanju egzote u kulturi i
hortikulturi u Europi, kao i u drugim gradovima naše
zemlje, navodimo studiranjem postojeće i korištene literature
u ovom radu.


Ocjena stupnja zastupljenosti u izučavanim parkovima
i vrtovima pojedine vrste označena je ovako: vrlo
rijetko-zabilježeno 1 do 15 biljaka; rijetko-zabilježeno
16 do 30 biljaka; često - prisutno 31 do 50 biljaka i


vjetovana i genetskim varijacijama, tj. kada zbog introdukcije
dolazi do promjene genetske ravnoteže u novonastaloj
populaciji.


Ovim radom želi se prikazati značenje genetskog
potencijala drvenastih egzota za potrebe oplemenjivanja
u šumarstvu i hortikulturi. U nekim slučajevima vrlo
dobri rezultati mogu se postići potomstvom nastalim
iz hibridizacije introduciranog i domaćeg bilja. Međutim,
za potrebe hortikulture mogu se i samo introdukcijom
dobiti zadovoljavajući rezultati. Slijedom navedenoga,
kao prvo, važna je zadaća inventarizacija postojećega
biljnog materijala u našim parkovima i nasadima.
Takvu prvu inventarizaciju, a time i dobar uvid u
raspoloživi materijal, obavio je Karavla (1962.), a
zatim Jurkovi ć (1987.) za stare zagrebačke parkove i
neke privatne vrtove.


- Matenal and vvork methods
vrlo često - označava prisutnost pojedine vrste s više od
50 biljaka. Za svaku vrstu navodi se nalazište i glavni
pokazatelji opće vitalnosti: visina, prsni promjer, približna
starost, broj stabala i fruktifikacija. Opća vitalnost
ocijenjena je na temelju visinskog i debljinskog
prirasta te zdravstvenog stanja svakog primjerka pojedine
vrste. Kod toga je opća vitalnost svake vrste ocijenjena
i označena znakovima na ovaj način: x = nezadovoljavajuća,
xx = zadovoljavajuća i xxx = dobra
opća vitalnost. Za sve vrste - izuzev Cedrus libani
obavljena su fenološka motrenja za šest glavnih feno


faza: početak vegetacije, listanje, cvjetanje, dozrijevanje
plodova, mijenjanje boje i opadanje lišća. Za pojedine
primjerke starost je određivana na temelju postojeće
dokumentacije, odnosno usmene informacije.


U ovom radu osobna zapažanja i zaključci baziraju
se na višegodišnjim opažanjima životnih pojava i opće
vitalnosti izučavanih vrsta. Također su osobna zapažanja
i zaključci komparirani s podacima iz literature za
područja na kojima se opisane vrste već više desetljeća
uzgajaju u sličnim makroklimatskim i ostalim ekološkim
uvjetima. Temeljem dobivenih rezultata, pokušat
će se dati analiza o uspješnosti unesene vrste za potrebe
šumarstva i hortikulture u našim ekološkim prilikama.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA - Research results and discussion


CALOCEDRUS DECURRENS (Torr.) Florin (=
Liboccdrus decurrens Torr., Hevderia decurrens (Torr.)


K. Koch); Cupressaceae - kalifornijski libocedar. Stablo
30-50 m visoko i prsnog promjera do 2 m; doživi
starost od 500 i više godina. Na prirodnoj stojbini, u zapadnim
dijelovima Sjeverne Amerike od središnjeg
Oregona do Donje Kalifornije, na dubokim i svježim
tlima dolazi u mješovitim sastojinama zajedno s Pinus
ponderosa, Pinus lambertiana, Pinus monticola,
Abies lovviana, Sequoiadendron giganteum
i Pseudotsuga menziesii. Na sjeveru
svog areala raste između 1000 i 1700 nadmorske visine,
a na jugu između 350 i 2500 m.


Kalifornijski libocedar je brzorastuća vrsta koja voli
zasjenu, vlagu i toplinu. Može izdržati kratkotrajnu sušu
i kratkotrajne niske temperature do - 30" C. Dostaje
otporan prema dimu i prašini. Glede ekoloških zahtjeva
ima vrlo veliku amplitudu. Raste na različitim vrstama