DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMAMARJAN RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (19%), 307-318


L., Juniperus phoenicea L., Ephedra major Host., Epherda
campylopoda C. A. Mey, Osyris alba L., Colutea
arborescens L., Coronilla emerus L., Ceratonia siligua
L., Erica verticalatga Forks., Celitis australis L., Pirus
amygdaliformis Vili., Crataegus monogyna Jacq., Tamus
comunis L., Citus villosus L., Viburnum tinus L.,
Rubus ulmifolius Schott., Rhamnus rupestris Scop.,
Ramus intermedia St. et Hochst .,Acer monspesulanum


L. Opaženo je nekoliko primjeraka Quercus lanuginosa
Thuill. i Arbutus unedo L. Sadeni su na pojedinim lokalitetima:
Quercus ilex L., (odjel 11 i 12), Laurus nobilis
L., (odjel 11 i 12), Rosmarinus officinalis (odio 4),
Tamarix gallica L. (uz obalni pojas), Nerium oleander
L., Punicagranatum h.,Ailanthusglandulosa Desf. Od
vrsta kultiviranih prije pošumljavanja pojedinačno su
se održale. Ficus carica L., Olea europea L., var sativa
Fiori, Sorbus domestica L. U sloju prizemnog rašća dominira
trava goštica (Brachypodium ramosum R. et S.)
koja gotovo potpuno pokriva tlo, a vrlo je česta i kadulja
(Salvia officinalis L.) te na posebno kamenitim terenima
Inula candida Cass.
Kroz protekla dva i pol desetljeća došlo je na nekim
lokalitetima do bujnijeg razvoja podstojne etaže radi većeg
priliva svjetla u sastojinama u kojima je znatnije
smanjen broj borovih stabala, te ostalih pozitivnih promjena
u stanišnim prilikama uopće. Posebno se to odnosi
na česminu, crni jasen i tršljiku (Rhamnus alaternus).
Ranije potisnuta i često zakržljala stabalca česmine lijepo
su se razvila i prirasla , a pojavio se mjestimično osjemenjivanjem
sa odraslijih stabala pomladak i ponik.


Slika 4. Pomlađivanje česmine osjemenjivanjem - odjel 3 a
Foto: Ž. Vrdoljak


Slično je i sa crnim jasenom, koji je na pojedinim lokalitetima
bio tek pojedinačno prisutan, a sada su se tu
formirale manje i veće grupe (do nekoliko ari) pomlatka
iz sjemena, prosječne visine od 0,5 - lm. Posebno je
značajna pojava i širenje tršljike. Matkovi ć (1959)
bilježi na čitavom Marjanu samo jedan primjerak ove
vrste. 1970 godine zapažena je njena pojedinačna pri


sutnost u sjeveroistočnom dijelu marjanske šume. Sada
je ona tu dominantna vrsta u podstojnom dijelu sastojina
te u obliku stabalaca od 2-7 m visine pokriva do 50%
površine, a mjestimično i više. Tršljika se prema posljednjim
opažanjima i dalje širi prema zapadnom dijelu
šume, pa je na površini koju procjenjujemo na oko 15
ha nastao jedan novi, specifičan facijes šume alepskog
bora stršlj ikom.


Opisane pojave navode na zaključak daje bio potreban
višedesetljetni melioracijski učinak borove šume
da se na Marjanu počnu stvarati povoljni ekološki uvjeti
za ponovno uspostavljanje prvobitne autoktone šume,
odnosno da se formira odgovarajuće šumsko tlo i
uopće odgovarajuća šumska sredina bez koje prirodna
regeneracija ne bi bila moguća. To potvrđuje rezultate
naših ranijih istraživanja (Vrdolj ak 1957, 1967) prema
kojima na degradiranim kraškim terenima autoktone
listače, bez obzira na više ili manje izražen njihov
heliofilni karakter, u prvoj najosjetljivijoj fazi razvoja
mogu prosperirati jedino u odgovarajućem šumskom
ambijentu koji im pod zaštitnom krošanja, u uvjetima
šumskog tla i mikroklime, osigurava potrebnu vlagu i
zaštitu od prejake insolacije. Nužnost višedesetljetnog
melioracijskog učinka da se u kulturama alepskog bora
podignutim na jako degradiranim terenima počnu stva-


Slika 5. Spontana pretvorba stare borove kulture u mješovitu sastojinu bora
sa česminom - odjel 10 c Foto: F. Šabić