DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D.GP.TZ: PRM [\1INAKNA ISTRA/1 VANJA I KOPOdUI. PA I KF- NJORKI-: Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 3 19-326


RASPRAVA - Discussion


Na osnovi prikupljenih podataka iz literature i brojnih
izvješća, vidljivo je, da patke njorke u Srednjoj Europi
postepeno nestaju. Taj trend nije posvuda jednak.
Znatno smanjenje gnjezdećih parova evidentirano je u
Zapadnoj Njemačkoj, u dijelovima Poljske, Mađarske,
južne Španjolske, Bugarske (Bauer- Glutz, 1969.), i u
drugim zemljama. Stabilne populacije moguće je još
naći u nekim dijelovima bivšeg SSSR-a, zatim u Potisju
i Podunavlju, odnosno na mjestima gdje još postoje
očuvani habitati barskih ptica kao stoje npr. u Austriji
na jezeru Seevvinkels i Nižidersko, u Slovačkoj, na ribnjacima
kod Jakubova, u Južnoj Moravskoj, kod Gabičikova
(Balat, 1968.), u Poljskoj na ribnjacima Gornje
Slezije, na jezeru Goplo i u drugim jezerima između
Wisle i Wartc, u Mađarskoj, na jezeru Fehere i ribnjacima
Valencija, itd.


U Hrvatskoj patke njorke zadržavaju se i gnijezde
na ribnjacima: Okučani i Lipovljani koji se nalaze na
granici Parka prirode "Lonjsko Polje" (Schneider,
1993), zatim na ribnjacima "Končanica", "Jelaš polje
(Grimmet i Johnes, 1965), Našičkom ribnjaku (oko 10
pari) i na ostalim ribnjacima u Istočnoj Slavoniji (Getz,
rukopis).


Tijekom istraživanja vodarica u Baranji, patki njorki
se nije pridavala neka posebna pozornost. Mojsisovics(
1883., 1884., 1886. 1889.) ju spominje kao redovitu
gnjezdaricu u Kolodjvarskom i Beljskom ritu. Rossler
(1908.) ju navodi u poznatom katalogu ptica Mađarskog
prirodoslovnog muzeja Belja, a po Rucneru
(1960.) njorka je dosta česta gnjezdarica Kopačkog rita.
Getz (1984) u studiji "Turističko - ornitološke valorizacije
rubne zone Kopačkog rita", procjenjuje njenu
zastupljenost na ribnjaku najvećim mogućim brojem


10. Prema popisu ptica Baranje od Mikuske i Majica
(1970.) patka njorka je gnjezdarica i selica uz napomenu
da se zimi pojavljuje samo u rijetkim slučajevima.
Naša istraživanja pružaju nešto više podataka o veličini
populacije i ekologiji vrste. U samom Kopačkom
ritu gnijezdi za vrijeme optimalnih poplava. Ukoliko su
poplave neredovite i traju kraće vrijeme mogućnosti
gnježđenja su jako smanjene zbog grabežljivaca (lisica,
kuna zlatica, divljih mačaka) koji nakon poplave ulaze
u rit i ugrožavaju legla i izlegle pačiće. Ostaje pitanje,
da li patke njorke mogu predvidjeti trajanje poplave pa
stoga pojedinih godina gnijezde u ritu ili je njihovo
gnježđenje puka slučajnost? Hidrološka situacija daleko
je povoljnija na ribnjaku. Osim stabilnog vodostaja
postoji relativni mir od ljudi (izvan lovne sezone) i
grabežljivaca i konačno dostupna im je hrana kojom
ribnjačari hrane ribu. Vjerovatno postoje i drugi čimbenici
koji povoljno utječu na gnježđenje i zadržavanje
njorki na ribnjacima o kojima se za sada malo zna.


Promatranjem parova u sezoni gnježđenja mišljenja
smo da na području Kopačkog rita i Ribnjaka gnijezdi
(max.) oko 50 pari pataka njorki, što je u svakom slučaju
znatno manje od procjene koju navode Grimmet i
Johnes (1965) u publikaciji I.C.B.P.-a i Vitaly G. Krivenkoetal(
1994).


Iako je to mala populacija, ipak zaslužuje određenu
pozornost i zaštitu. U svezi s praktičnom i zakonskom
zaštitom, patke njorke postoje određene nejasnoće i nedorečenosti.
Ribnjak je zakupljen od grupe lovaca iz
Italije. Ovaj ugovor o zakupu potpisan za bivše Socijalističke
Jugoslavije više ne vrijedi, zbog čega bi trebala
prestati svaka lovna aktivnost na Ribnjaku, što se ne
događa. Drugo, patka njorka je temeljem Zakona o zaštiti
prirode zaštićena vrsta (Pravilnik o zaštiti pojedinih
vrsta ptica (Aves), NN 43/95). Vrstu zaštićuje i Zakon
o lovu (Pravilnik o lovostaji NN 61/94), koji ju više
ne spominje kao lovnu divljač. Međutim, u slučaju sudskog
spora nije moguće iskazati vrijednost štete zbog
toga što vrsta nije navedena u postojećem Odštetnom
cjenovniku (NN 12/85), pa bi se moglo shvatiti da zapravo
i nije zaštićena. Treće, kao vrlo ozbiljan problem
ostaje preuranjena lovna sezona. U vrijeme lova koji
započinje 15.08. mnoge ženke još vode pačiće. U svezi
s ovim pisano je i Ministarstvu poljodjelstva i šumarstva
(Schneider, dopis od 16.04.1996.). Uz sve to ostaje
i nedovoljna educiranost domaćih lovaca i spomenuti
talijanski lovci koji se ne obaziru na postojeće propise
iz oblasti lova i zaštite prirode države Hrvatske.


Slika 2. Ribnjak "Podunavlje" ("tabla Al") - TheFishpond "Podinavlje"


U ovom trenutku stvarno brojno stanje populacije je
nepoznato. Za utvrđivanje objektivnih vrijednosti potrebna
su daljnja motrenja, koja bi se trebala nastaviti
povratkom u Baranju. Ribnjak "Podunavlje" trebao bi
se staviti pod okrilje Posebnog ZOOloškog rezervata
Kopački rit, jer to zaslužuje logikom ekološke cjeline i
povijesne pripadnosti ovom prostoru.