DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PRET1 IODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 319-326
UDK630»I51 (497.13-Baranja)


PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA EKOLOGIJE PATKE NJORKE,
(Aythya nyroca), NA PODRUČJU POSEBNOG ZOOLOŠKOG REZERVATA
"KOPAČKI RIT" I RIBNJAKA "PODUNAVLJE" U BARANJI


PRELIMINARY RESEARCHING OF FERRUGINOUS DUCK ECOLOGY,
(Aythya nyroca), IN THE AREA OF SPECIAL ZOO-RESERVATION
"KOPAČKI RIT" AND THE FISHPONDS "PODUNAVLJE" IN BARANJA


Darko GETZ*


SAŽETAK: Jedna od ugroženi/ih vrsta ptica Srednje Europe je patka njorka.
Postepeno nestaje od druge polovice prošlog stoljeća. Danas se ulažu veliki
napori kako bi se smanjio pad populacije, stoga su poduzeta brojna motrenja
i istraživanja. U baranjskom podunavlju situacija je relativno zadovoljavajuća
što su pokazala i naša preliminarna ispitivanja.Patka njorkaje redovita
gnjezdarica u Kopačkom ritu i na Ribnjaku "Podunavlje". Na Ribnjaku je
nađen najveći broj gnijezda 85,72%. Gnijezda su nađena na tzv. "otocima",
nanosima zemlje zaostale iz vremena gradnje ribnjaka i na "gredama " nekadašnjeg
vardaraćkog rita. "Otoci" su obrasli karakterističnom ritsko-močvarnom
vegetacijom iz razreda Phragmitetea Tx. etPrsg. 1942. (Rauš, 1985.). U
poplavnom dijelu Kopačkog rita gnijezdi u adventivnom korijenju zakržljalih
starih bijelih vrba, Salix alba označenih kao stabla habitusa "I" (Getz, 1974.),
na visini od 75 - 220 cm. iznad tla. Masovno gnježđenje ustanovljeno je u drugoj
i trećoj dekadi mjeseca lipnja, što je potvrđeno motrenjem i procijenom
starosti pačića. U gnijezdima je nađeno od 2-19 jaja; 9 legla označili smo kao
potpuna, a jedno je bilo u formiranju. U tri slučaja u leglu su nađena i jaja divljih
pataka, A nas platyrhynchos. Motrene ženke imale su od 4 do 14 pačića.


Veličina populacije (Ribnjak i Kopački rit) procijenjena je na maksimalno 50
pari.Patka njorka je redovita selica. U zavičaj se vraća početkom mjeseca
ožujka. Prvo opažanje, 5 6 p.nj orki zabilježeno je 08.03.1969. godine. Odlazi u
mjesecu rujnu i listopadu. Zadnje opažanje patki njorki zabilježeno je
30.12.1981. godine, 8 ptica.


UVOD - Introduction


U problematici zaštite europskih ptica i njihovih Ova istraživanja trebala bi objasniti uzroke njenog
obitavališta, vidno mjesto zauzima patka njorka. Do nestanka i eventualno pomoći prilikom donošenja mjeunazad
nekoliko godina nije joj se pridavala posebna ra zaštite i reintrodukcije. U Hrvatskoj se o vrsti relapozornost
i značaj, međutim nakon što je zapaženo tivno malo znade. U lovačkim izvješćima i statistikama
neredovito gnježđenje, pa i pad brojnosti gnijezdećih iz prošlog, pa i ovoga stoljeća ne nalazimo ju iskazanu
parova, posebice u Zapadnoj Njemačkoj, Poljskoj i kao vrstu, tako da nije moguće rekonstruirati veličinu
drugim europskim zemljama (Bauer - Blotzheim, nekadašnje populacije. Sredinom prošloga stoljeća
1969.), inicirana su brojna istraživanja i promatranja. njorkaje u Srednjoj Europi bila gnjezdarica velike brojnosti,
jedna od dominantnih vrsta u populaciji patkarica.
Nakon njenog prodora prema zapadu pedesetih go


* mr.sci. Darko Getz, dipl.ing.biologije, stručni suradnik za ekologiju,
J.P. "Hrvatske šume" Zagreb, ul. Vukotinovićeva 2 dina prošloga stoljeća, populacija njorke postepeno se