DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D.GI-TZ: PRPLIMINAKNA ISTRAŽIVANJA I KOI (Xil.ll- PATKI NJORKI-. Šumarski list br. 7 -8, CXX (1996), 319-326


smanjuje, tako da je danas gotovo nestala u mnogim čki rit" i Ribnjaka "Podunavlje" u Baranji. U ranijim radijelovima
Srednje Evrope. Mnoge zemlje ubilježile su dovima spominjeju još:
je u svoje nacionalne crvene knjige ugroženih vrsta pti


Mojsisovics (1883., 1884., 1886., 1889.), Rossler


ca (Bračko etal, 1994.).


(1908.), Rucner (1960.), Majić-Mikuska (1970.), Getz
Naše istraživanje potvrđuje patku njorku kao redo(
1984.), Birrer (1960.) i drugi istraživači i ornitolozi
vitu gnjezdaricu Posebnog zoološkog rezervata "Kopaamateri.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODA RADA


Research area and work methodes


Posebni zoološki rezervat "Kopački rit" pripada diEkološke
osobine ZOO rezervata opisane su u radu
jelu poznatog Beljskog lovišta. Nalazi se u Republici o ekologiji divlje patke D. Getza (1970.).
Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije,


Ribnjak "Podunavlje" nalazi se neposredno uz Kosjeverno
od ušća rijeke Drave u Dunav. To je ritsko po


pački rit. Granica između Kopačkog rita i Ribnjaka je
plavno područje veličine 7000 ha (Zemljovid 1).


glavni obrambeni nasip "Zmajevac Kopačevo".
Sastoji se od više ribnjaka
tzv. "tabli" koje razdvajaju
sporedni nasipi. Izgrađen je 1964.
godine na području nekadašnjeg
Vardaračkog rita. Veličina ribnjaka
je 517 ha (Bojčić, Bunjevac, 1982.).
U ribnjacima se uzgaja šaran i druga
slatkovodna riba.


Motrenja su obavljena u više etapa.
U Kopačkom ritu istraživalo se
od 1968. do 1971. godine, a na Ribnjaku
od početka 1981. do kraja
1982. godine. Novija istraživanja obavljena
su 1990. godine. Prikupljeni
podaci odnose se prvenstveno na
ekologiju patke njorke s naglaskom
na samo gnježđenje i veličinu populacije.


Dužine i širine jaja mjerene su
preciznom metalnom promjerkom, a
težine vagom na pero. Visina gnijezda
od tla i ostali parametri mjereni
su metrom na oprugu. Prebrojavanje
je obavljeno metodom cenzusa i a-


OSIJEK bundacije. Prilikom brojanja služili
LEGENDA smo se dalekozorom i spektivom većeg
uvećanja.


Vodene površine


REZULTATI RADA - Results of work


Prema našim opažanjima patke njorke na području
Kopačkog rita pojavljuju se početkom mjeseca ožujka.
Najranije promatranje zabilježeno je 08. ožujka 1969.
godine, 56 ptica.


Snubljenje parova zbiva se u mjesecu ožujku i travnju
kada ujedno započinje i gnježđenje.


U Kopačkom ritu patka njorka gnijezdi u adventivnom
korijenju zakržljalih starih vrba (slika 1) najnižeg
dijela reljefa opisanih kao vrbe habitusa "I"
(Getz, 1974.).


Gnijezda smo nalazili na različitim visinama, od 72
do 220 cm mjereno od tla. Nasuprot tome, na Ribnjaku