DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 327-334
UDK 630* I 75.272:181.2(497.1 3)


INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACIJA DRVENASTIH EGZOTA


- ČETINJAČE - U ZAGREBAČKIM PARKOVIMA
INTRODUCTION AND ACCLIMATIZATION OF EXOTIC WOODY
PLANTS - CONIFEROUS TREES - IN PARKS OF ZAGREB


Mato JURKOVIĆ* i Branka JURKOVIĆ-BEVILACQUA**


SAŽETAK: Studij parkovnih površina obavljen je na ukupno osam zagrebačkih
parkova i dva privatna vrta u predjelu Tuškanca. Opažanja i mjerenja
su provedena na pet vrsta četinjača: Calocedrus decurrens, Cedrus
libani, Ginkgo biloba, Metasequoia glyptostroboides i
Taxodium disticum. Istraživanja su obuhvatila stupanj zastupljenosti,
opču vitalnost koja je ocijenjena na temelju visinskog i debljinskog prirasta te
zdravstvenog stanja, i zatim /enološka motrenja za šest glavnih fenofaza -od
početka vegetacije do opadanja lišća.


S obzirom na praćenje njihove aklimatizacije na uvjete zagrebačkog podneblja
kroz duže razdoblje, opće vitalnosti, fenološka zapažanja, otpornosti
na urbana onečišćenja, pokazalo se da uglavnom sve istraživane egzote mogu
i zaslužuju širu primjenu u hortikulturi kao i za potrebe šumarstva, a u našim
ekološkim prilikama.


Ključne riječi: drvenaste egzote, introdukcija, aklimatizacija, opća
vitalnost, fenološka motrenja.


UVOD - Introduction


Pojam "strane vrste biljaka" je relativan. Egzotama Egzote su se u našu zemlju počele unositi, sudeći po
se smatraju samo one vrste koje su unesene u našu zenjihovoj
starosti, sredinom 18. stoljeća. Kako starost
mlju s drugih kontinenata. Introdukcija se provodila od egzota nije jedini znak za ocjenjivanje, početak unošedavnih
vremena, ali je dugo bila stihijska. Egzote se u-nja egzota može se pomaći nešto unatrag. To unošenje
nose u Europu već u Starom vijeku; poznato je da su Riuvjetovano
je političkim i ekonomskim prilikama
mljani unosili neke kulturne i ukrasne biljke. zemlje.


Usavršavanjem prometa tijekom stoljeća olakšalo Vrlo važna činjenica za živi organizam uopće je prise
unošenje egzota, osobito iz Azije, Amerike i Australagođavanje
(adaptacija) na promijenjene ekološke ulije.
Interes za egzote i pokusi koji su njima obavljani, vjete, što ima bitnu ulogu u introdukciji i aklimatizaciji
dosegli su vrhunac u 18. stoljeću. Međutim, za kratko biljaka. Proučavanjem problema introdukcije smatralo
vrijeme se pokazalo da su velike nade i očekivanja se u početku da su glavna prepreka i regulator introdukunošenjem
egzota zbog samo gospodarskih ciljeva bile cije u nova područja klimatski čimbenici, tj. pretpostapretjerane.
Početkom 19. stoljeća unošenje egzota povljalo
se daje unošenje novih vrsta biljaka moguće usnovno
je intenzivirano, a spoznaje o njihovim ekolopješno
obavljati samo iz sličnih klimatskih područja.
škim uvjetima postaju temeljitije. Danas se mnogo bolMeđutim,
imamo primjera da introdukcija iz klimatski
je poznaju uvjeti koje postavljaju vrste, uvjeti sredine u slične oblasti ne uspijeva, dok prenošenje neke biljke iz
koju se neke egzote unose i opasnosti kojima su one izklimatski
različite oblasti može biti uspješno. Takav
ložene ili mogu biti izložene. primjer imamo s kalifornijskim borom (Pinus radiata)
koji dolazi samoniklo u priobalnom području središnje
Kalifornije i na otoku Guadalupe. Pokusi o uspijevanju


*Mr.sc. Mato Jurković, Botanički vrt, Marulićev trg 9a, Priro


rasta kultura podignutih iz sjemena i iz reznica vrlo su


doslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu


**Mr.sc. Branka Jurković-Bevilacqua, Vankina 6, Zagreb uspješni za ovaj bor koji se uzgaja i bujno raste u kul